Θέσεις Εργασίας

Προσλήψεις σε τρεις δήμους της χώρας

Προσλήψεις σε τρεις δήμους της χώρας
Πάνω από 30 προσλήψεις σε τρεις δήμους της χώρας. Δείτε όλες τις προθεσμίες.
7 θέσεις εργασίας στο Δήμο Αποκορωνού. Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) δίμηνης διάρκειας, συνολικά επτά (7) ατόμων για την αντιμετώπιση έκτακτων και κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
  • 1 ΔΕ Οδηγών
  • 2 ΥΕ Εργατών καθαριότητας
  • 4 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας συνοδοί απορριμματοφόρων

Υποβολή Αιτήσεων – Διαδικασία – Προθεσμία

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ. 6 και να την υποβάλουν μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από Τρίτη 10 /11/2020 έως και Πέμπτη 12/11/2020, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αποκορώνου, Βρύσες Αποκορώνου, ΤΚ 73007 Χανιά, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών υπ’ όψιν κας Άννας Μαροπάκη (Τηλ. 2825340318). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προκήρυξη ΕΔΩ

7 θέσεις εργασίας στο Δήμο Σερρών

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά επτά (7) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Εικαστικού Εργαστηρίου «ΑΡΤΙΟ» της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., που εδρεύει στις Σέρρες, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Λειτουργία επιμορφωτικών τμημάτων» συνολικής διάρκειας έως 30/06/2021 από την υπογραφή της σύμβασης και συγκεκριμένα των εξής:

  • 7 ΠΕ Εικαστικών

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.6 και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected] (η αίτηση υπογεγραμμένη και τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά σκαναρισμένα σε μορφή .pdf), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Εθνικής Αντίστασης 34, 62122, Σέρρες, απευθύνοντάς τα στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.), υπόψιν κ. Στρατουδάκη Νεκταρίας (τηλ. επικοινωνίας: 23210 68915). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

20 θέσεις εργασίας στο Δήμο Βοιου

Ανακοίνωση για την πρόσληψη εργατοτεχνικού προσωπικού για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ΄ άτομο το μήνα Νοέμβριο 2020, συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και αριθμό ημερομισθίων :

20 ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά : 1) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας. 2) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης . 3) Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 4) ΑΜΚΑ 5) Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ 6) Φωτοαντίγραφο λογαριασμού τράπεζας

* ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση, μέχρι 18-11-2020 ημέρα Τετάρτη, στα γραφεία του Δήμου Βοΐου, Δημοτική Ενότητα Σιάτιστας (Δ/νση : Πλ. Τσιστοπούλου 5 , Τ.Κ. 50 300- Σιάτιστα Κοζάνης, τηλ : 2465350123) και αρμόδια για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κ. Ζήκου Φρειδερίκη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ PAGENEWS PAGENEWS.gr - App Store PAGENEWS.gr - Google Play

Το σχόλιο σας

Loading Comments