Οδηγός

ΕΛΓΟ Δήμητρα: 21 προσλήψεις για πτυχιούχους ΑΕΙ – ΤΕΙ σε εννέα περιοχές

ΕΛΓΟ Δήμητρα: 21 προσλήψεις για πτυχιούχους ΑΕΙ – ΤΕΙ σε εννέα περιοχές

Πηγή Φωτογραφίας: freepik,Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός Δήμητρα (ΕΛΓΟ Δήμητρα) προχωρά σε προσλήψεις συνολικά 21 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων. Θα επιλεγούν πτυχιούχοι Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται την Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024

Ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός Δήμητρα (ΕΛΓΟ Δήμητρα) προχωρά σε προσλήψεις συνολικά 21 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων. Θα επιλεγούν πτυχιούχοι Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

ΕΛΓΟ Δήμητρα: 21 προσλήψεις σε εννέα περιοχές – Θέσεις ανά ειδικότητα

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ θα συνάψει συμβάσεις έργου με 21 αναδόχους και συγκεκριμένα:

  • 14 αναδόχους του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών, ειδικοτήτων: ΠΕ Γεωπόνων, ΠΕ Κτηνίατρων, ΠΕ Δασολόγων, ΠΕ Γεωλόγων και ΠΕ Ιχθυολόγων, μέλη του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου, εγγεγραμμένους στο Μητρώο απασχόλησης Γεωτεχνικών (Π.Δ.344/2000,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)- η βεβαίωση να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής)
  • 4 αναδόχους του κλάδου ΠΕ Οικονομικού, ειδικότητας ΠΕ Οικονομολόγων
  • 1 ανάδοχο του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
  • 1 ανάδοχο του κλάδου ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών, ειδικότητας Μηχανολόγων Μηχανικών
  • 1 ανάδοχο του κλάδου ΠΕ Επικοινωνίας, Ενημέρωσης και Δημοσίων Σχέσεων, ειδικότητας ΠΕ Επικοινωνίας, Ενημέρωσης και Δημοσίων Σχέσεων, μέλος της ΕΣΗΕΑ ή/και οποιασδήποτε αναγνωρισμένης Ένωσης Συντακτών μέλους της Π.Ο.Ε.Σ.Υ.- η ταυτότητα να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής)

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλουν: εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανεργίας της ΔΥΠΑ και ελεύθεροι επαγγελματίες.

ΕΛΓΟ Δήμητρα: 21 προσλήψεις σε εννέα περιοχές – Η διάρκεια απασχόλησης

Οι εξωτερικοί συνεργάτες που θα επιλεγούν πρόκειται να απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης έργου, αποκλειστικά για την παρούσα πράξη και δεν καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

Η χρονική διάρκεια του έργου δεν μπορεί να ξεπεράσει τους 12 μήνες θα προσδιορίζεται κατά την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης έργου, η οποία θα έχει διάρκεια, το μέγιστο από την υπογραφή της και έως την εκτιμώμενη λήξη των προγραμμάτων 31.7.2025.

ΕΛΓΟ Δήμητρα: 21 προσλήψεις σε εννέα περιοχές – Πότε και πώς η υποβολή αιτήσεων

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται την Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής αιτήσεων σύναψης σύμβασης έργου που βρίσκεται στο διαδικτυακό τόπο: https://mitrooelgo.elgo.gr/

Η δυνατότητα υποβολής αίτησης μέσω ηλεκτρονικού συστήματος προϋποθέτει την εγγραφή του ενδιαφερόμενου στο σύστημα και την ηλεκτρονική καταχώρηση των δικαιολογητικών του.

Αιτήσεις πλήρως συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες που δεν υποβάλλονται με την ανωτέρω ηλεκτρονική μορφή και αποστέλλονται ταχυδρομικά ή με e-mail, δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Κάθε ενδιαφερόμενος/η μπορεί να υποβάλει για μια θέση, μία και μοναδική αίτηση για την κάλυψη των αναγκών σε μία Περιφερειακή Ενότητα.

Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα εφόσον το επιθυμούν, να αναλάβουν την υποστήριξη των προγραμμάτων σε όμορες Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας, σε περίπτωση που δεν καλυφθούν όλες οι ανάγκες στις αντίστοιχες Περιφερειακές Ενότητες.

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ PAGENEWS PAGENEWS.gr - App Store PAGENEWS.gr - Google Play

Το σχόλιο σας

Loading Comments