Θέσεις Εργασίας

ΑΣΕΠ προσλήψεις: 170 νέες θέσεις εργασίας στον Πειραιά

ΑΣΕΠ προσλήψεις: 170 νέες θέσεις εργασίας στον Πειραιά
ΑΣΕΠ προσλήψεις: 170 νέες προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ στο Δήμο Πειραιά.

Ανακοίνωση του Ανώτατου Συμβούλιου Επιλογής Προσωπικού για την πρόσληψη εκατόν εβδοµήντα (170) ατόμων µε σύβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας από την ηµεροµηνία πρόσληψης έως και τις 05-07-2021, για την αντιµετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, λόγω της σοβαρής απειλής της δηµόσιας υγείας από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19.

 • ∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (µε κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 19
 • ∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 15
 • ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ 1
 • ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ – ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 67
 • ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
 • ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
 • ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΙ∆ΗΡΟΥΡΓΩΝ 2
 • ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ 3
 • ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟ∆ΟΜΩΝ 2
 • ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΑ∆ΩΝ 3
 • ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 16
 • ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ 3
 • ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 3
 • ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΟΒΑΤΖΗ∆ΩΝ 2
 • ∆Ε ∆ΕΝ∆ΡΟΚΗΠΟΥΡΩΝ 2
 • ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ 1
 • ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 1
 • ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 27

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Πειραιά. Η αίτηση των υποψήφιων και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, αποκλειστικά στο e-mail [email protected], από 13-01-2021 έως και 19-01-2021, µε θέµα ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΧ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝ∆ΗΜΙΑΣ.

Λίγα λόγια για το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) είναι ελληνική ανεξάρτητη αρχή που διασφαλίζει την ορθότητα των προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Ιδρύθηκε το 1994 με το νόμο 2190/1994 επί υπουργίας Αναστάσιου Πεπονή (γνωστός και ως «νόμος Πεπονή»). Δεν εποπτεύεται από την Ελληνική Κυβέρνηση, αλλά από τη Βουλή των Ελλήνων, ενώ υπόκειται και σε δικαστικό έλεγχο. Η ανεξαρτησία του ενισχύθηκε με την αναθεώρηση του Συντάγματος το 2001.

Όταν οι διαγωνισμοί για θέσεις στο Δημόσιο προκηρύσσονται και οργανώνονται από το ίδιο το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού , τα εργαλεία που διαθέτει για την επιλογή του προσωπικού είναι: γραπτός διαγωνισμός, αξιολόγηση συγκεκριμένων κριτηρίων (μοριοδότηση), συμπληρωματική πρακτική διαδικασία, ειδικές εξετάσεις ή/και συνέντευξη. Διαφορετικές διαδικασίες ακολουθούνται για το ειδικό επιστημονικό προσωπικό και για τους εκπαιδευτικούς. Οι διαγωνισμοί για επιλογή προσωπικού στον ευρύτερο δημόσιο τομέα (κυρίως ΝΠΙΔ και ΟΤΑ) προκηρύσσονται και εκτελούνται από τους επιμέρους φορείς, με βάση τον ίδιο νόμο 2190/1994. Η όλη διαδικασία εποπτεύεται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού , το οποίο και αξιολογεί τυχόν ενστάσεις.

DreamLab app: Η Τεχνητή Νοημοσύνη μας βοηθάει να κάνουμε πιο έξυπνες διατροφικές επιλογές

Γράψτε το σχόλιο σας

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ PAGENEWS PAGENEWS.gr - App Store PAGENEWS.gr - Google Play

Το σχόλιο σας

Loading Comments