Θέσεις Εργασίας

Υπουργείο Μετανάστευσης προσλήψεις: Μόνιμες θέσεις εργασίας μέσω ΑΣΕΠ

Υπουργείο Μετανάστευσης προσλήψεις: Μόνιμες θέσεις εργασίας μέσω ΑΣΕΠ
Υπουργείο Μετανάστευσης προσλήψεις: Η προκήρυξη αφορά στην πρόληψη 217 ατόμων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, 66 ατόμων τεχνολογικής εκπαίδευσης και 87 δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Έχει ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για προσλήψεις 370 ατόμων στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Πρόκειται για προκήρυξη του ΑΣΕΠ σύμφωνα με την οποία προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, με διάρκεια τρία (3) έτη και δυνατότητα παράτασης για επιπλέον τρία (3) έτη.

Η προκήρυξη αφορά στην πρόληψη 217 ατόμων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, 66 ατόμων τεχνολογικής εκπαίδευσης και 87 δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ οι θέσεις κατανέμονται ως ακολούθως:

Α’ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), διακόσιες δεκαεπτά (217) θέσεις ειδικοτήτων:

 • ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ,
 • ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ),
 • ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ),
 • ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ,
 • ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ,
 • ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ,
 • ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ,
 • ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ,
 • ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ,
 • ΠΕ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ,
 • ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ,
 • ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ,
 • ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ,
 • ΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ – ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ,
 • ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ.

Β’ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), εξήντα έξι (66) θέσεις ειδικοτήτων:

 • ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ,
 • ΤΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ,
 • ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ,
 • ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ.

Γ’ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), ογδόντα επτά (87) θέσεις ειδικοτήτων:

 • ΔΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ,
 • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ,
 • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ,
 • ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ,
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ),
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ (ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ),
 • ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ,
 • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ.

Πώς γίνονται οι αιτήσεις;

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα υποβληθούν ηλεκτρονικά (βάσει του άρθρου 46 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 75 Α’ 30.03.2020) στην ίδια εφαρμογή σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ του αναπόσπαστου Παραρτήματος Α’ αυτής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την αίτηση, που θα βρουν στη διεύθυνση εδώ και να την υποβάλουν στην ίδια εφαρμογή επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα αντίστοιχα πεδία. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι και τη Δευτέρα 07 Δεκεμβρίου του 2020 και ώρα 23.59 μ.μ.

Για να δείτε την προκήρυξη, πατήστε εδώ.

Τι είναι το ΑΣΕΠ;

Το ΑΣΕΠ συγκροτείται από 28 μέλη (Πρόεδρο, 3 Αντιπροέδρους, 24 Συμβούλους), οι οποίοι επιλέγονται από τη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής. Η Ολομέλεια, η Ελάσσων Ολομέλεια και τα 5 Τμήματα λειτουργούν ως συλλογικά όργανα, με συγκεκριμένες ιεραρχημένες αρμοδιότητες στη λήψη αποφάσεων.

Τα μέλη του ΑΣΕΠ είναι πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και επαγγελματικής επάρκειας και ιδίως πρόσωπα που έχουν διατελέσει ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί, ανώτεροι ή ανώτατοι κρατικοί λειτουργοί ή υπάλληλοι, καθηγητές ΑΕΙ ή ανώτατα στελέχη δημοσίων Οργανισμών και Επιχειρήσεων ή άλλων νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα.

Η Γραμματεία του ΑΣΕΠ, η οποία αποτελείται από 213 υψηλού επιπέδου υπαλλήλους, επικουρεί ενεργά τα μέλη του ΑΣΕΠ και λειτουργεί υπερεντατικά προκειμένου να ανταποκριθεί στα καθήκοντά της. Επίσης, το έργο του Συμβουλίου υποστηρίζουν ενεργά και 11 υπάλληλοι με την ιδιότητα του Ειδικευμένου Επιστημονικού Προσωπικού.

Στις κύριες αρμοδιότητες που έχει το ΑΣΕΠ, περιλαμβάνονται τα εξής:

 • η επιλογή του τακτικού προσωπικού του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα,
 • ο έλεγχος της νομιμότητας των διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή της απασχόλησης με σύμβαση μίσθωσης έργου που διεξάγουν φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα,
 • η εποπτεία της αξιολόγησης του προσωπικού του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών και της ορθολογικής αξιοποίησης – ανακατανομής του απασχολούμενου προσωπικού καθώς και
 • ο έλεγχος παράνομων προσλήψεων, από Συμβούλους-Επιθεωρητές του ΑΣΕΠ με την ιδιότητα του ανακριτικού υπαλλήλου.

Γράψτε το σχόλιο σας

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ PAGENEWS PAGENEWS.gr - App Store PAGENEWS.gr - Google Play

Το σχόλιο σας

Loading Comments