Θέσεις Εργασίας

ΕΑΒ: Μέχρι 9 Αυγούστου οι αιτήσεις για 333 προσλήψεις

ΕΑΒ: Μέχρι 9 Αυγούστου οι αιτήσεις για 333 προσλήψεις
ΕΑΒ: Συνεχίζονται οι αιτήσεις για 333 νέες προσλήψεις στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανίας. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι 9 Αυγούστου 2021. Οι νεοπροσληφθέντες θα υπογράψουν ετήσια σύμβαση με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης.
ΕΑΒ: Συνεχίζονται οι αιτήσεις για 333 νέες προσλήψεις στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανίας. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι 9 Αυγούστου 2021. Οι νεοπροσληφθέντες θα υπογράψουν ετήσια σύμβαση με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης.

Συνεχίζονται οι αιτήσεις για 333 νέες προσλήψεις στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανίας. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι 9 Αυγούστου 2021. Οι νεοπροσληφθέντες θα υπογράψουν ετήσια σύμβαση με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης.

Ποιες ειδικότητες ζητούνται

 • ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί
 • ΠΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί
 • ΠΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί
 • ΠΕ Μηχανικοί Μικροκυματικών Διατάξεων
 • ΠΕ Μηχανικοί Ψηφιακών Κυκλωμάτων
 • ΠΕ Μηχανικοί Αναλογικών Κυκλωμάτων
 • ΠΕ Μηχανικών Βάσεων Δεδομένων
 • ΠΕ Μηχανικών Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων
 • ΠΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί Εγκαταστάσεων
 • ΠΕ Χειριστές Προγραμμάτων
 • ΠΕ Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • ΠΕ Ειδικό Προσωπικό
 • ΠΕ Ιατροί Εργασίας
 • ΤΕ Μηχανικοί Α/Φ
 • ΤΕ Ηλεκτρονικοί Α/Φ
 • ΤΕ Τεχνικοί Δομής Α/Φ
 • ΤΕ Αποθηκάριος
 • ΤΕ Ηλεκτρολόγοι Υποσταθμών
 • ΤΕ Μηχανολόγοι
 • ΤΕ Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • ΔΕ Μηχανικοί Συντήρησης
 • ΔΕ Ξυλουργοί
 • ΔΕ Υδραυλικοί
 • ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Έργου
 • ΔΕ Χειριστές Ηλεκτρικής Γερανογέφυρας
 • ΔΕ Μηχανουργοί
 • ΔΕ Τεχνίτες Βαφής

Ποια η διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να υποβάλουν είτε ηλεκτρονικά ([email protected]) είτε ταχυδρομικά όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου Ι του ανωτέρω Παραρτήματος, εκτός από την Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 που αναφέρεται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ I, «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στοιχείο 2. του Παραρτήματος αυτού.

Γράψτε το σχόλιο σας

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ PAGENEWS PAGENEWS.gr - App Store PAGENEWS.gr - Google Play

Το σχόλιο σας

Loading Comments