Θέσεις Εργασίας

Τράπεζας Ελλάδος: Συνεχίζονται οι αιτήσεις για 59 θέσεις

Τράπεζας Ελλάδος: Συνεχίζονται οι αιτήσεις για 59 θέσεις
Τράπεζας Ελλάδος: Σε εξέλιξη είναι οι αιτήσεις για μονίμους στην Τράπεζα της Ελλάδος για την πρόσληψη 59 ατόμων. Η επιλογή των υποψηφίων της προκήρυξης 2/2021 θα γίνει από την Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία θα επικουρείται στο έργο της από την εταιρεία «ICAP People Solutions Ανώνυμη Εταιρεία – Σύμβουλοι Ανθρώπινου Δυναμικού»,  σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αναλυτική Προκήρυξη.
Τράπεζας Ελλάδος: Σε εξέλιξη είναι οι αιτήσεις για μονίμους στην Τράπεζα της Ελλάδος για την πρόσληψη 59 ατόμων. Η επιλογή των υποψηφίων της προκήρυξης 2/2021 θα γίνει από την Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία θα επικουρείται στο έργο της από την εταιρεία «ICAP People Solutions Ανώνυμη Εταιρεία – Σύμβουλοι Ανθρώπινου Δυναμικού»,  σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αναλυτική Προκήρυξη.

Σε εξέλιξη είναι οι αιτήσεις για μονίμους στην Τράπεζα της Ελλάδος για την πρόσληψη 59 ατόμων. Η επιλογή των υποψηφίων της προκήρυξης 2/2021 θα γίνει από την Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία θα επικουρείται στο έργο της από την εταιρεία «ICAP People Solutions Ανώνυμη Εταιρεία – Σύμβουλοι Ανθρώπινου Δυναμικού»,  σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αναλυτική Προκήρυξη. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως την Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2021.

Ποιες ειδικότητες ζητούνται

 • Έλεγχος πιστωτικών ιδρυμάτων και λοιπών εποπτευόμενων εταιρειών & Εσωτερικός Έλεγχος
 • Ανάλυση λειτουργικού κινδύνου και επιχειρησιακής συνέχειας
 • Πρόληψη νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
 • Εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και ασφαλιστικών επιχειρήσεων
 • Εποπτεία ιδρυμάτων πληρωμών και ηλεκτρονικού χρήματος
 • Σύνταξη σχεδίων εξυγίανσης πιστωτικών ιδρυμάτων
 • Παρακολούθηση και ανάλυση θεσμικών και τεχνικών εποπτικών θεμάτων και θεμάτων εξυγίανσης
 • Ανάλυση στοιχείων εποπτικών αναφορών ασφαλιστικών επιχειρήσεων
 • Συλλογή, επεξεργασία, ανάλυση στοιχείων και σύνταξη στατιστικών αναφορών
 • Παρακολούθηση και ανάλυση τραπεζικών συναλλαγών ή/και ταμειακών θεμάτων
 • Διαχείριση χαρτοφυλακίου χρηματοοικονομικών προϊόντων
 • Εφαρμογή της Ενιαίας Νομισματικής Πολιτικής του Ευρωσυστήματος: Πράξεις ανοικτής αγοράς και ανάλυση αποδεκτού ενεχύρου
 • Υποστήριξη συστημάτων πληρωμών και διαχείρισης διαθεσίμων
 • Διαχείριση λογιστικών και ελεγκτικών θεμάτων
 • Διαχείριση συστημάτων χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων
 • Οικονομική ανάλυση της ελληνικής και της διεθνούς οικονομίας και των αγορών χρήματος και κεφαλαίων
 • Έρευνα και ανάλυση στοιχείων βιώσιμης ανάπτυξης και επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στο χρηματοπιστωτικό σύστημα

ΑΙΤΗΣΗ

Η αίτηση διατίθεται αποκλειστικά στον ιστοχώρο της Τράπεζας: https://www.bankofgreece.gr.  Οι υποψήφιοι:

οφείλουν να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την αίτηση μόνο ηλεκτρονικά, επισυνάπτοντας αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα),

 • μπορούν να επιλέξουν μέχρι δύο κωδικούς θέσης από τον ανωτέρω πίνακα,
 • έχουν αποκλειστικά την ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων και την ορθή συμπλήρωση της αίτησης, η οποία επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης.

Δείτε την ανακοίνωση ΕΔΩ

Γράψτε το σχόλιο σας

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ PAGENEWS PAGENEWS.gr - App Store PAGENEWS.gr - Google Play

Το σχόλιο σας

Loading Comments