Θέσεις Εργασίας

Θεραπευτήριο Χρονιών Παθήσεων Ευρυτανίας: Τρεις νέες θέσεις εργασίας

Θεραπευτήριο Χρονιών Παθήσεων Ευρυτανίας: Τρεις νέες θέσεις εργασίας
Θεραπευτήριο Χρονιών Παθήσεων Ευρυτανίας: Με τρία άτομα θα ενισχυθεί το προσωπικό του θεραπευτηρίου.
Θεραπευτήριο Χρονιών Παθήσεων Ευρυτανίας: Με τρία άτομα θα ενισχυθεί το προσωπικό του θεραπευτηρίου.

Θεραπευτήριο Χρονιών Παθήσεων Ευρυτανίας: Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης ΙΔΟΧ με συνολικά τρία (3) άτομα για την έκτακτη πρόσληψη επικουρικού προσωπικού στο Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας το οποίο εδρεύει στο Καρπενήσι, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωναϊού COVID-19, συνολικής διάρκειας έως 30/09/2020. Στο πλαίσιο της προκήρυξης αυτής, θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα:

3 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Αιτήσεις Υποψηφίων – Διαδικασία υποβολής Αιτήσεων 1. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μαζί με τα συνημμένα δικαιολογητικά σκαναρισμένα, αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στο e-mail του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας: [email protected] από την Παρασκευή 15-5-2020 έως και την Τρίτη 19-5-2020 και ώρα 23:59.

2. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι τρεις (3) ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της περίληψης της προκήρυξης στην ιστοσελίδα του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας www.thevrytanias.gr .

3. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α΄75) για τα στοιχεία που διαλαμβάνονται σε αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

4. Ο υποψήφιος φέρει την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της αίτησης. Ειδικότερα, υποχρεούται να συμπληρώσει τα οικεία πεδία των αιτήσεων με τα στοιχεία που ορίζονται στην προκήρυξη. Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων – δικαιολογητικών, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται με νέες αιτήσεις οι οποίες υποβάλλονται, σε αντικατάσταση των προηγουμένων οι οποίες ακυρώνονται, έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

5. Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων πρόσληψης και των κριτηρίων κατάταξής τους οφείλουν να προσκομίσουν τα κατά περίπτωση απαιτούμενα από την προκήρυξη δικαιολογητικά.

Η προκήρυξη ΕΔΩ

Γράψτε το σχόλιο σας

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ PAGENEWS PAGENEWS.gr - App Store PAGENEWS.gr - Google Play

Το σχόλιο σας

Loading Comments