ΔΕΠΑ

ΔΕΠΑ
Η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ) είναι η δημόσια εταιρεία παροχής φυσικού αερίου στην Ελλάδα.

Η εταιρεία, με έτος ίδρυσης το 1988, λειτουργεί στο πλαίσιο της δικαιοδοσίας του ΤΑΙΠΕΔ. Πρόεδρος Δ.Σ. είναι ο Ιωάννης Παπαδόπουλος, ο Κωνσταντίνος Ξιφαράς ορίστηκε νέος Διευθύνων Σύμβουλος το 2019. Το 2005, με σκοπό την απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου, ιδρύθηκε η ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ως πλήρως ελεγχόμενη θυγατρική για τη μεταφορά φυσικού αερίου στην Ελλάδα. Από τότε, η ΔΕΠΑ πωλεί αέριο σε μεγάλους καταναλωτές και στις εταιρείες παροχής φυσικού αερίου. Το φυσικό αέριο εισάγεται μέσω αγωγών από τη Βουλγαρία και την Τουρκία και στον τερματικό σταθμό Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) Ρεβυθούσας.

Στη ΔΕΠΑ Υποδομών υπάγονται οι συμμετοχές της ΔΕΠΑ στις εταιρείες διαχείρισης των δικτύων διανομής φυσικού αερίου στην Ελλάδα, τα πάγια των δικτύων διανομής, το δίκτυο οπτικών ινών που ανήκει στην κυριότητα της ΔΕΠΑ και τα δικαιώματα και υποχρεώσεις της ΔΕΠΑ σε δίκτια διανομής φυσικού αερίου (συμπιεσμένου ή υγροποιημένου), εκτός από τη συμμετοχή της σε διεθνή έργα. Στη ΔΕΠΑ Διεθνή Έργων θα υπαχθούν οι συμμετοχές της ΔΕΠΑ σε διεθνή έργα.

Η εναπομείνασα μητρική εταιρεία θα μετονομαστεί σε ΔΕΠΑ Εμπορίας και θα ασχολείται, κυρίως, με το κομμάτι της εισαγωγής και προμήθειας φυσικού αερίου αλλά και την ηλεκτρική ενέργεια, καθώς και πιθανά δικαιώματα και υποχρεώσεις της ΔΕΠΑ σε διεθνή έργα (πχ. δεσμεύσεις ποσοτήτων σε διακρατικούς αγωγούς).

  • Το ΤΑΙΠΕΔ, στο οποίο πριν τη διάσπαση άνηκε το 65% των μετοχών της ΔΕΠΑ (το υπόλοιπο 35% ανήκει στα Ελληνικά Πετρέλαια), θα προχωρήσει σε ιδιωτικοποίηση της συμμετοχή του στις εταιρείες ΔΕΠΑ Υποδομών και ΔΕΠΑ Εμπορίας (το 65% της κάθε εταιρείες).
  • Αντίθετα, θα παραχωρήσει το ποσοστό της συμμετοχής του στη ΔΕΠΑ Διεθνών Έργων (65%) στο Δημόσιο.
  • Ο Όμιλος ΔΕΠΑ αποτελείται από την 100% θυγατρική ΔΕΣΦΑ, την κατά 50% θυγατρική ΥΦΑ Ποσειδών και τις κατά 51% θυγατρικές Εταιρείες Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) Αττικής, Θεσσαλονίκης και θεσσαλίας.

ΔΕΠΑ σχετικές ειδήσεις: