Αττικό Μετρό

Αττικό Μετρό
Η Αττικό Μετρό Ανώνυμη Εταιρία (Αττικό Μετρό Α.Ε.) είναι ελληνική ανώνυμη εταιρία δημοσίου συμφέροντος 400 υπαλλήλων, η οποία ιδρύθηκε το 1991 και έχει ως έδρα την Αθήνα.

Έχει την ευθύνη κατασκευής των γραμμών και των επεκτάσεων του μητροπολιτικού σιδηροδρόμου (μετρό) στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη. Ειδικεύεται στην σχεδίαση των δικτύων μέσων σταθερής τροχιάς, την μελέτη και την παράλληλη ενσωμάτωση αυτών στον λειτουργικό πολεοδομικό ιστό, την επίβλεψη της κατασκευής των κατάλληλων υποδομών, την προετοιμασία των λειτουργικών συστημάτων ώστε να μπορούν να συνεχίζεται απρόσκοπτα η λειτουργία των σιδηροδρομικών δικτύων από τις εταιρίες λειτουργίας των μέσων μαζικής μεταφοράς.

Η ίδρυση της εταιρίας αποτέλεσε πρότυπο για δημόσιες εταιρίες μελέτης, κατασκευής, επίβλεψης και διαχείρισης δημοσίων έργων που ιδρύθηκαν μεταγενέστερα, όπως η Εγνατία Οδός Α.Ε. το 1997 και η Δημόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονάδων Α.Ε. (ΔΕΠΑΝΟΜ) όπως μετεβλήθη η νομική μορφή της το 1999.

Η Αττικό Μετρό ιδρύθηκε με νομοθετικό διάταγμα το 1991 (Ν. 1955/1991) επί Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Στέφανου Μάνου και αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με μορφή αvώvυμης εταιρείας και έχει ως μοναδικό μέτοχο της εταιρείας το Ελληνικό Δημόσιο. Από την ιδρυτική πράξη της εταιρίας, διαφαίνεται ότι το 49 % των μετοχών της εταιρίας μπορούν να μεταβιβαστούν ελεύθερα σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού τομέα και μπορούν να εισαχθoύv στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Στην νομοθετική διάταξη υπάρχει πρόβλεψη συγχώνευσης με άλλον δημόσιο φορέα, αρκεί το ελληνικό δημόσιο να διατηρήσει την κυριότητα της εταιρίας και η έδρα της να βρίσκεται εντός της περιφέρειας Αττικής. Με την ψήφιση της νομοθετικής πράξης, η Αττικό Μετρό αναλαμβάνει την μελέτη,κατασκευή, λειτουργία και διαχείριση των μέσων σταθερής τροχιάς στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, εκτός το δίκτυο που ανήκει και διαχειρίζεται ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (σήμερα ΤΡΑΙΝΟΣΕ), καθώς εγκρίνεται η υπογραφή της σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και την ανάδοχο κοινοπραξία “Ολυμπιακό Μετρό“. Το 1998, ιδρύθηκε η εταιρία λειτουργίας του δικτύου του μετρό της Αθήνας Αττικό Μετρό Εταιρεία Λειτουργίας, που εποπτεύεται από την Αττικό Μετρό.

  • Τον Ιούνιο του 2011, η θυγατρική της εταιρίας Αττικό Μετρό Εταιρεία Λειτουργίας ενσωματώθηκε στις Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε. (ΣΤΑΣΥ Α.Ε.), σχηματίζοντας έναν ενιαίο οργανισμό των μέσων σταθερής τροχιάς της πόλης της Αθήνας, που περιλαμβάνει την λειτουργία και την διαχείριση των δύο γραμμών της Αττικό Μετρό, της γραμμής του Ηλεκτρικού Σιδηρόδρομου Αθηνών (Η.Σ.Α.Π.) και του τροχιόδρομου (ΤΡΑΜ ΑΕ).
  • Από τον Μάρτιο του 2012, οι αρμοδιότητες της εταιρίας διευρύνθηκαν με την υλοποίηση αστικών παρεμβάσεων, που περιλαμβάνουν αναπλάσεις δημοσίων χώρων με πεζοδρομήσεις και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, καθώς και την ανάθεση εκπόνησης μελετών για λογαριασμό τρίτων μελετών συγκοινωνιακών έργων, οργάνωσης και διαχείρισης μεταφορών και συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα με σκοπό την οικονομική αυτοτέλεια του οργανισμού.

Αττικό Μετρό σχετικές ειδήσεις: