Οδηγός

ΟΠΕΚΑ επίδομα στέγασης: Αλλαγές στους όρους χορήγησης – Ποιους αφορά

ΟΠΕΚΑ επίδομα στέγασης: Αλλαγές στους όρους χορήγησης – Ποιους αφορά
ΟΠΕΚΑ επίδομα στέγασης: “Έρχονται” αλλαγές στο επίδομα στέγασης του ΟΠΕΚΑ αναφορικά με τις προϋποθέσεις χορήγησης σε περίπου 245.000 δικαιούχους.

“Ερχονται” αλλαγές στο επίδομα στέγασης του ΟΠΕΚΑ αναφορικά με τις προϋποθέσεις χορήγησης σε περίπου 245.000 δικαιούχους.

Στις νέες αλλαγές περιλαμβάνονται και η χορήγηση του επιδόματος για χρονικό διάστημα 6 μηνών και στη συνέχεια ο δικαιούχος θα πρέπει να υποβάλλει νέα αίτηση μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Παράλληλα, περιλαμβάνονται και άλλες αλλαγές όπως η εγγραφή σε σχολείο υποχρεωτικής εκπαίδευσης του ανήλικου μέλους του νοικοκυριού απαιτείται για πρώτη φορά κατά το σχολικό έτος 2021-2022. Ταυτόχρονα ζητείται πιστοποίηση επαρκούς φοίτησης, μετά την ολοκλήρωση του διδακτικού έτους 2021-2022.

Δείτε αναλυτικά τη σχετική ΚΥΑ

Υποχρεώσεις των δικαιούχων

Οι δικαιούχοι και τα υπόλοιπα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού:

 • 1. Υποβάλλουν Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος κάθε έτος.
 • 2. Συναινούν στη διενέργεια κοινωνικής έρευνας και σε κατ’ οίκον επισκέψεις από υπαλλήλους των αρμοδίων υπηρεσιών των Δήμων ή των Κέντρων Κοινότητας, αν απαιτηθεί, για επιτόπια επαλήθευση της σύνθεσης και των συνθηκών διαβίωσης του νοικοκυριού.
 • 3. Ενημερώνουν καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου χορήγησης του επιδόματος για ενδεχόμενη διακοπή ή λήξη ισχύος του μισθωτηρίου.
 • 4. Εξασφαλίζουν τη φοίτηση των ανήλικων μελών του νοικοκυριού στην υποχρεωτική εκπαίδευση.
 • 5. Υποβάλλουν αίτημα ανάκλησης της πράξης έγκρισης στις περ. β, γ, δ, ε και στ της παρ. 1 του άρθρου 13.
 • 6. Συμπεριλαμβάνουν όλες τις αλλαγές που αναφέρθηκαν κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης στην επόμενη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.
ΑΚΙΝΗΤΑ

Χρόνος, τρόπος και διάρκεια καταβολής του επιδόματος

 • 1. Η καταβολή της επιδόματος πραγματοποιείται κατόπιν αίτησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 και έχει διάρκεια έξι μήνες.
 • 2. Το δικαίωμα στην καταβολή του επιδόματος ισχύει από την 1η ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν κατά τον οποίο υποβλήθηκε η αίτηση.
 • 3. Το επίδομα καταβάλλεται μηνιαίως με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, ο οποίος τηρείται υποχρεωτικά σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα. Το επίδομα δεν καταβάλλεται εάν ο αιτών δεν έχει δηλώσει στην αίτηση για ένταξη στο πρόγραμμα αριθμό τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος, ή σε περίπτωση αποτυχίας της ταυτοποίησης του μέσω ΑΦΜ.
 • 4. Μετά την πάροδο έξι μηνών από την έκδοση της πράξης έγκρισης, ο δικαιούχος δύναται να επανυποβάλει αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα.
 • 5. Το Επίδομα Στέγασης χορηγείται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Α. βάσει του πίνακα δικαιούχων που συντάσσει η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.). Ο Ο.Π.Ε.Κ.Α. επιχορηγείται για την καταβολή του επιδόματος από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται κατά περίπτωση στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου ή του Κέντρου Κοινότητας, για την τεκμηρίωση των κριτηρίων και των προϋποθέσεων ένταξης στο πρόγραμμα είναι:

 • 1. Σε περίπτωση που η σύνθεση του νοικοκυριού κατά το μήνα υποβολής της αίτησης είναι διαφορετική από αυτήν που εμφανίζεται από τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων, απαιτείται η προσκόμιση οποιουδήποτε δικαιολογητικού που τεκμηριώνει τη μεταβολή (π.χ. πιστοποιητικό γέννησης, αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου κ.τ.λ.).
 • 2. Για τον έλεγχο του κριτηρίου διαμονής απαιτείται η εμπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τα έτη αυτά, ή κάθε άλλο πρόσφορο δικαιολογητικό.
 • 3. Ειδικά για τις περιπτώσεις που ο αιτών ή ενήλικο μέλος του νοικοκυριού είναι αλλοδαπός και το κριτήριο διαμονής δεν δύναται να βεβαιωθεί ηλεκτρονικά μέσω διαλειτουργικότητας των σχετικών πληροφοριακών συστημάτων, για τον έλεγχό του απαιτείται η προσκόμιση άδειας διαμονής σε ισχύ ή η βεβαίωση κατάθεσης αιτήματος ανανέωσής της. Για τη διαπίστωση της πενταετούς ή δωδεκαετούς διαμονής απαιτείται η προσκόμιση αδειών διαμονής που να καλύπτουν το αναφερόμενο διάστημα.
 • 4. Σε περίπτωση που η εγγραφή και η επάρκεια φοίτησης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 5, δεν δύναται να βεβαιωθούν ηλεκτρονικά μέσω διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων του Επιδόματος Στέγασης και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας.

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ PAGENEWS PAGENEWS.gr - App Store PAGENEWS.gr - Google Play

Το σχόλιο σας

Loading Comments