Οικονομία

Αναδρομικά κληρονόμων: Ποιοι πληρώνονται σήμερα – Ανοίγει η πλατφόρμα για διορθώσεις

Αναδρομικά κληρονόμων: Ποιοι πληρώνονται σήμερα – Ανοίγει η πλατφόρμα για διορθώσεις
Αναδρομικά κληρονόμων: Χρήματα θα δουν σήμερα, Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου, στους λογαριασμούς τους 626 δικαιούχοι, καθώς θα καταβληθούν τα αναδρομικά στους κληρονόμους των τέως συνταξιούχων της ΕΤΕ.

Χρήματα θα δουν σήμερα, Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου, στους λογαριασμούς τους 626 δικαιούχοι, καθώς θα καταβληθούν τα αναδρομικά στους κληρονόμους των τέως συνταξιούχων της ΕΤΕ.

Ήδη μέχρι τώρα έχουν καταβληθεί 40.096.308,56 ευρώ σε δικαιούχους. Ειδικότερα, από τις 72.924 αιτήσεις εκκαθαρίστηκαν μηχανογραφικά 63.207 αιτήσεις όπου πληρωθήκαν την Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου.

Όσον αφορά τις νέες πληρωμές, από τα 102.997 αιτήματα προέκυψε κατόπιν διασταυρώσεων ότι περίπου 30.000 αφορούν περιπτώσεις για τις οποίες δεν είχαν γίνει κρατήσεις προς επιστροφή την περίοδο Ιουνίου 2015 – Μαΐου 2016 στους θανόντες συνταξιούχους και θα σταλεί σχετικό ενημερωτικό email τις προσεχείς ημέρες.

Ποιοι έχουν τη δυνατότητα να προβούν σε διορθώσεις

Υπενθυμίζεται ότι, σήμερα οι δικαιούχοι κληρονόμοι έχουν τη δυνατότητα να προβούν σε διορθώσεις αλλά και να οριστικοποιήσουν την αίτηση τους.

Για τις αιτήσεις που δεν εκκαθαρίστηκαν θα ζητηθεί από τους δικαιούχους να διορθώσουν τα στοιχεία τα οποία καταχώρησαν και δεν επιτρέπουν την ολοκλήρωση της επεξεργασίας του αιτήματος τους και αν αυτό δεν καταστεί δυνατό θα σταλούν στα τμήματα πληρωμών των υποκαταστημάτων του e-ΕΦΚΑ για διόρθωση και εκκαθάριση. Στα τμήματα πληρωμών θα σταλούν επίσης 5.781 αιτήσεις κληρονόμων β΄ βαθμού για τις οποίες δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για τη μηχανογραφική επεξεργασία με στόχο να πληρωθούν στην 3η προγραμματισμένη πληρωμή (10/4/2021).

Επιπλέον, τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου θα δοθεί σε παραγωγική λειτουργία η υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων για τις αιτήσεις με διαθήκη.

Πότε οι επόμενες πληρωμές – Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα

10 Μαρτίου 2021 θα πληρωθούν οι κληρονόμοι που θα υποβάλουν οριστικά τα απαιτούμενα έγγραφα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα έως τις 28 Φεβρουαρίου 2021. Σημειώστε ότι, η προθεσμία της 28ης Φεβρουαρίου είναι ενδεικτική και ότι η ηλεκτρονική υπηρεσία θα παραμείνει ανοικτή για την υποβολή δικαιολογητικών και μετά την ημερομηνία αυτή για τις περιπτώσεις εκείνες που θα καθυστερήσει η έκδοση των αναγκαίων πιστοποιητικών. 12 Απριλίου 2021 θα καταβληθούν τα αναδρομικά σε όσους έχουν κληρονομικό δικαίωμα από διαθήκη. Επιπλέον δικαιούχοι θα κληθούν εντός του Φεβρουαρίου να υποβάλλουν επιπλέον στοιχεία της διαθήκης, ώστε να είναι εφικτή η επεξεργασία του αιτήματος.

Διευκρινίσεις για τα δικαιολογητικά

Το Πιστοποιητικό περί μη αποποίησης κληρονομιάς μπορεί να γίνει δεκτό από την Υπηρεσία μόνο στις κάτωθι περιπτώσεις:

α) εάν ο αιτών είναι ενήλικος κάτοικος Ελλάδος το Πιστοποιητικό πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την πάροδο 4 μηνών από τον θάνατο του συνταξιούχου και να μην έχει παρέλθει περίοδος μεγαλύτερη του εξαμήνου από την έκδοση του μέχρι και την υποβολή αιτήσεως καταβολής αναδρομικών

β) εάν ο αιτών είναι ανήλικος κάτοικος Ελλάδος το Πιστοποιητικό πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την πάροδο 1 έτους από την ενηλικίωση του αιτούντα και να μην έχει παρέλθει περίοδος μεγαλύτερη του εξαμήνου από την έκδοση του μέχρι και την υποβολή αιτήσεως καταβολής αναδρομικών

γ) εάν ο αιτών είναι ενήλικος κάτοικος Εξωτερικού το Πιστοποιητικό πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την πάροδο 12 μηνών από τον θάνατο του συνταξιούχου και να μην έχει παρέλθει περίοδος μεγαλύτερη του εξαμήνου από την έκδοση του μέχρι και την υποβολή αιτήσεως καταβολής αναδρομικών

Το Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών μπορεί να γίνει δεκτό από την Υπηρεσία οποτεδήποτε μετά το θάνατο του συνταξιούχου και εάν αυτό εκδόθηκε εφόσον δεν επιδέχεται αλλαγές.

Το Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης Διαθήκης μπορεί να γίνει δεκτό από την Υπηρεσία μόνο εφόσον δεν έχει παρέλθει περίοδος μεγαλύτερη του τριμήνου από την έκδοσή του μέχρι και την υποβολή αιτήσεως καταβολής αναδρομικών.

Επιπλέον θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις για την προσκόμιση των πιστοποιητικών που απαιτούνται στο gov.gr στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις

Αναλυτικότερα:

Πιστοποιητικό περί μη αποποίησης κληρονομιάς (https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/pistopoietiko-peri-me-apopoieses-kleronomias)

Οι κληρονόμοι πρέπει να επιλέγουν το δικαστήριο που θα αναζητήσουν το Πιστοποιητικό έχοντας υπόψη ότι: – δήλωση αποποίησης κληρονομίας γίνεται στη γραμματεία του δικαστηρίου κληρονομίας – δικαστήριο κληρονομίας είναι το Ειρηνοδικείο στην περιφέρεια του οποίου ο κληρονομούμενος είχε κατά το χρόνο του θανάτου του την κατοικία του και αν δεν είχε κατοικία, τη διαμονή του και αν δεν είχε ούτε διαμονή, το Ειρηνοδικείο της πρωτεύουσας του Κράτους.

Πιστοποιητικό Πλησιεστέρων Συγγενών (https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/pistopoietiko-egguteron-suggenon).

Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης Διαθήκης (https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/pistopoietiko-peri-me-demosieuses-diathekes)

Οι κληρονόμοι πρέπει να επιλέγουν το δικαστήριο που θα αναζητήσουν το Πιστοποιητικό έχοντας υπόψη ότι: – αρμοδιότητα για δημοσίευση διαθήκης έχει το Ειρηνοδικείο είτε της τελευταίας κατοικίας ή διαμονής του διαθέτη, είτε της διαμονής του ευρέτη της διαθήκης. – το Πρωτοδικείο της πρωτεύουσας του κράτους τηρεί βιβλίο των διαθηκών που δημοσιεύονται από το Πρωτοδικείο αυτό, καθώς και από τα λοιπά δικαστικά καταστήματα και τις προξενικές αρχές.

Εάν και για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η έκδοση οποιουδήποτε από τα ανωτέρω πιστοποιητικά ηλεκτρονικά, οι κληρονόμοι πρέπει να κλείνουν ψηφιακό ραντεβού στο myKEPlive για να εξυπηρετηθούν από υπάλληλο των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) μέσω τηλεδιάσκεψης.

Στην περίπτωση που το αίτημα επιστροφής αναδρομικών εξετάζεται και ολοκληρώνεται από την αρμόδια υπηρεσία Πληρωμών / Εκκαθάρισης Συντάξεων στα επιμέρους υποκαταστήματα e – Ε.Φ.Κ.Α., υπενθυμίζουμε τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ. 8 του Α.Ν. 1846/51 σύμφωνα με τις οποίες καθυστερούμενες ασφαλιστικές παροχές οφειλόμενες σε δικαιούχο αποβιώσαντα μπορούν να καταβληθούν κατά σειρά από το τ. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. στην σύζυγο, τα παιδιά ή τους γονείς του θανόντα, χωρίς ευθύνη του Ταμείου έναντι τυχόν άλλων δικαιούχων οι οποίοι μπορούν να στραφούν μόνο κατά αυτού που τα έλαβε.

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ PAGENEWS PAGENEWS.gr - App Store PAGENEWS.gr - Google Play

Το σχόλιο σας

Loading Comments