Θέσεις Εργασίας

ΑΣΕΠ: Θέσεις εργασίας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο

ΑΣΕΠ: Θέσεις εργασίας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο
ΑΣΕΠ: Την πρόσληψη 24 νέων υπαλλήλων προωθεί το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Την πρόσληψη 24 νέων υπαλλήλων προωθεί το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση διάρκειας έως 18 μήνες ενώ θα απασχοληθεί σε διαφορετικές εγκαταστάσεις του ΓΠΑ, ως εξής:

  • Αθήνα
  • Θήβα
  • Άμφισσα
  • Καρπενήσι

Συγκεκριμένα ζητείται προσωπικό δύο ειδικοτήτων: ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας και ΥΕ Προσωπικού Φύλαξης. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΥΤΩΝ

Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 1. Χρόνος ανεργίας (από 4 έως 12 μήνες) 2. Αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας 3. Αριθμός τέκνων τρίτεκνης οικογένειας 4. Αριθμός ανηλίκων τέκνων (έως 2 τέκνα) 5. Μονογονεϊκές οικογένειες 6. Βαθμός Βασικού Τίτλου [Δεν βαθμολογείται όταν απαιτείται τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ)] 7. Εμπειρία (συνολικός χρόνος απασχόλησης έως 72 μήνες) 7.α. Αποκτηθείσα σε φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 7.β. Αποκτηθείσα στον ιδιωτικό τομέα 8. Αναπηρία υποψηφίου με ποσοστό τουλάχιστον 50% 9. Αναπηρία γονέα, τέκνου, αδελφού ή συζύγου

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη της εμπειρίας τους καθώς και των λοιπών ιδιοτήτων τους οφείλουν να υποβάλουν αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από την παρούσα ανακοίνωση, σύμφωνα με το άρθρο 4 «Καθορισμός των απαιτούμενων δικαιολογητικών» της υπ’ αριθ. ΔΙΔΚ/οικ.42766/16-11- 2018 (ΦΕΚ 5357/τ.Β΄/29-11-2018) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Η κατάταξη των υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πραγματοποιείται ως εξής: 1. Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων γίνεται κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης (χρόνος ανεργίας, πολυτεκνική ιδιότητα, τριτεκνική ιδιότητα, αριθμός ανηλίκων τέκνων, μονογονεϊκή ιδιότητα, εμπειρία, αναπηρία υποψηφίου, αναπηρία συγγενικού προσώπου). 2. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (χρόνος ανεργίας) και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθμός τέκνων πολύτεκνης οικογένειας) και ούτω καθεξής. Αν και πάλι ισοβαθμούν, προηγείται ο μεγαλύτερος στην ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησής του, ενώ αν εξαντληθούν όλα τα παραπάνω κριτήρια, η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.

Δείτε τις θέσεις ΕΔΩ

Γράψτε το σχόλιο σας

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ PAGENEWS PAGENEWS.gr - App Store PAGENEWS.gr - Google Play

Το σχόλιο σας

Loading Comments