Θέσεις Εργασίας

Προκηρύξεις 2021: 143 θέσεις στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Προκηρύξεις 2021: 143 θέσεις στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
Προκηρύξεις 2021: Νέες θέσεις εργασίας και συγκεκριμένα 143 νέους υπαλλήλους  ανακοίνωσε το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Νέες θέσεις εργασίας και συγκεκριμένα 143 νέους υπαλλήλους  ανακοίνωσε το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Μέσω του νέου διαγωνισμού επιλέγονται υποψήφιοι Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Θα υπογραφούν συμβάσεις διάρκειας 5 μηνών.

Συγκεκριμένα, ζητούνται υποψήφιοι 43 ειδικοτήτων ως εξής:

 • ΠΕ ΒΟΗΘΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ/ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
 • ΠΕ ΒΟΗΘΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
 • ΠΕ ΒΟΗΘΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
 • ΤΕ ΒΟΗΘΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
 • ΔΕ YΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ
 • ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ – ΟΔΗΓΟΙ
 • ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ – ΥΠΟΔΟΧΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ
 • ΠΕ ΒΟΗΘΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
 • ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ – ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
 • ΤΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΠΩΛΗΤΗΡΙΩN/ INFODESKS
 • ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΠΩΛΗΤΗΡΙΩΝ / INFODESKS
 • ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
 • ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΟΔΗΓΟΣ
 • ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΒΟΗΘΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
 • ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ – ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
 • ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ – ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ
 • ΠΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΞΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ
 • ΠΕ ΒΟΗΘΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ & ΞΕΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ
 • ΔΕ ΒΟΗΘΟ Σ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ – ΡΕΠΟΡΤΕΡ
 • ΠΕ ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ – ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ
 • ΠΕ ΒΟΗΘΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ – ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ
 • ΠΕ ΒΟΗΘΟΣ ΜΕΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ
 • ΔΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΛΙΚΟΥ – ΤΣΑΝΤΩΝ
 • ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΚΟΙΝΟΥ
 • ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
 • ΠΕ ΒΟΗΘΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 4
 • ΔΕ ΒΟΗΘΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 • ΔΕ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ – ΤΑΜΙΕΣ – ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
 • ΔΕ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ – ΤΑΜΙΑΣ – ΤΗΛΕΦΩΝΗΤHΣ
 • ΔΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
 • ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ
 • ΔΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
 • ΠΕ ΒΟΗΘΟΣ PITCHING FORUM
 • ΠΕ ΒΟΗΘΟI ΑΓΟΡΑΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ
 • ΠΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΓΟΡΑΣ
 • ΠΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ
 • ΔΕ ΒΟΗΘΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ
 • ΔΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ – ΒΟΗΘΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΙΝΙΩΝ
 • ΔΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ – ΒΟΗΘΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΙΝΙΩΝ
 • ΔΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ -ΤΕΧΝΙΚΟΣ– ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΡΟΒΟΛΩΝ
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΣ – ΗΧΟΛΗΠΤΗΣ
 • ΔΕ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ
 • ΔΕ ΚΛΗΤΗΡΕΣ

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως και τις 23 Μαρτίου 2021.

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ -ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ TΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

1. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

2. Να μην έχουν τα κωλύματα του άρθρου 8 του νόμου 3528/2007 με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης. Εξαίρεση: Δεν ισχύει το παραπάνω κώλυμα για υποψήφιους των θέσεων βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό τον όρο (Ν. 2207/1994 άρθρο 4 παρ. 6).

3. Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή να είναι υπήκοοι χωρών μελών της ΕΕ, με βασική προϋπόθεση την καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας.

4. Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του τίτλου σπουδών ή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης, μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο ο υποψήφιος μετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία και κατά τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος, μετά τη λήψη της άδειας.

*Η εμπειρία αποδεικνύεται με πρωτότυπη βεβαίωση ή επικυρωμένο αντίγραφο από τον εργοδότη, από την οποία να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας ή βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η χρονική διάρκεια της ασφάλισης . – Όταν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος: Άδεια άσκησης επαγγέλματος και Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η χρονική διάρκεια της ασφάλισης. Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα , από την οποία να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας.

*Είναι δεκτά και απλά ευκρινή φωτοαντίγραφα από πρωτότυπες βεβαιώσεις οι οποίες φέρουν σφραγίδα επικύρωσης από δικηγόρο ή δημόσια αρχή.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

Γράψτε το σχόλιο σας

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ PAGENEWS PAGENEWS.gr - App Store PAGENEWS.gr - Google Play

Το σχόλιο σας

Loading Comments