Nέα της αγοράς

BusinessEurope: Μανιφέστο ΣΕΒ και 39 ευρωπαίων βιομηχάνων προς Βρυξέλλες

BusinessEurope: Μανιφέστο ΣΕΒ και 39 ευρωπαίων βιομηχάνων προς Βρυξέλλες

Πηγή Φωτογραφίας: Twitter

Τι ζητά η ευρωπαϊκή βιομηχανία από την ισπανική προεδρία

Η αποφασιστική αποκατάσταση των ίσων όρων ανταγωνισμού για την ευρωπαϊκή βιομηχανία αποτελεί προϋπόθεση ώστε να αντιστραφεί η πορεία ανακατεύθυνσης των ιδιωτικών επενδύσεων βασικών εμπορικών εταίρων εκτός των χωρών μελών και να καταστεί η ΕΕ ελκυστική σε επενδύσεις και δημιουργία θέσεων απασχόλησης.

Αυτό τονίζει το Συμβούλιο Προέδρων της BusinessEurope, του κορυφαίου ευρωπαϊκού συνδέσμου επιχειρήσεων που πραγματοποιείται στη Μαδρίτη, στις 1-2 Ιουνίου, ενόψει της ανάληψης της προεδρίας της ΕΕ από την Ισπανία, το δεύτερο εξάμηνο του 2023.

Με γνώμονα την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας ως του μόνου δρόμου προς την ισχυροποίηση της ΕΕ στον παγκόσμιο οικονομικό χάρτη, καθώς και την οικονομική και κοινωνική πρόοδο, το Συμβούλιο του «ευρωπαϊκού ΣΕΒ» στο οποίο συμμετέχουν οι ηγεσίες των 40 συνδέσμων επιχειρήσεων και βιομηχανιών – μελών του, ανέδειξε πέντε πυλώνες στους οποίους στηρίζονται οι προτεραιότητες που θέτει η ευρωπαϊκή βιομηχανία για την επόμενη περίοδο.

Ακόμη, στο «μανιφέστο» τους οι εκπρόσωποι της ευρωπαϊκής βιομηχανίας υπογραμμίζου ότι η ισπανική προεδρία της ΕΕ θα πρέπει να αντιμετωπίσει τις συνέπειες του βάναυσου πολέμου στην Ουκρανία και την τεταμένη γεωπολιτική κατάσταση.

Μάλιστα, οι πρόεδροι των 40 ομοσπονδιών-μελών της BusinessEurope επανέλαβαν την υποστήριξή τους στην Ουκρανία, στον λαό της και στις ευρωπαϊκές τους φιλοδοξίες. «Τώρα είναι καιρός να μετατρέψουμε αυτές τις φιλοδοξίες σε ενέργειες και να βοηθήσουμε την Ουκρανία να εκπληρώσει όλες τις βασικές απαιτήσεις για ένταξη στην ΕΕ», επισημαίνουν.

Η παγκόσμια ισχύς της Ευρώπης, η ικανότητά της να υπερασπίζεται το διεθνές δίκαιο, να υπερασπίζεται τις αξίες της, να διασφαλίζει υψηλό βιοτικό επίπεδο και να προσφέρει την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, απαιτεί μια ισχυρή και ανταγωνιστική οικονομία, τονίζεται μεταξύ των άλλων, ζητώντας από την ισπανική προεδρία να συνεχίσει να προωθεί μια στρατηγική προσέγγιση για την ανταγωνιστικότητα, να εμβαθύνει την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, να παρέχει μια πραγματική βιομηχανική πολιτική της ΕΕ που να υποστηρίζει την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση και να αποφεύγει το ρυθμιστικό φόρτο για τις εταιρείες όταν διευθύνουν τις διαπραγματεύσεις για μέτρα πολιτικής της ΕΕ.

Οι άξονες:

• Να δοθεί ρυθμιστικός χώρος σε όλες τις ευρωπαϊκές εταιρείες Σε αυτό το πλαίσιο οι ευρωπαίοι βιομήχανοι ζητούν από την ισπανική Προεδρία:

– να διευρύνει το πεδίο εφαρμογής του νόμου περί Net-Zero Industry Act, αναγνωρίζοντας τις αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των αλυσίδων αξίας και τις προσπάθειες που πρέπει να καταβληθούν σε ολόκληρο τον κλάδο για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και σεβόμενη την αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητας,

– να συμβάλει ενεργά στη μείωση των υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων, οι οποίες συσσωρεύονται σε διαφορετικές αλληλεπικαλυπτόμενες ευρωπαϊκές νομοθεσίες, όπως η οδηγία για τη δέουσα επιμέλεια για την εταιρική βιωσιμότητα και η οδηγία για την υποβολή εκθέσεων για την εταιρική βιωσιμότητα και ο κανονισμός καταναγκαστικής εργασίας και να διασφαλίσει ότι οι υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων μπορούν πάντα να εκπληρώνονται σε ψηφιακό τρόπος,

– κατάργηση νέων απαιτήσεων για μεμονωμένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις (π.χ. σχέδια μετασχηματισμού) από την αναθεωρημένη Οδηγία για τις Βιομηχανικές Εκπομπές, όταν υπάρχουν ήδη σε επίπεδο εταιρείας,

– εξαίρεση των οικονομικών συνεισφορών που δεν είναι πιθανό να είναι στρεβλωτικές από τις απαιτήσεις αναφοράς και δήλωσης στον εκτελεστικό κανονισμό του μέσου για τις ξένες επιδοτήσεις.

• Παροχή ολοκληρωμένου προγράμματος για την εμβάθυνση της ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς Η ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο είναι απαραίτητη για τις εταιρείες και τους πολίτες. Η βάση της ευημερίας της Ευρώπης βρίσκεται σε μια εύρυθμη λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Η 30ή επέτειός της πρέπει να οδηγήσει σε συγκεκριμένες ενέργειες για τη διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά.

Η ανεπαρκής ενσωμάτωση των υπηρεσιών παρεμποδίζει τη δίδυμη πράσινη και ψηφιακή μετάβαση.

Ζητείται από την ισπανική Προεδρία να μεριμνήσει για:

– τη σύνταξη ενός ολοκληρωμένου προγράμματος για την προώθηση της ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς, την άρση των ρυθμιστικών φραγμών στις διασυνοριακές επιχειρηματικές δραστηριότητες (όπως περιττά εθνικά συστήματα αδειοδότησης, αδειοδότησης και εξουσιοδότησης για την παροχή υπηρεσιών) και τη διασφάλιση της ταχείας έγκρισης της προτεινόμενης ηλεκτρονικής δήλωσης και αναθεωρημένους κανόνες της ΕΕ για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης για αποσπασμένους εργαζόμενους,

– επιτάχυνση της ψηφιοποίησης προωθώντας ένα πιο μικρό πλαίσιο κυβερνοασφάλειας για ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες, αφαιρώντας τις περιττές υποχρεώσεις αναφοράς από τον προτεινόμενο νόμο για την ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο και διασφαλίζοντας την ταχεία έγκριση της απόφασης επάρκειας για το νέο πλαίσιο απορρήτου δεδομένων ΕΕ-ΗΠΑ για να τεθεί τέλος σε χρόνια αβεβαιότητα σχετικά με τις διατλαντικές μεταφορές δεδομένων,

– υιοθέτηση ενός εργαλείου έκτακτης ανάγκης για την ενιαία αγορά που πληροί πραγματικά τους στόχους της ενιαίας αγοράς και ταιριάζει με τη νομική βάση της εσωτερικής αγοράς και σέβεται την αρχή της αναλογικότητας αποτρέποντας μονομερείς εθνικές ενέργειες που βλάπτουν τις ελευθερίες της ενιαίας αγοράς, προστατεύοντας τις αλυσίδες αξίας σε περιόδους έκτακτης ανάγκης και αποφεύγοντας κρατικές παρεμβάσεις που επιβάλλουν δυσανάλογες νέες υποχρεώσεις στις εταιρείες.

• Εξασφάλιση ενεργειακού εφοδιασμού σε ανταγωνιστικές τιμές Για να επιτύχει τους φιλόδοξους ευρωπαϊκούς στόχους για το κλίμα και ταυτόχρονα να εγγυηθεί την ασφάλεια του εφοδιασμού σε προσιτές τιμές, η ΕΕ πρέπει να έχει βιώσιμη πρόσβαση στην ενέργεια σε ανταγωνιστικές τιμές και μια μελλοντική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας με σαφή μακροπρόθεσμα μηνύματα για επενδύσεις, επισημαίνεται.

Η προσφορά περισσότερων ευκαιριών αντιστάθμισης κινδύνου μέσω μακροπρόθεσμων συμβάσεων θα συμβάλει στη μείωση της επίδρασης των διακυμάνσεων της τιμής του φυσικού αερίου στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας και θα στηρίξει την ανάπτυξη παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και χαμηλές εκπομπές άνθρακα.

Οι ευρωπαίοι βιομήχανοι ζητούν από τη νέα προεδρία της ΕΕ:

– να κατευθύνει τις διαπραγματεύσεις για το σχεδιασμό της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας προς μια μεταρρύθμιση, η οποία θα ενισχύει την ασφάλεια του εφοδιασμού, θα ολοκληρώνει την ενοποίηση της αγοράς μέσω του διασυνοριακού εμπορίου, θα περιορίζει τον αντίκτυπο των υψηλών τιμών του φυσικού αερίου στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για τους καταναλωτές, θα παρέχει κίνητρα για επενδύσεις σε ευέλικτες πηγές και θα ενισχύει τους καταναλωτές,

– να προωθήσει την ανάπτυξη όλων των τεχνολογιών που συμβάλλουν στην απαλλαγή από τις εκπομπές άνθρακα, καθώς και εκείνων που διατηρούν την ανταγωνιστικότητα τομέων και διαδικασιών που είναι δύσκολο να απελευθερωθούν βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα,

– να αυξηθεί η ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας προωθώντας τις επενδύσεις σε όλες τις απαραίτητες υποδομές που διευκολύνουν το διασυνοριακό εμπόριο ενέργειας -συμπεριλαμβανομένων των γειτονικών χωρών- όπως δίκτυα και διασυνδέσεις και αποθήκευση.

• Αντιμετώπιση του κενού δεξιοτήτων, διευκόλυνση της καινοτομίας και υποστήριξη μεταρρυθμίσεων για την απελευθέρωση της παραγωγικότητας της Ευρώπης Ο «ευρωπαϊκός ΣΕΒ» κρούει τον κώδωνα του κινδύνου ότι την ώρα που η ΕΕ επένδυσε το 2,2% του ΑΕΠ στην Ε&Α το 2021, οι ΗΠΑ επένδυσαν 3,4% και η Κίνα 2,4%. Την ίδια στιγμή, οι εταιρείες που αναπτύσσουν τεχνολογίες στην Ευρώπη αναπτύσσονται σε άλλες περιοχές του κόσμου. Όλο και περισσότερες εταιρείες αντιμετωπίζουν κενά δεξιοτήτων και προβλήματα προσλήψεων λόγω αναντιστοιχιών μεταξύ των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν μέσω των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και των αναγκών των επιχειρήσεων καθώς και της αύξησης του γηράσκοντος και των οικονομικά ανενεργών πληθυσμών.

Οι ενεργοί εργαζόμενοι προστατεύονται από ένα πλήρες σύνολο νομοθεσιών και συλλογικών συμβάσεων, ενώ οι μακροχρόνια άνεργοι και τα άτομα που θέλουν να ενσωματώσουν τις αγορές εργασίας συχνά στερούνται βασικών ικανοτήτων, όπως οι ψηφιακές δεξιότητες.

«Η πραγματική απάντηση για τη διατήρηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής μας έγκειται στην απελευθέρωση των δυνατοτήτων παραγωγικότητάς μας και στην αντιμετώπιση των κενών δεξιοτήτων. Το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων πρέπει επομένως να οδηγήσει σε συγκεκριμένα αποτελέσματα», τονίζεται.

Από την ισπανική προεδρία ζητείται να εργαστεί στην κατεύθυνση:

– βελτίωσης του πλαισίου για την καινοτομία στην ΕΕ με την προώθηση της αρχής της καινοτομίας, της χρήσης ρυθμιστικών sandboxes και προσέγγιση βάσει κινδύνου σε υφιστάμενες νομοθετικές προτάσεις, όπως ο νόμος περί τεχνητής νοημοσύνης·

– διευκόλυνση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση όχι μόνο στη φάση Ε&Α αλλά και για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών·

– διασφάλισης ότι το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων 2023 θα οδηγήσει σε αποτελεσματικές απαντήσεις στις ελλείψεις εργατικού δυναμικού και στις αναντιστοιχίες δεξιοτήτων, με μέτρα για την ένταξη των ανέργων και των ανενεργών ατόμων, αναγνωρίζοντας τη θετική συμβολή των ταλέντων από τρίτες χώρες στην κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας και την επίτευξη προόδου σε αναγνώριση προσόντων τρίτων χωρών·

– συνεργασίας με τους κοινωνικούς εταίρους για την αντιμετώπιση αναντιστοιχιών μεταξύ των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν μέσω των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης και των αναγκών των εταιρειών, με έμφαση στις δεξιότητες που απαιτούνται για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση και διασφαλίζοντας ότι το πρόσφατα προτεινόμενο πακέτο ψηφιακών δεξιοτήτων θα καταφέρει να γεφυρώσει αυτό το χάσμα με τις ανάγκες των εταιρειών, τη βελτίωση της παροχής ψηφιακών δεξιοτήτων και τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων για την επιτυχή ψηφιακή εκπαίδευση και κατάρτιση,

– μείωσης του ρυθμιστικού φόρτου για τη δημιουργία περισσότερων περιθωρίων για την καινοτομία και αποφυγή προώθησης νέας νομοθεσίας της ΕΕ που θα έβλαπτε την ανταγωνιστικότητά μας, καθώς και περιττών αναθεωρήσεων της υφιστάμενης νομοθεσίας της ΕΕ.

Επιπλέον, οι βιομήχανοι ζητούν από την ισπανική προεδρία να σεβαστεί την αυτονομία των κοινωνικών εταίρων με πρωτοβουλίες όπως η αναθεώρηση των ευρωπαϊκών ομάδων εργασίας να αφεθεί στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των εργοδοτών και των συνδικαλιστικών οργανώσεων σε επίπεδο ΕΕ.

H BusinessEurope υπογραμμίζει, ακόμη, ως κυρίαρχη την αναγκαιότητα ενός αξιόπιστου και φιλικού προς τις επενδύσεις πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης.

• Άνοιγμα περισσότερων ευκαιριών στη διεθνή αγορά για τις ευρωπαϊκές εταιρείες Η φιλόδοξη εμπορική πολιτική της ΕΕ αποτελεί κρίσιμο μέρος της ελκυστικότητας της Ευρώπης ως τόπου για επενδύσεις και βασικό εργαλείο για τη μείωση της υπερβολικής εξάρτησης από μεμονωμένους προμηθευτές κρίσιμων πρώτων υλών.

Η σύναψη, η επικύρωση και η πλήρης εφαρμογή αμοιβαία επωφελών εμπορικών συμφωνιών και εταιρικών σχέσεων πρώτων υλών είναι πιο σημαντική από ποτέ για τη διαφοροποίηση των αγορών τόσο των εξαγωγών όσο και των εισαγωγών.

Ζητείται από την ισπανική προεδρία:

– να διασφαλίσει ότι οι διατάξεις του νόμου περί κρίσιμων πρώτων υλών παρέχουν κίνητρα για επιχειρηματική δράση – απλοποιώντας τις διαδικασίες αδειοδότησης, διατηρώντας τις απαιτήσεις πληροφοριών και γνωστοποίησης από τις εταιρείες στο ελάχιστο απαραίτητο, προστατεύοντας πλήρως τα εμπορικά και επιχειρηματικά μυστικά και εμπλέκοντας στενά τη βιομηχανία στην εφαρμογή του νόμου, – και επίσης να ενισχύσουν τις εμπορικές σχέσεις με χώρες που μοιράζονται το ίδιο πνεύμα, ώστε να δοθεί στις εταιρείες η ευκαιρία να εξασφαλίσουν τις αλυσίδες αξίας τους μέσω της διαφοροποίησης που βασίζεται στις επιχειρήσεις,

– να ενισχύσει τους αμοιβαία επωφελείς δεσμούς μεταξύ της ΕΕ και της Κοινότητας των κρατών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής και να δώσει νέα ώθηση στη σύναψη και επικύρωση συμφωνιών με τη Χιλή, το Μεξικό και τη Mercosur με την ευκαιρία της συνόδου κορυφής ΕΕ-CELAC τον Ιούλιο του 2023,

– να υποστηρίξει την Επιτροπή στις προσπάθειές της να ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις με την Αυστραλία και την Ινδία και να εξασφαλίσει την επικύρωση της συμφωνίας με τη Νέα Ζηλανδία,

– να υποστηρίξει τις προσπάθειες της G7 για συνεργασία σε πρότυπα για την ανταλλαγή προϊόντων και υπηρεσιών προσαρμοσμένων στο κλίμα μέσω Climate Clubs,

– να συμβάλει στη μείωση του κόστους της συναλλαγής με τις ΗΠΑ, αντιμετωπίζοντας μη δασμολογικούς φραγμούς, βρίσκοντας μόνιμες λύσεις για μακροχρόνιες εμπορικές συγκρούσεις.

– να διασφαλίσει μια ισορροπημένη σχέση με την Κίνα που λαμβάνει υπόψη τους αυξανόμενους κινδύνους, αναγνωρίζοντας παράλληλα την ανάγκη δέσμευσης και προστασίας των οικονομικών και πολιτικών συμφερόντων της ΕΕ και την επίτευξη αμοιβαίων οφελών.

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ PAGENEWS PAGENEWS.gr - App Store PAGENEWS.gr - Google Play

Το σχόλιο σας

Loading Comments