Οδηγός

ΑΣΕΠ: Νέα προσωρινά αποτελέσματα στην Προκήρυξη 2Κ/2023

ΑΣΕΠ: Νέα προσωρινά αποτελέσματα στην Προκήρυξη 2Κ/2023

Πηγή Φωτογραφίας: Eurokinissi (Αρχείου)//Σήμερα εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 2Κ/2023 που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, εξήντα δύο (62) θέσεων μόνιμου προσωπικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης και στο Επιμελητήριο Σερρών.

Σήμερα εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ

Σήμερα εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 2Κ/2023 που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, εξήντα δύο (62) θέσεων μόνιμου προσωπικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης και στο Επιμελητήριο Σερρών.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση και την υπ’ αριθ. 2/2020 γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

  • Οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση και
  • Τα στοιχεία ταυτοποίησης των υποψηφίων που εμπίπτουν σε ειδικές κατηγορίες δεδομένων εμφανίζονται με αστερίσκους. Πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία έχουν μόνο οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στην εν λόγω προκήρυξη.

Ενστάσεις

Ενστάσεις κατά των ανωτέρω πινάκων υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ από το Σάββατο 25 Μαΐου 2024 και ώρα 8:00 έως και τη Δευτέρα 3 Ιουνίου 2024 και ώρα 14:00 αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ, ακολουθώντας τη διαδρομή Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες – > ΕΝΣΤΑΣΗ.

Για την ένσταση απαιτείται και παράβολο είκοσι ευρώ (20€), άλλως η ένσταση δεν εξετάζεται. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει το παράβολο το οποίο έχει προμηθευτεί ηλεκτρονικά από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr), μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο), επιλέγοντας «Φορέας Δημοσίου» και «Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)».

Προς διευκόλυνση των υποψηφίων έχει δημιουργηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ σχετικός σύνδεσμος (βλ. λογότυπο με την ονομασία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ», ο οποίος οδηγεί στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης (www.gsis.gr). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ PAGENEWS PAGENEWS.gr - App Store PAGENEWS.gr - Google Play

Το σχόλιο σας

Loading Comments