Οικονομία

ΑΑΔΕ: Τι αλλάζει στις αποδόσεις ΑΦΜ και στις μεταβολές στοιχείων

ΑΑΔΕ: Τι αλλάζει στις αποδόσεις ΑΦΜ και στις μεταβολές στοιχείων
ΑΑΔΕ: Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργου Πιτσιλή που αφορά στις διαδικασίες απόδοσης ΑΦΜ και μεταβολής ατομικών στοιχείων φυσικών προσώπων.

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργου Πιτσιλή που αφορά στις διαδικασίες απόδοσης ΑΦΜ και μεταβολής ατομικών στοιχείων φυσικών προσώπων.

Τι αναφέρει η απόφαση

Με την παρούσα απόφαση επέρχονται μεταβολές σε βασικές διατάξεις αυτής, όπως:

  • δυνατότητα δήλωσης ταχυδρομικής θυρίδας,
  • προσκόμιση αποδεικτικού ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων για τη δωρεάν παραχώρηση του χώρου της έδρας ή των εγκαταστάσεων της επιχείρησης,
  • κατάργηση της προσκόμισης δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ως στοιχείο ταυτοποίησης από τους Έλληνες υπηκόους,
  • διευκρίνιση του όρου της απαιτούμενης πλειοψηφίας για την υπογραφή του πρακτικού της γενικής συνέλευσης επί της άτυπης ένωσης συνιδιοκτητών κτιρίου,
  • δυνατότητα διακοπής ατομικής επιχείρησης αποβιώσαντος με οίκοθεν διαδικασίες από τη φορολογικής διοίκηση.

Η απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργου Πιτσιλή αναφέρει τα εξής:

«Τροποποιούμε την υπό στοιχεία ΠΟΛ 1006/31-12-2013 (Β’ 19/2014) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, «Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας», όπως ισχύει, ως ακολούθως:

  1. Η παρ. 2 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Η απόδοση Α.Φ.Μ. στα φυσικά πρόσωπα διενεργείται με την υποβολή στη Φορολογική Διοίκηση του εντύπου Δ210 «Δήλωση απόδοσης Α.Φ.Μ. και μεταβολής ατομικών στοιχείων», ενώ στα νομικά πρόσωπα και στις νομικές οντότητες διενεργείται με την υποβολή του εντύπου Δ211 «Δήλωση έναρξης, μεταβολής, διακοπής εργασιών επιχείρησης»».
  2. Η περίπτωση ζ) της παρ. 8 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής: «Στα αλλοδαπά φυσικά, νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που ζητούν την επιστροφή φόρου από οποιαδήποτε αιτία ή αγοράζουν ακίνητο ή μεταβιβάζουν μετοχές ή είναι υπόχρεα σε καταβολή φόρου ή συμμετέχουν ως εταίροι/μέλη, μέλη Δ.Σ., διαχειριστές ή νόμιμοι εκπρόσωποι, σε ημεδαπά νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες».
  3. Η παρ. 1 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως έξης: «1. Για την απόδοση ΑΦΜ στα φυσικά πρόσωπα του άρθρου 1 της παρούσας υποβάλλεται στη Φορολογική Διοίκηση το έντυπο Δ210 «Δήλωση απόδοσης ΑΦΜ και μεταβολής ατομικών στοιχείων».

Με το έντυπο αυτό, δηλώνονται:

α) Τα προσωπικά στοιχεία του υπόχρεου ήτοι, Επώνυμο, Όνομα, Επώνυμο και Όνομα Πατέρα, Επώνυμο και Όνομα Μητέρας, ημερομηνία γέννησης, τόπος γέννησης στην Ελλάδα ή χώρα γέννησης στο εξωτερικό.

β) Τα στοιχεία ταυτότητας του υπόχρεου ήτοι, είδοςαριθμός-ημερομηνία έκδοσης-εκδούσα αρχή.

γ) Η υπηκοότητα, και η οικογενειακή του κατάσταση.

δ) Η πλήρης διεύθυνση κατοικίας του και η ταχυδρομική θυρίδα, εφόσον υπάρχει. Κατ’ εξαίρεση τα φυσικά πρόσωπα που επιλέγουν για την εγγραφή τους στο φορολογικό Μητρώο τη διαδικασία της βιντεοκλήσης, μέσω της υπηρεσίας myAADEIive, υποβάλλουν την ηλεκτρονική αίτηση Απόκτησης Α.Φ.Μ..

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ PAGENEWS PAGENEWS.gr - App Store PAGENEWS.gr - Google Play

Το σχόλιο σας

Loading Comments