Θέσεις Εργασίας

ΑΣΕΠ: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για μονίμους στο υπουργείο Εξωτερικών

ΑΣΕΠ: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για μονίμους στο υπουργείο Εξωτερικών
ΑΣΕΠ: Ξεκινά από τις 5 Μαΐου η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών μέσω ΑΣΕΠ για μονίμους στο υπουργείο Εξωτερικών.
ΑΣΕΠ: Ξεκινά από τις 5 Μαΐου η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών μέσω ΑΣΕΠ για μονίμους στο υπουργείο Εξωτερικών.

Ξεκινά από τις 5 Μαΐου η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών μέσω ΑΣΕΠ για μονίμους στο υπουργείο Εξωτερικών. Πρόκειται για την προκήρυξη 3Κ/2021 όπου αρχίζει στις 5 Μαΐου ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 20 Μαΐου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΑΣΕΠ.

Ποιες ειδικότητες ζητούνται

  • 32 – ΠΕ Διοικητικού Προξενικού
  • 9 – ΔΕ Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης
  • 9 – ΥΕ Επιμελητών

Ποια τα πρόσθετα προσόντα

Για ορισμένες θέσεις απαιτούνται και πρόσθετα προσόντα, τα οποία πρέπει να κατέχουν οι υποψήφιοι μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, άλλως δεν γίνονται δεκτοί για τις αντίστοιχες θέσεις. Τα πρόσθετα προσόντα για κάθε θέση δίνονται στον «ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ», στήλη «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ» με τους αντίστοιχους κωδικούς τους, όπως αναφέρονται παρακάτω.

Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΩΔ.

001: Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα : (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Οι υποψήφιοι που αποδεικνύουν τη γνώση χειρισμού Η/Υ με τον τίτλο σπουδών τους, πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώσουν τον κωδικό 001 για τις θέσεις που απαιτείται ως πρόσθετο προσόν.

ΚΩΔ.002: Γνώση χειρισμού Η/Υ στο αντικείμενο των βάσεων δεδομένων. Οι υποψήφιοι που αποδεικνύουν τη γνώση χειρισμού Η/Υ στο αντικείμενο βάσης δεδομένων με τον τίτλο σπουδών τους, πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώσουν τον κωδικό 002 για τη θέση που απαιτείται ως πρόσθετο προσόν.

ΚΩΔ.003: ΄Αριστη γνώση αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας ΚΩΔ.004: Πολύ καλή γνώση αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας. Τι αναφέρει ο πίνακας κατανομής των θέσεων

Στον επόμενο ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ δίδονται ο φορέας, η έδρα – περιφερειακή ενότητα, ο κωδικός της θέσης, ο κλάδος, οι αποδεκτοί τίτλοι σπουδών (με τους κωδικούς τους), τα απαραίτητα πρόσθετα προσόντα (με τους κωδικούς τους) και ο συνολικός αριθμός των θέσεων με ανάλυση αυτών που αντιστοιχούν στις κατηγορίες πολυτέκνων και τέκνων πολυτέκνων, τριτέκνων και τέκνων τρίτεκνης οικογένειας, ατόμων με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%, ατόμων που έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο, καθώς και των τέκνων ατόμων με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω εφόσον προκύπτουν θέσεις για τις κατηγορίες αυτές.

Στην Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (ηλεκτρονική) πρέπει να αναγράφονται με προσοχή και σωστά οι κωδικοί των θέσεων, των τίτλων σπουδών και των πρόσθετων προσόντων, δεδομένου ότι η επεξεργασία της αίτησης γίνεται μηχανογραφικά.

Γράψτε το σχόλιο σας

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ PAGENEWS PAGENEWS.gr - App Store PAGENEWS.gr - Google Play

Το σχόλιο σας

Loading Comments