Θέσεις Εργασίας

Νοσοκομείο “Άγιος Σάββας”: Ενισχύεται με νέο προσωπικό

Νοσοκομείο “Άγιος Σάββας”: Ενισχύεται με νέο προσωπικό
Νοσοκομείο “Άγιος Σάββας”: Με νέο προσωπικό ενισχύεται το νοσοκομείο Άγιος Σάββας.
Νοσοκομείο “Άγιος Σάββας”: Με νέο προσωπικό ενισχύεται το νοσοκομείο Άγιος Σάββας.

Με νέο προσωπικό ενισχύεται το νοσοκομείο Άγιος Σάββας. Οι προσληφθέντες  θα υπογράψουν σύμβαση εργασίας διάρκειας 10 μηνών. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως 27 Οκτωβρίου.

Ποιες ειδικότητες ζητούνται

Παθολόγος – Ογκολόγος (2 θέσεις)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Στον ηλεκτρονικό φάκελο υποβολής της πρότασης κάθε ενδιαφερόμενου θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα στοιχεία:

  • Αίτηση με αναφορά στον τίτλο του έργου
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Σύντομη έκθεση ενδιαφερόντων (να μην ξεπερνάει τη μία σελίδα)
  • Αντίγραφα όλων των τίτλων σπουδών
  • Ονόματα τουλάχιστον δύο ατόμων που μπορούν να δώσουν συστατικές επιστολές

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε ένα (1) αρχείο PDF το αργότερο μέχρι 27/10/2021. Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν μόνο ηλεκτρονικά με διαβιβαστικό email στις διευθύνσεις : [email protected]; με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τίτλο «ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΡΑΧΗΛΟΥ” (Ακρωνύμιο: ΒΙΟΚΑΚΕΤΡΑ με κωδικό: Τ2ΕΔΚ03266). Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Αιτήσεις οι οποίες θα υποβληθούν μετά την ανωτέρω ημερομηνία θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες και δε θα αξιολογούνται. Ελλιπείς αιτήσεις δε θα ληφθούν υπ’ όψιν. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο κ. Κωνσταντίνο Μπαξεβάνη στο email: [email protected];

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Οι υποψηφιότητες κάθε θέσης αξιολογούνται από Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία θα οριστεί από την Πρόεδρο του Γενικού Αντικαρκινικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Αθήνας «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ».

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

Γράψτε το σχόλιο σας

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ PAGENEWS PAGENEWS.gr - App Store PAGENEWS.gr - Google Play

Το σχόλιο σας

Loading Comments