Θέσεις Εργασίας

ΑΣΕΠ προσλήψεις: 580 συμβάσεις σε δήμους από το ΥΠΕΣ

ΑΣΕΠ προσλήψεις: 580 συμβάσεις σε δήμους από το ΥΠΕΣ
ΑΣΕΠ προσλήψεις: Το ΥΠΕΣ εγκρίνει τη σύναψη πεντακοσίων ογδόντα συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως οκτώ, εννέα ή έντεκα μήνες.

Μέσω του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) προκηρύχθηκαν πεντακόσιες ογδόντα συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από το υπουργείο Εσωτερικών.

Οι εν λόγω προσλήψεις αφορούν σε χρονικό διάστημα έως οκτώ, εννέα ή έντεκα μήνες κατά περίπτωση, σε ΝΠΙΔ των ΟΤΑ, για τη στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν έργο έναντι αντιτίμου που καταβάλλουν οι ωφελούμενοι.

«Εγκρίνουμε τη σύναψη πεντακοσίων ογδόντα (580) συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8), εννέα (9) ή έντεκα (11) μήνες κατά περίπτωση, σε ΝΠΙΔ των ΟΤΑ, για τη στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν έργο έναντι αντιτίμου που καταβάλλουν οι ωφελούμενοι», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί, οι προσλήψεις έχουν ως εξής:

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει και τις όμοιες του άρθρου 9 του ν. 3812/2009, όπως ισχύει, καθώς και αυτές του πδ 524/1980 κατά περίπτωση. Την απόφαση υπέγραψε ο υπουργός Εσωτερικών Παναγιώτης Θεοδωρικάκος.

Για να δείτε αναλυτικά την απόφαση, πατήστε εδώ.

Προσλήψεις στον δήμο Θέρμης

Προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με την παροχή υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θέρμης, που εδρεύει στη Θέρμη Νομού Θεσσαλονίκης.

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να υποβάλλουν με ηλεκτρονικό τρόπο στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «02-12-2019» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσέξουν πως σε περίπτωση κατά την οποία δεν καθίσταται δυνατή η αναζήτηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, είτε με ηλεκτρονικό είτε με άλλο τρόπο, λόγω των τρεχουσών συνθηκών, δύνανται να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (Α’ 75) σύμφωνα με την οποία εφόσον προκύψει προσληπτέος, θα προσκομίσει αυτά σε χρόνο μεταγενέστερο και πάντως άμεσα μετά τη λήξη των έκτακτων μέτρων λόγω του κορωνοϊού.

Δείτε εδώ την προκήρυξη.

Γράψτε το σχόλιο σας

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ PAGENEWS PAGENEWS.gr - App Store PAGENEWS.gr - Google Play

Το σχόλιο σας

Loading Comments