Οδηγός

Δύο νέα παράβολα από το ΑΣΕΠ για την αίτηση συμμετοχής στο Δημόσιο

Δύο νέα παράβολα από το ΑΣΕΠ για την αίτηση συμμετοχής στο Δημόσιο

Πηγή Φωτογραφίας: Eurokinissi (Αρχείου)//Αναρτήθηκε σήμερα, Πέμπτη 11 Απριλίου, στους ς διαδικτυακούς τόπους του υπουργείου Εσωτερικών και του ΑΣΕΠ, σε συνέχεια σχετικών εγκυκλίων που αφορούν την επιλογή οργάνων διοίκησης των φορέων του Δημοσίου της ΟΜΑΔΑΣ Β΄, εγκύκλιος με θέμα «Επιλογή διοικήσεων φορέων ΟΜΑΔΑΣ Β΄» καθώς και επικαιροποιημένο υπόδειγμα πρόσκλησης για την επιλογή διοικήσεων των νομικών προσώπων της Ομάδας Β΄.

Δύο νέα παράβολα από το ΑΣΕΠ για την αίτηση συμμετοχής για τη διαδικασία επιλογής των οργάνων διοίκησης της ομάδας Β.

Αναρτήθηκε σήμερα, Πέμπτη 11 Απριλίου, στους ς διαδικτυακούς τόπους του υπουργείου Εσωτερικών και του ΑΣΕΠ, σε συνέχεια σχετικών εγκυκλίων που αφορούν την επιλογή οργάνων διοίκησης των φορέων του Δημοσίου της ΟΜΑΔΑΣ Β΄, εγκύκλιος με θέμα «Επιλογή διοικήσεων φορέων ΟΜΑΔΑΣ Β΄» καθώς και επικαιροποιημένο υπόδειγμα πρόσκλησης για την επιλογή διοικήσεων των νομικών προσώπων της Ομάδας Β΄.

Η εγκύκλιος αφορά δύο νέα παράβολα για την αίτηση συμμετοχής και υποβολή ένστασης για τη διαδικασία επιλογής των οργάνων διοίκησης της Ομάδας Β΄.

Υπενθυμίζεται πως τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του συγκεκριμένου νόμου, ομαδοποιούνται ως εξής:

Ομάδα Α: υπάγονται τα νομικά πρόσωπα οι αρμοδιότητες των οποίων εκτείνονται σε όλη την επικράτεια, με την επιφύλαξη της Ομάδας Β΄, καθώς και οι Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών της χώρας.

Ομάδα Β: υπάγονται τα νομικά πρόσωπα οι αρμοδιότητες των οποίων έχουν όλως ειδικό χαρακτήρα ή εκτείνονται σε συγκεκριμένη περιοχή της χώρας, με την επιφύλαξη της Ομάδας Γ

Ομάδα Γ, στην οποία υπάγονται τα νοσοκομεία.

Πού θα βρείτε τα παράβολα

Ειδικότερα, για την έκδοση του παραβόλου που απαιτείται κατά περίπτωση, είτε για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής είτε για την υποβολή ένστασης, ο υποψήφιος εισέρχεται στην εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-paravolo).

Εν συνεχεία και αφού επιλεγεί η «Χορήγηση παραβόλου» διευκρινίζονται τα εξής: Στο πεδίο «Φορέας Δημοσίου (Υπουργεία, Ανεξάρτητες Αρχές, Οργανισμοί)» επιλέγεται η τιμή «Οριζόντια Παράβολα». Στην «Κατηγορία Παραβόλου» επιλέγεται η τιμή «Επιλογή Διοικήσεων Φορέων Δημοσίου (Ν. Πρ. Ομάδας αρθρ. 3 του Ν. 5062/2023) και εν συνεχεία στο πεδίο «Τύπος Παραβόλου ( [ κωδικός τύπου ] Ονομασία )» επιλέγεται κατά περίπτωση είτε «Υποβολή αίτησης Συμμετοχής» είτε η «Υποβολή ένστασης».

Ακολούθως, συμπληρώνονται τα προσωπικά στοιχεία του υποψηφίου. Τέλος, επισημαίνεται ότι στο πεδίο «Πρόσθετα Στοιχεία (Υπουργείο στο οποίο κατατίθεται)», πρέπει να συμπληρωθεί το εποπτεύον υπουργείο, που έχει εκδώσει την πρόσκληση.

Επιπλέον, γνωστοποιείται, ότι εφόσον για οποιοδήποτε λόγο αιτηθεί ο υποψήφιος την επιστροφή του αντιτίμου του παραβόλου, π.χ. εφόσον πρέπει αυτό να επιστραφεί σε περίπτωση αποδοχής της ένστασης που υπεβλήθη, θα πρέπει να εξουσιοδοτηθούν υπάλληλοι του οικείου υπουργείου, προκειμένου 2 να παρασχεθεί η αιτιολογία που απαιτείται για την νομιμότητα της επιστροφής.

Η εξουσιοδότηση των υπάλληλων στο e-παράβολο θα γίνει από τον επιχειρησιακό ή τον τεχνικό υπεύθυνο του Υπουργείου.

Ως εκ τούτου προτείνεται να οριστούν ως αρμόδιοι κατά τα ανωτέρω οι Γραμματείς των Επιτροπών Στελεχών του κάθε υπουργείου.

Βάσει των ανωτέρω, επισημαίνετε ότι το Υπόδειγμα της Ομάδας Β΄ έχει επικαιροποιηθεί και έχουν συμπεριληφθεί τα σχετικά με το απαιτούμενο εκ του νόμου παράβολο.

Γενικές οδηγίες για τις ενέργειες της διοίκησης

Οι αρμόδιες Υπηρεσίες των υπουργείων για τα νομικά πρόσωπα της ομάδας Β’ που υπάγονται στη αρμοδιότητά τους, παρακαλούνται να προβούν σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την έκδοση των προσκλήσεων των φορέων τους που υπάγονται στην Ομάδα Β΄ καθώς και στην κατάρτιση και αποστολή για συνυπογραφή από την υπουργό Εσωτερικών των προβλεπόμενων υπουργικών αποφάσεων, σχετικά με τις Επιτροπές Στελεχών του Δημοσίου.

Οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν, με κάθε πρόσφορο τρόπο, στους υπαλλήλους καθώς και σε όλους τους φορείς που υπάγονται ή εποπτεύονται από αυτούς.

Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις παρακαλούνται για την κοινοποίηση της παρούσας στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού της χωρικής αρμοδιότητάς τους.

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ PAGENEWS PAGENEWS.gr - App Store PAGENEWS.gr - Google Play

Το σχόλιο σας

Loading Comments