Θέσεις Εργασίας

Θέσεις εργασίας: 14 προσλήψεις στον Ενιαίο Φορέα Τροφίμων

Θέσεις εργασίας: 14 προσλήψεις στον Ενιαίο Φορέα Τροφίμων
Θέσεις εργασίας: Την πρόσληψη 14 ατόμων προωθεί ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων. Επιπλέον αποφάσισε την παράταση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας μέχρι και την Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου 2022.

Την πρόσληψη 14 ατόμων προωθεί ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων. Επιπλέον αποφάσισε την παράταση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας μέχρι και την Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου 2022.

Θέσεις εργασίας: Ποιες οι θέσεις ανά φορέα

Θέσεις ανά διεύθυνση:

 • Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών. Στην προκηρυσσόμενη θέση, προβλέπεται να προΐστανται υπάλληλοι κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή ΠΕ Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού ή ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού (άρθρο 12 του Π.Δ. 71/2018)
 • Διεύθυνση Ασφάλειας Τροφίμων. Στην προκηρυσσόμενη θέση, προβλέπεται να προΐστανται υπάλληλοι κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Βιολόγων ή ΠΕ Γεωπόνων ή ΠΕ Διαιτολόγων ή ΠΕ Διατροφής – Διαιτολογίας ή ΠΕ Επιστήμης Τροφίμων ή ΠΕ Ιατρών – Υγιεινολόγων ή ΠΕ Ιχθυολόγων ή ΠΕ Κτηνιάτρων ή ΠΕ Τοξικολόγων ή ΠΕ Χημικών ή ΠΕ Χημικών Μηχανικών ή ΠΕ Φαρμακοποιών ή ΠΕ Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού ή ΤΕ Γεωπονίας ή ΤΕ Διατροφής ή ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας ή ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων (άρθρο 12 του Π.Δ. 71/2018)
 • Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτών. Στην προκηρυσσόμενη θέση, προβλέπεται να προΐστανται υπάλληλοι κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Βιολόγων ή ΠΕ Γεωπόνων ή ΠΕ Διαιτολόγων ή ΠΕ Διατροφής – Διαιτολογίας ή ΠΕ Επιστήμης Τροφίμων ή ΠΕ Ιατρών – Υγιεινολόγων ή ΠΕ Ιχθυολόγων ή ΠΕ Κτηνιάτρων ή ΠΕ Τοξικολόγων ή ΠΕ Χημικών ή ΠΕ Χημικών Μηχανικών ή ΠΕ Φαρμακοποιών ή ΠΕ Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού ή ΤΕ Γεωπονίας ή ΤΕ Διατροφής ή ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας ή ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων (άρθρο 12 του Π.Δ. 71/2018)
 • Διεύθυνση Αξιολόγησης Επικινδυνότητας και Διατροφής. Στην προκηρυσσόμενη θέση, προβλέπεται να προΐστανται υπάλληλοι κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Βιολόγων ή ΠΕ Γεωπόνων ή ΠΕ Διαιτολόγων ή ΠΕ Διατροφής – Διαιτολογίας ή ΠΕ Επιστήμης Τροφίμων ή ΠΕ Ιατρών – Υγιεινολόγων ή ΠΕ Ιχθυολόγων ή ΠΕ Κτηνιάτρων ή ΠΕ Τοξικολόγων ή ΠΕ Χημικών ή ΠΕ Χημικών Μηχανικών ή ΠΕ Φαρμακοποιών ή ΠΕ Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού ή ΤΕ Γεωπονίας ή ΤΕ Διατροφής ή ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας ή ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων (άρθρο 12 του Π.Δ. 71/2018)
 • Διεύθυνση Εργαστηριακών Δομών. Στην προκηρυσσόμενη θέση, προβλέπεται να προΐστανται υπάλληλοι κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Βιολόγων ή ΠΕ Γεωπόνων ή ΠΕ Διαιτολόγων ή ΠΕ Διατροφής – Διαιτολογίας ή ΠΕ Επιστήμης Τροφίμων ή ΠΕ Ιατρών – Υγιεινολόγων ή ΠΕ Ιχθυολόγων ή ΠΕ Κτηνιάτρων ή ΠΕ Τοξικολόγων ή ΠΕ Χημικών ή ΠΕ Χημικών Μηχανικών ή ΠΕ Φαρμακοποιών ή ΠΕ Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού ή ΤΕ Γεωπονίας ή ΤΕ Διατροφής ή ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας ή ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων (άρθρο 12 του Π.Δ. 71/2018).
 • Περιφερειακή Διεύθυνση ΕΦΕΤ Αττικής με έδρα την Αθήνα. Στην προκηρυσσόμενη θέση, προβλέπεται να προΐστανται υπάλληλοι κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Βιολόγων ή ΠΕ Γεωπόνων ή ΠΕ Διαιτολόγων ή ΠΕ Διατροφής – Διαιτολογίας ή ΠΕ Επιστήμης Τροφίμων ή ΠΕ Ιατρών – Υγιεινολόγων ή ΠΕ Ιχθυολόγων ή ΠΕ Κτηνιάτρων ή ΠΕ Τοξικολόγων ή ΠΕ Χημικών ή ΠΕ Χημικών Μηχανικών ή ΠΕ Φαρμακοποιών ή ΠΕ Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού ή ΤΕ Γεωπονίας ή ΤΕ Διατροφής ή ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας ή ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων (άρθρο 12 του Π.Δ. 71/2018).
 • Περιφερειακή Διεύθυνση ΕΦΕΤ Κεντρικής Μακεδονίας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Στην προκηρυσσόμενη θέση, προβλέπεται να προΐστανται υπάλληλοι κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Βιολόγων ή ΠΕ Γεωπόνων ή ΠΕ Διαιτολόγων ή ΠΕ Διατροφής – Διαιτολογίας ή ΠΕ Επιστήμης Τροφίμων ή ΠΕ Ιατρών – Υγιεινολόγων ή ΠΕ Ιχθυολόγων ή ΠΕ Κτηνιάτρων ή ΠΕ Τοξικολόγων ή ΠΕ Χημικών ή ΠΕ Χημικών Μηχανικών ή ΠΕ Φαρμακοποιών ή ΠΕ Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού ή ΤΕ Γεωπονίας ή ΤΕ Διατροφής ή ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας ή ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων (άρθρο 12 του Π.Δ. 71/2018)
 • Περιφερειακή Διεύθυνση ΕΦΕΤ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με έδρα την Κομοτηνή. Στην προκηρυσσόμενη θέση, προβλέπεται να προΐστανται υπάλληλοι κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Βιολόγων ή ΠΕ Γεωπόνων ή ΠΕ Διαιτολόγων ή ΠΕ Διατροφής – Διαιτολογίας ή ΠΕ Επιστήμης Τροφίμων ή ΠΕ Ιατρών – Υγιεινολόγων ή ΠΕ Ιχθυολόγων ή ΠΕ Κτηνιάτρων ή ΠΕ Τοξικολόγων ή ΠΕ Χημικών ή ΠΕ Χημικών Μηχανικών ή ΠΕ Φαρμακοποιών ή ΠΕ Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού ή ΤΕ Γεωπονίας ή ΤΕ Διατροφής ή ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας ή ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων (άρθρο 12 του Π.Δ. 71/2018)
 • Περιφερειακή Διεύθυνση ΕΦΕΤ Θεσσαλίας, με έδρα τη Λάρισα. Στην προκηρυσσόμενη θέση, προβλέπεται να προΐστανται υπάλληλοι κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Βιολόγων ή ΠΕ Γεωπόνων ή ΠΕ Διαιτολόγων ή ΠΕ Διατροφής – Διαιτολογίας ή ΠΕ Επιστήμης Τροφίμων ή ΠΕ Ιατρών – Υγιεινολόγων ή ΠΕ Ιχθυολόγων ή ΠΕ Κτηνιάτρων ή ΠΕ Τοξικολόγων ή ΠΕ Χημικών ή ΠΕ Χημικών Μηχανικών ή ΠΕ Φαρμακοποιών ή ΠΕ Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού ή ΤΕ Γεωπονίας ή ΤΕ Διατροφής ή ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας ή ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων (άρθρο 12 του Π.Δ. 71/2018)
 • Περιφερειακή Διεύθυνση ΕΦΕΤ Πελοποννήσου, με έδρα την Τρίπολη. Στην προκηρυσσόμενη θέση, προβλέπεται να προΐστανται υπάλληλοι κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Βιολόγων ή ΠΕ Γεωπόνων ή ΠΕ Διαιτολόγων ή ΠΕ Διατροφής – Διαιτολογίας ή ΠΕ Επιστήμης Τροφίμων ή ΠΕ Ιατρών – Υγιεινολόγων ή ΠΕ Ιχθυολόγων ή ΠΕ Κτηνιάτρων ή ΠΕ Τοξικολόγων ή ΠΕ Χημικών ή ΠΕ Χημικών Μηχανικών ή ΠΕ Φαρμακοποιών ή ΠΕ Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού ή ΤΕ Γεωπονίας ή ΤΕ Διατροφής ή ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας ή ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων (άρθρο 12 του Π.Δ. 71/2018)
 • Περιφερειακή Διεύθυνση ΕΦΕΤ Δυτικής Ελλάδας, με έδρα την Πάτρα. Στην προκηρυσσόμενη θέση, προβλέπεται να προΐστανται υπάλληλοι κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Βιολόγων ή ΠΕ Γεωπόνων ή ΠΕ Διαιτολόγων ή ΠΕ Διατροφής – Διαιτολογίας ή ΠΕ Επιστήμης Τροφίμων ή ΠΕ Ιατρών – Υγιεινολόγων ή ΠΕ Ιχθυολόγων ή ΠΕ Κτηνιάτρων ή ΠΕ Τοξικολόγων ή ΠΕ Χημικών ή ΠΕ Χημικών Μηχανικών ή ΠΕ Φαρμακοποιών ή ΠΕ Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού ή ΤΕ Γεωπονίας ή ΤΕ Διατροφής ή ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας ή ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων (άρθρο 12 του Π.Δ. 71/2018)
 • Περιφερειακή Διεύθυνση ΕΦΕΤ Ηπείρου, με έδρα τα Ιωάννινα. Στην προκηρυσσόμενη θέση, προβλέπεται να προΐστανται υπάλληλοι κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Βιολόγων ή ΠΕ Γεωπόνων ή ΠΕ Διαιτολόγων ή ΠΕ Διατροφής – Διαιτολογίας ή ΠΕ Επιστήμης Τροφίμων ή ΠΕ Ιατρών – Υγιεινολόγων ή ΠΕ Ιχθυολόγων ή ΠΕ Κτηνιάτρων ή ΠΕ Τοξικολόγων ή ΠΕ Χημικών ή ΠΕ Χημικών Μηχανικών ή ΠΕ Φαρμακοποιών ή ΠΕ Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού ή ΤΕ Γεωπονίας ή ΤΕ Διατροφής ή ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας ή ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων (άρθρο 12 του Π.Δ. 71/2018)
 • Περιφερειακή Διεύθυνση ΕΦΕΤ Κρήτης, με έδρα το Ηράκλειο. Στην προκηρυσσόμενη θέση, προβλέπεται να προΐστανται υπάλληλοι κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Βιολόγων ή ΠΕ Γεωπόνων ή ΠΕ Διαιτολόγων ή ΠΕ Διατροφής – Διαιτολογίας ή ΠΕ Επιστήμης Τροφίμων ή ΠΕ Ιατρών – Υγιεινολόγων ή ΠΕ Ιχθυολόγων ή ΠΕ Κτηνιάτρων ή ΠΕ Τοξικολόγων ή ΠΕ Χημικών ή ΠΕ Χημικών Μηχανικών ή ΠΕ Φαρμακοποιών ή ΠΕ Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού ή ΤΕ Γεωπονίας ή ΤΕ Διατροφής ή ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας ή ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων (άρθρο 12 του Π.Δ. 71/2018)
 • Περιφερειακή Διεύθυνση ΕΦΕΤ Βορείου Αιγαίου, με έδρα τη Μυτιλήνη. Στην προκηρυσσόμενη θέση, προβλέπεται να προΐστανται υπάλληλοι κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Βιολόγων ή ΠΕ Γεωπόνων ή ΠΕ Διαιτολόγων ή ΠΕ Διατροφής – Διαιτολογίας ή ΠΕ Επιστήμης Τροφίμων ή ΠΕ Ιατρών – Υγιεινολόγων ή ΠΕ Ιχθυολόγων ή ΠΕ Κτηνιάτρων ή ΠΕ Τοξικολόγων ή ΠΕ Χημικών ή ΠΕ Χημικών Μηχανικών ή ΠΕ Φαρμακοποιών ή ΠΕ Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού ή ΤΕ Γεωπονίας ή ΤΕ Διατροφής ή ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας ή ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων (άρθρο 12 του Π.Δ. 71/2018).

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ PAGENEWS PAGENEWS.gr - App Store PAGENEWS.gr - Google Play

Το σχόλιο σας

Loading Comments