Οδηγός

Νέο πρόγραμμα κατάρτισης για χειριστές ανυψωτικών

Νέο πρόγραμμα κατάρτισης για χειριστές ανυψωτικών

Πηγή Φωτογραφίας: Pixabay//Εγκρίθηκε νέο ειδικό πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης για την άσκηση της δραστηριότητας του χειρισμού ανυψωτικών περονοφόρων μηχανημάτων έργων

Εγκρίθηκε νέο ειδικό πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης για την άσκηση της δραστηριότητας του χειρισμού ανυψωτικών περονοφόρων μηχανημάτων έργων

Εγκρίθηκε νέο ειδικό πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης για την άσκηση της δραστηριότητας του χειρισμού ανυψωτικών περονοφόρων μηχανημάτων έργων που κατατάσσονται στην «ειδικότητα 2» (εργασίες ανύψωσης και μεταφοράς φορτίων ή προσώπων).

Το νέο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης έρχεται ως συνέχεια του νόμου 4982/22 σύμφωνα με τον οποίο τα μηχανήματα έργου (Μ.Ε.) που κατατάσσονται στην «ειδικότητα 2» (εργασίες ανύψωσης και μεταφοράς φορτίων ή προσώπων) διακρίνονται εφεξής σε τρεις κατηγορίες με κριτήριο την κινητήρια ισχύ και την ανυψωτική ικανότητα, για τις οποίες:

α. Για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του χειρισμού μηχανημάτων έργου με συνολική ισχύ κινητήρων άνω των δέκα (10) kw και μέγιστη ανυψωτική ικανότητα έως δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) kgr δεν απαιτείται η προηγούμενη λήψη άδειας ή αναγγελίας και η σχετική επαγγελματική δραστηριότητα ασκείται ελεύθερα, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν υποβληθεί σε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης.

β. Για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του χειρισμού μηχανημάτων έργου, με συνολική ισχύ κινητήρων άνω των δέκα (10) kw και μέγιστη ανυψωτική ικανότητα έως τεσσάρων χιλιάδων (4.000) kgr, απαιτείται είτε πιστοποίηση της τεχνικής επάρκειας, είτε λήψη αντίστοιχης άδειας.

γ. Για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του χειρισμού μηχανημάτων έργου, με συνολική ισχύ κινητήρων άνω των δέκα (10) kw και μέγιστη ανυψωτική ικανότητα άνω των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) kgr, απαιτείται η λήψη αντίστοιχης άδειας.

Έτσι, με πρόσφατη απόφαση (46557/24-ΦΕΚ 3350/Β/12 Ιουνίου 2024) εγκρίθηκε το ειδικό πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης χειριστών σε M.E. συνολικής ισχύος κινητήρων άνω των δέκα (10) ΚW μέγιστης ανυψωτικής ικανότητας έως δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) kgr της Ομάδας Β (έως 120 KW), βάσει της παρ. 3 του άρθρου 4Β του ν. 3982/2011, που κατατάσσονται στις περ. 2.7 και 2.8 του άρθρου 2, βάσει και του άρθρου 3 της υπό στοιχεία Οικ.1032/166/ Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013 (Β΄  519) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ήτοι:

(α) 2.7 Ανυψωτικά περονοφόρα μηχανήματα (τύπου ΚΛΑΡΚ, κ.λπ.) και λοιπών τύπων παντός συστήματος και λειτουργίας (πλην των ηλεκτροκίνητων) και

(β) 2.8 Ηλεκτροκίνητα περονοφόρα ανυψωτικά μηχανήματα (τύπου ΚΛΑΡΚ, κ.λπ.) παντός τύπου, έτσι ώστε να διασφαλίζεται: (i) η ορθή και αποδοτική εκτέλεση των επιχειρησιακών λειτουργιών με τη χρήση Μ.Ε. (με και χωρίς φορτίο), και (ii) η ασφάλεια των χειριστών Μ.Ε. και του λοιπού προσωπικού στους εν γένει χώρους εργασίας.

2. Το ειδικό πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης χειριστών μηχανημάτων έργων (Μ.Ε.) που εγκρίνεται με αυτή την απόφαση, αφορά στην άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας ελεύθερα, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν υποβληθεί σε πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης.

3. Με την ίδια απόφαση καθορίζει το περιεχόμενο του προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης χειριστών Μ.Ε., τον σκοπό και τους εκπαιδευτικούς στόχους του, τη διάρθρωση, τις θεματικές ενότητες, τους φορείς υλοποίησης των προγραμμάτων, τις προϋποθέσεις ένταξης των εκπαιδευόμενων και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα απαιτούμενα προσόντα των εκπαιδευτών/τριων, την εκπαιδευτική μεθοδολογία, το εκπαιδευτικό υλικό και την τελική αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.

4. Το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης παρέχεται από τους Φορείς Υλοποίησης [Φ.Υ.] που είναι:

α) Αδειοδοτημένα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης [Κ.Δ.Β.Μ.] και

β) Κέντρα Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων [Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.]

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ PAGENEWS PAGENEWS.gr - App Store PAGENEWS.gr - Google Play

Το σχόλιο σας

Loading Comments