Απαγόρευση κυκλοφορίας

Απαγόρευση κυκλοφορίας
Η απαγόρευση κυκλοφορίας είναι μια εντολή κατά την οποία ισχύουν σε συγκεκριμένες ώρες ορισμένοι κανονισμοί.

Συνήθως ο όρος “απαγόρευση κυκλοφορίας” αναφέρεται σε μια κυβερνητική απόφαση σύμφωνα με την οποία στο άμεσο χρονικό διάστημα οι άνθρωποι θα πρέπει να έχουν επιστρέψει στα σπίτια τους ή τους απαγορεύεται να βγουν από αυτά. Η εν λόγω διαταγή μπορεί να εκδοθεί από τις δημόσιες αρχές, αλλά και από τον επικεφαλής του νοικοκυριού για εκείνους που ζουν στο νοικοκυριό. Συνήθως μια απαγόρευση κυκλοφορίας ισχύει είτε για όλους τους κατοίκους, είτε για τιε μεγαλύτερες είτε για τις νεότερες ηλικίες.

Απαγόρευση κυκλοφορίας σχετικές ειδήσεις:

ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 63