Οικονομία

Υπουργείο Εργασίας: Ποια τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου προϋπολογισμού

Υπουργείο Εργασίας: Ποια τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου προϋπολογισμού
Υπουργείο Εργασίας: Τα βασικά χαρακτηριστικά του προϋπολογισμού 2022 έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Εργασίας που αφορούν τη μετάβαση, από τα μέτρα στήριξης για την πανδημία, σε πολιτικές για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του προϋπολογισμού 2022 έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Εργασίας που αφορούν τη μετάβαση, από τα μέτρα στήριξης για την πανδημία, σε πολιτικές για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής.

Σε αυτό το πλαίσιο οι προβλεπόμενες δαπάνες του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας για το 2022ανέρχονται σε 21,612 δισ. ευρώ ενώ αν αφαιρέσουμε το κόστος των μέτρων covidανέρχονται σε 20,763 δις. Το ποσό αυτό είναι αυξημένο κατά 526 εκατ. ευρώ (2,63%) σε σχέση με το 2021.

Αξίζει να υπογραμμισθεί ότι, ανεξάρτητα από τις ειδικές συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία, ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Εργασίας αυξάνει σταθερά κατά την περίοδο διακυβέρνησης της χώρας από την ΝΔ. Ειδικότερα: Ο τακτικός προϋπολογισμός του 2022 (εξαιρουμένων των δαπανών Covid) είναι αυξημένος κατά 1,510 δις (+8,1%) σε σχέση με τον Προϋπολογισμό που είχε ψηφίσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για το 2019. Το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων είναι επίσης αυξημένο κατά 380 εκατ. (+112%) σε σχέση με το 2019. Η αύξηση αυτή οφείλεται κατά τα 2/3 περίπου στην εισροή των κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης (+250 εκατ.) και κατά το 1/3 (+130 εκατ.) στην δέσμευση περισσότερων κονδυλίων από το ΕΣΠΑ για προγράμματα στήριξης της απασχόλησης.

Θετική επίδραση στα ασφαλιστικά ταμεία από τη μείωση της ανεργίας

Η ανεργία έχει μειωθεί κατά 4,2 ποσοστιαίες μονάδες (από 17,2% τον Ιούλιο του 2019 σε 13% τον Σεπτέμβριο του 2021), από την στιγμή που η ΝΔ ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας.

O αριθμός των απασχολούμενων αυξήθηκε τους τελευταίους μήνες ξεπερνώντας για πρώτη φορά από τον Αύγουστο του 2011 το ψυχολογικό όριο των 4 εκατ.

Οι εξελίξεις αυτές έχουν θετική επίδραση στο ασφαλιστικό σύστημα.

Η μεταρρύθμιση της επικουρικής ασφάλισης και η σταδιακή μετατροπή της σε κεφαλαιοποιητικού (από διανεμητικού) χαρακτήρα

Στα 10,5 δισ. το πακέτο στήριξης του Υπουργείου Εργασίας για την πανδημία

Το 2022 τα μέτρα στήριξης της αγοράς εργασίας από την πανδημία αναμένεται να ξεπεράσουν το 1,1 δις ευρώ. Επομένως το συνολικό πακέτο αναμένεται να υπερβεί τα 10,5 δις καθώς το 2020 διατέθηκαν 4,1 δις και το 2021 διατέθηκαν 5,3 δισ.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο και μαζικότερο πρόγραμμα στήριξης εργαζομένων και ανέργων που έχει υιοθετηθεί τα τελευταία χρόνια. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα όχι μόνο να μην αυξηθεί η ανεργία όπως σχεδόν όλοι προεξοφλούσαν αλλά αντιθέτως, η χώρα μας να πετύχει το 2021 το μεγαλύτερο ποσοστό μείωσης της ανεργίας στην ΕΕ.

Ειδική αναφορά πρέπει να γίνει στο μέτρο της αναστολής συμβάσεων, ένα από τα σημαντικότερα μέτρα στήριξης κατά της πανδημίας, που συνεισέφερε στην διάσωση εκατοντάδων χιλιάδων θέσεων εργασίας στηρίζοντας παράλληλα το εισόδημα των εργαζομένων.

Το συνολικό κόστος του μέτρου αυτού ανέρχεται σε 5,4 δισ. ευρώ (εκ των οποίων 3,8 δισ. αφορούν την αποζημίωση ειδικού σκοπού και 1,6 δισ. την κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών).

Μέτρα για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

Η επέκταση του προγράμματος επιδότησης νέων θέσεων εργασίας για το 2022, από τις 100.000 στις 150.000 θέσεις με το προβλεπόμενο κόστος να ανέρχεται στα 186 εκατ. Υπενθυμίζεται ότι με το μέτρο αυτό επιδοτείται το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών (εργαζομένου και εργοδότη) για 6 μήνες, παρέχοντας κίνητρα στις επιχειρήσεις και τους εργοδότες για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, καθώς μειώνεται σημαντικά το μη μισθολογικό κόστος.

Θεσπίστηκε το «πρώτο ένσημο» με το οποίο στηρίζεται η πρόσληψη νέων έως 29 ετών, χωρίς προϋπηρεσία, με το ποσό των 1.200 ευρώ για 6 μήνες (600 ευρώ στον εργοδότη και 600 ευρώ στον εργαζόμενο).

Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών

Η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 3,9% (-2,3% στον εργοδότη και -1,6% στον εργαζόμενο), ενώ εντός του 2022 προβλέπεται και η μείωση των εισφορών επικουρικής ασφάλισης κατά 0,5%, ισόποσα για εργοδότες και εργαζόμενους.

Η απώλεια εσόδων που προκαλείται στον προϋπολογισμό του e-ΕΦΚΑ και του ΟΑΕΔ από τις μειώσεις αυτές καλύπτεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Το κόστος του μέτρου για το 2021 διαμορφώνεται σε 816 εκατ. ευρώ, ενώ για το 2022 προβλέπεται να ανέλθει στα 849 εκατ. ευρώ.

Βασικά σημεία του Κοινωνικού Προϋπολογισμού

Το ταμειακό ισοζύγιο των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, εκτός ΕΟΠΥΥ) αναμένεται να διαμορφωθεί σε 783 εκ. ευρώ το 2022, δηλαδή αυξημένο κατά 656 εκ. σε σχέση με το 2021. Η βελτίωση οφείλεται κατά κύριο λόγο στα έσοδα τα οποία θα είναι αυξημένα κατά 1,15 δις. ευρώ αντισταθμίζοντας έτσι την αύξηση των δαπανών κατά 494 εκ. ευρώ. Η αύξηση των εσόδων, όπως αναφέραμε και παραπάνω, οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ενίσχυση της απασχόλησης, τις ρυθμίσεις οφειλών και την αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης προς τα ασφαλιστικά ταμεία.

Από την πλευρά των δαπανών αναμένεται:

  • αύξηση της δαπάνης για συντάξεις κατά 316 εκατ. λόγω κυρίως της απονομής συντάξεων που εκκρεμούν από προηγούμενα έτη, – αύξηση της χρηματοδότησης του ΟΠΕΚΑ για τα οικογενειακά επιδόματα (+15 εκατ.), τα επιδόματα ΑΜΕΑ (+5 εκατ.), τα σχολικά γεύματα (+18 εκατ.) και τα λοιπά προγράμματα (+20 εκατ.)
  • νέο κονδύλι ύψους 100 εκ ευρώ για την καταβολή επιδόματος στέγασης από τον ΟΠΕΚΑ που θεσπίζει ο κώδικας διευθέτησης οφειλών και παροχής δεύτερης ευκαιρίας σε δανειολήπτες.

Ενίσχυση των πολιτικών για την ισότητα των φύλων

Ενισχυμένος θα είναι και ο τομέας της ισότητας των φύλων για το έτος 2022 με την αύξηση των κονδυλίων από το τρέχον ΕΣΠΑ αλλά και την εισροή κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης σε μια προσπάθεια να ενισχυθούν οι πολιτικές για την στήριξη των εργαζόμενων μητέρων και την διευκόλυνση της εναρμόνισης της οικογενειακής με την επαγγελματική ζωή, να εφαρμοσθούν οι επιταγές της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών και να αναδειχθεί η σημασία της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου σε όλες τις τομεακές πολιτικές.

Η συνολική αύξηση του προϋπολογισμού για τον τομέα της ισότητας των φύλων αφορά ποσό 14.151.000€. Πιο συγκεκριμένα, αφορά την υλοποίηση εμβληματικών έργων, όπως το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς», την δημιουργία χώρων φύλαξης σε 120 μεγάλες επιχειρήσεις και το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα για την ενίσχυση της διαφορετικότητας στον χώρο εργασίας, την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις δημόσιες πολιτικές και την κατάρτιση προϋπολογισμών με την ενεργοποίηση του Μέσου Τεχνικής Υποστήριξης, καθώς και άλλων μικρότερου προϋπολογισμού αλλά εξίσου ιδιαίτερης σημασίας έργων.

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ PAGENEWS PAGENEWS.gr - App Store PAGENEWS.gr - Google Play

Το σχόλιο σας

Loading Comments