Οδηγός

Επίδομα: Παράταση αιτήσεων για 1.000 ευρώ – Ποιοι οι δικαιούχοι

Επίδομα: Παράταση αιτήσεων για 1.000 ευρώ – Ποιοι οι δικαιούχοι

Πηγή Φωτογραφίας: Pixabay

Η απόφαση να παραμείνει ανοιχτό το πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων δίνει τη δυνατότητα σε χιλιάδες πολίτες να υποβάλλουν ακόμη και τώρα αίτηση συμμετοχής σε ένα πρόγραμμα που θα τους καταρτίσει και ταυτόχρονα θα τους πληρώσει.
Η απόφαση να παραμείνει ανοιχτό το πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων δίνει τη δυνατότητα σε χιλιάδες πολίτες να υποβάλλουν ακόμη και τώρα αίτηση συμμετοχής σε ένα πρόγραμμα που θα τους καταρτίσει και ταυτόχρονα θα τους πληρώσει.
Ο αριθμός των μέχρι τώρα υποβληθεισών αιτήσεων και το αυξανόμενο ενδιαφέρον ώθησε την ηγεσία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης να αποφασίσει όχι μόνο παράταση του προγράμματος αλλά και την αύξηση του αριθμού των ωφελούμενων από 80.000 σε 120.000.

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής, έχουν άνεργοι οι οποίοι πληρούν κατ’ ελάχιστον τις παρακάτω προϋποθέσεις:
  • να είναι   εγγεγραμμένοι   στο Μητρώο   Ανέργων   της   Δ.ΥΠ.Α.   (πρώην ΟΑΕΔ), ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
  •  να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών
  •  να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο γυμνασίου). Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που το απολυτήριο γυμνασίου ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος ή ανώτερος τίτλος σπουδών αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, απαιτείται επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης

Η διαδικασία υποβολής αίτησης

  •  η αίτηση υποβάλλεται από τον ίδιο τον άνεργο  μέσω gov.gr ακολουθώντας τη διαδρομή:► Αρχική/Εκπαίδευση / Κατάρτιση και εκπαιδευτικό περιεχόμενο/ Εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων κατάρτισης μέσω των Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ των Α.Ε.Ι. και των αδειοδοτημένων Κ.Δ.Β.Μ., εισερχόμενος με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet οι οποίοι είναι αυστηρά προσωπικοί και δεν μπορεί να έχει κανείς άλλος πρόσβαση σε αυτούς
  • κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής, ελέγχεται αυτόματα η εγγραφή του στο Μητρώο Ανέργων της Δ.Υ.Π.Α. (πρώην ΟΑΕΔ) και το κριτήριο της ηλικίας και σε περίπτωση που δεν πληρούνται τα κριτήρια, δεν επιτρέπεται η υποβολή της αίτησης
  • συμπληρώνετε όλα τα απαιτούμενα πεδία της αίτησης συμμετοχής
  • επισυνάπτετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε μορφή αρχείου pdf. Σημειώνεται ότι, η «Αίτηση Συμμετοχής» επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης και ότι δεν θα δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων της αίτησης συμμετοχής μετά την υποβολή αυτής στην ειδική ιστοσελίδα του έργου

Υποβολή αιτήσεων

Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των ωφελούμενωνπαραμένει ανοικτή έως τη συμπλήρωση των προβλεπόμενων θέσεων.
Κάθε ωφελούμενος που ολοκλήρωσε το πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και απέκτησε την Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, δικαιούται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο ανέρχεται σε 5 €/ώρα κατάρτισης για 200 ώρες μη συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών.
Ο ωφελούμενος απαιτείται να ολοκληρώσει την κατάρτιση και να επιτύχει στις εξετάσεις Πιστοποίησης, προκειμένου να λάβει το σύνολο του επιδόματος κατάρτισης.

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ PAGENEWS PAGENEWS.gr - App Store PAGENEWS.gr - Google Play

Το σχόλιο σας

Loading Comments