Θέσεις Εργασίας

ΕΟΔΥ: Νέες προσλήψεις για τρεις ειδικότητες

ΕΟΔΥ: Νέες προσλήψεις για τρεις ειδικότητες
ΕΟΔΥ: Νέες προσλήψεις για τρεις ειδικότητες προωθεί ο ΕΟΔΥ.

Νέες προσλήψεις για τρεις ειδικότητες προωθεί ο ΕΟΔΥ στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής δράσης «Ενίσχυση των εθνικών υποδομών και δυνατοτήτων για αλληλούχηση ολόκληρου του γονιδιώματος (WGS) ή/και αντίστροφη μεταγραφή-αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (RT-PCR) για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο».

Ποιες ειδικότητες ζητούνται

  • ΠΕ Επιστημών Ζωής (Ιατρός, Βιολόγος, Μοριακός Βιολόγος) ή Θετικών & Τεχνολογικών Επιστημών
  • ΤΕ Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων
  • Διοικητικός/Οικονομικός

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] Η υποβολή των αιτήσεων θα εκκινήσει την Τρίτη 26/10/2021 και ώρα 10:00. Οι ενδιαφερόμενοι, για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή αιτήσεων, μπορούν να καλέσουν στο τηλέφωνο 210 8921004-5, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00-15:00.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • 1. Αίτηση – δήλωση σε ειδικό έντυπο (Παράρτημα Ι). Η αίτηση – δήλωση συμπληρώνεται με ακρίβεια και σε όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνει. Αιτήσεις σε άλλο έντυπο ή αιτήσεις στις οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, δεν γίνονται δεκτές.
  • 2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 για την μη καταδίκη, παραπομπή, στερητική δικαστική συμπαράσταση κτλ του/της υποψηφίου/ιας.
  • 3. Φωτοαντίγραφο πτυχίου. Σε περίπτωση πτυχίου πανεπιστημίου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται και φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης. Σε περίπτωση πτυχίων από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται φωτοαντίγραφο του ξενόγλωσσου πτυχίου, φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης και φωτοαντίγραφο της απόφασης ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ. Όλα τα ξενόγλωσσα πτυχία και πιστοποιητικά θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν μεταφραστεί επίσημα στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Στα απλά φωτοαντίγραφα των ξενόγλωσσων πτυχίων και πιστοποιητικών θα πρέπει να φαίνεται και η σφραγίδα της Χάγης (APOSTILLE) που έχει τεθεί στο πρωτότυπο πτυχίο ή πιστοποιητικό, όπου αυτή απαιτείται.
  • 4. Φωτοαντίγραφο απόφασης άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος (για τους υποψήφιους ιατρούς).
  • 5. Φωτοαντίγραφο απόφασης χορήγησης τίτλου ειδικότητας (για τους υποψήφιους Ιατρούς).
  • 6. Φωτοαντίγραφο Άδειας ασκήσεως επαγγέλματος (όπου απαιτείται για τις λοιπές ειδικότητες).
  • 7. Πιστοποιητικό γέννησης ή φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο διαβατηρίου όταν πρόκειται για πολίτη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή φωτοαντίγραφο του Δικαιώματος Άδειας Εργασίας στην Ελλάδα.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ PAGENEWS PAGENEWS.gr - App Store PAGENEWS.gr - Google Play

Το σχόλιο σας

Loading Comments