Θέσεις Εργασίας

ΑΣΕΠ: 15 θέσεις εργασίας στο δήμο Μαρκόπουλου – Μεσογαίας

ΑΣΕΠ: 15 θέσεις εργασίας στο δήμο Μαρκόπουλου – Μεσογαίας
ΑΣΕΠ: Την πρόσληψη 15 υπαλλήλων προωθεί μέσω ΑΣΕΠ η Κοινωφελής ∆ηµοτική Επιχείρηση Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

Την πρόσληψη 15 υπαλλήλων προωθεί μέσω ΑΣΕΠ η Κοινωφελής ∆ηµοτική Επιχείρηση Μαρκοπούλου Μεσογαίας. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 2μηνη σύμβαση εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη.  Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-65 ετών. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει 16 Απριλίου.

Ζητούνται:

  • ΔΕ Εισπρακτόρων (3 θέσεις)
  • ΔΕ Βοηθών Νοσοκόμων (3 θέσεις)
  • ΔΕ Ναυαγοσοστών (4 θέσεις)
  • ΥΕ Εργατών Καθαριότητας (5 θέσεις)

ΑΣΕΠ: Ποια τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας.

2. Απολυτήριος τίτλος (όπου απαιτείται).

3. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕ∆.

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για την απόδειξη ύπαρξης ανηλίκων τέκνων).

5. Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης (εντός διµήνου) και πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.).

6. Οι γονείς µονογονεϊκής οικογένειας, ληξιαρχική πράξη θανάτου (θάνατος του ενός γονέα) ή αντίγραφο δικαστικής απόφασης ή διαζευκτήριο (διάσταση ή διαζύγιο) και υπεύθυνη δήλωση ότι ασκούν ή ασκούσαν τη γονική µέριµνα ενός ή περισσοτέρων ανήλικων τέκνων.

7. Τα τέκνα µονογονεϊκής οικογένειας, ληξιαρχική πράξη θανάτου (θάνατος του γονέα) ή αντίγραφο δικαστικής απόφασης ή διαζευκτήριο (διάσταση ή διαζύγιο των γονέων) και υπεύθυνη δήλωση ότι µέχρι την ενηλικίωσή τους ασκούσε τη γονική µέριµνα ένας µόνο γονέας.

8. Οι τρίτεκνοι και τα τέκνα τρίτεκνων, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης (εντός διµήνου).

9. Για υποψηφίους γονείς, τέκνα, σύζυγοι, αδερφοί που ασκούν το δικαίωµα προστασίας από την αναπηρία συγγενών ατόµων.

10. Βεβαίωση µόνιµης κατοικίας.

11. Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης 12. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 για την απόδειξη της εµπειρίας (εκτός από τον κωδικό 103). Οι µισθωτοί του δηµοσίου τοµέα µπορούν εναλλακτικά αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης να προσκοµίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δηµοσίου τοµέα από την οποία να προκύπτει ο χρόνος και το είδος της εµπειρίας.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να συµπληρώσουν την αίτηση µε τα συνηµµένα σε αυτήν δικαιολογητικά και να την υποβάλουν, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου [email protected]

Γράψτε το σχόλιο σας

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ PAGENEWS PAGENEWS.gr - App Store PAGENEWS.gr - Google Play

Το σχόλιο σας

Loading Comments