Θέσεις Εργασίας

Δήμος Βύρωνα: Νέες θέσεις εργασίας – Ποιες ειδικότητες ζητούνται

Δήμος Βύρωνα: Νέες θέσεις εργασίας – Ποιες ειδικότητες ζητούνται
Δήμος Βύρωνα: Με έξι νέους υπαλλήλους ενισχύεται ο Δήμος Βύρωνα για την κάλυψη αναγκών του Δήμου με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Ασφαλής εκτέλεση Προγραμμάτων άθλησης – παροχή υπηρεσιών – Προετοιμασία και διεξαγωγή αθλητικών εκδηλώσεων», συνολικής διάρκειας έως 12 μήνες.

Με έξι νέους υπαλλήλους ενισχύεται ο Δήμος Βύρωνα για την κάλυψη αναγκών του Δήμου με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Ασφαλής εκτέλεση Προγραμμάτων άθλησης – παροχή υπηρεσιών – Προετοιμασία και διεξαγωγή αθλητικών εκδηλώσεων», συνολικής διάρκειας έως 12 μήνες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις μέχρι 16 Αυγούστου 2021.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση,ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ 1 ΠΕ/ΤΕ ή ΣΜΕ2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Βύρωνα, Καραολή και Δημητρίου 33-44, Τ.Κ. 16233, Βύρωνας, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κας Α. Μαστρανδρέου (τηλ. επικοινωνίας: 2132008682).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών (υπολογιζομένων ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Βύρωνα και στον διαδικτυακό τόπο (https://dimosbyronas.gr ) αυτού, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων

Οι πίνακες κατάταξης, απορριπτέων και προσληπτέων θα αναρτηθούν, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων στο κατάστημα και στο δικτυακό τόπο της υπηρεσίας μας (https://dimosbyronas.gr) και πρέπει η υπηρεσία μας να τους αποστείλει άμεσα για έλεγχο στο ΑΣΕΠ, ενώ θα συνταχθεί και σχετικό πρακτικό ανάρτησης (σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 41 του Ν. 4765/2021) το οποίο θα υπογραφεί από δύο (2) υπαλλήλους της υπηρεσίας. Οι υποψήφιοι που εγγράφονται σε πίνακα απορριπτέων εμφανίζονται χωρίς τη δημοσιοποίηση προσωπικών τους δεδομένων. Το πρακτικό αυτό θα αποσταλεί αυθημερόν στο ΑΣΕΠ στο e-mail: [email protected]

Δείτε την προκήρυξη dimos virwna

Γράψτε το σχόλιο σας

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ PAGENEWS PAGENEWS.gr - App Store PAGENEWS.gr - Google Play

Το σχόλιο σας

Loading Comments