Οικονομία

e-λιανικό: Πότε λήγει η προθεσμία για επιδότηση e-shop

e-λιανικό: Πότε λήγει η προθεσμία για επιδότηση e-shop
e-λιανικό: Την Δευτέρα 5 Απριλίου 2021 και ώρα 15:00 έχουν προθεσμία όσες επιχειρήσεις θέλουν να λάβουν επιδότηση έως 5.000 ευρώ για τη δημιουργία eshop.
e-λιανικό: Την Δευτέρα 5 Απριλίου 2021 και ώρα 15:00 έχουν προθεσμία όσες επιχειρήσεις θέλουν να λάβουν επιδότηση έως 5.000 ευρώ για τη δημιουργία eshop.

Την Δευτέρα 5 Απριλίου 2021 και ώρα 15:00 έχουν προθεσμία όσες επιχειρήσεις θέλουν να λάβουν επιδότηση έως 5.000 ευρώ για τη δημιουργία eshop.

e-λιανικό: Ποια τα ποσά της επιδότησης

  • επιδότηση: 5.000€ για την περίπτωση κατασκευής νέου e-shop
  • επιδότηση: 1.500€ εφόσον η επιχείρηση διέθετε ήδη e-shop πριν τις 18/3/2020
  • Διάρκεια υλοποίησης: 6 μήνες από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης

Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε:

  • Υφιστάμενες, εφόσον έχουν συσταθεί έως και την 30/09/2019
  • Νεοσύστατες, εφόσον έχουν συσταθεί από 1/10/2019 μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης της Δράση.

Η διαδικασία υποβολής αίτησης για την επιδότηση θα γίνει μέσω της ειδικής πλατφόρμας openshops.gr.

e-λιανικό: Ποιες οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες: να έχουν το ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ (ΚΑΔ 47) είτε ως ΚΥΡΙΑ Δραστηριότητα, στην έδρα ή στο υποκατάστημα, είτε ως δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα. να διατηρούν Φυσικό Κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, σε διακριτό της οικίας τους χώρο, δηλαδή εμπορικό χώρο που υποδέχεται και εξυπηρετεί πελάτες, να έχει ανασταλεί η λειτουργία της επιλέξιμης δραστηριότητας στην έδρα ή/και σε υποκαταστήματα της επιχείρησης για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και εφεξής, οι υφιστάμενες επιχειρήσεις να έχουν μείωση τουλάχιστον 20% στον κύκλο εργασιών τους κατά το 4ο τρίμηνο του έτους 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2019.

Για τις νεοσύστατες η μείωση θα θεωρηθεί 100% στον κύκλο εργασιών τους. να υποβάλουν μία επενδυτική πρόταση (αίτηση) ανά Α.Φ.Μ. το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης. να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. 1407/2013 (De Minimis) όπως αναφέρονται στο Παράρτημα VI της παρούσα να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄137) (επιβολή προστίμων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας) να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ.

Γράψτε το σχόλιο σας

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ PAGENEWS PAGENEWS.gr - App Store PAGENEWS.gr - Google Play

Το σχόλιο σας

Loading Comments