Έμπολα

Έμπολα
Ο ιός 'Εμπολα είναι ένα ιολογικό taxon, είδος που περιλαμβάνεται στο γένος ebolavirus, της οικογένειας των filoviridae, τα μέλη της οποίας ονομάζονται filovirus.

Η τάξη είναι mononegavirales. Ο ιός Έμπολα του Ζαΐρ (Zaire ebolavirus) είναι ο πλέον επικίνδυνος από τους έξι ιούς του γένους ebolavirus, που είναι αιτιολογικός παράγοντας της ασθένειας του ιού Έμπολα. Ο ιός προκαλεί σοβαρό αιμορραγικό πυρετό σε ανθρώπους και άλλα πρωτεύοντα θηλαστικά. O EBOV είναι παθογόνο του Επιπέδου Κινδύνου 4, το υψηλότερο στην κλίμακα, και έχει καταχωρηθεί επίσημα ως βιολογικό όπλο στον έλεγχο εξαγωγών-εισαγωγών.

Το όνομα Zaire ebolavirus προέρχεται από το Ζαΐρ (τη χώρα στην οποία ανακαλύφθηκε αρχικά ο ιός Έμπολα) και το ταξονομικό του πρόθεμα είναι ebolavirus (που υποδηλώνει είδος του ιού Έμπολα. Επίσης, είναι ένας από τους 30 γνωστούς ιούς που μπορούν να προκαλέσουν ιογενές σύνδρομο αιμορραγικού πυρετού. Το γένος Ebolavirus επί του παρόντος διαθέτει πέντε (5) διακριτά είδη: Sudan ebolavirus, Zaire ebolavirus, Tai Forest ebolavirus, Reston ebolavirus και Bundibugyo ebolavirus.

  • Κύρια έκθεση: συμβαίνει τυπικά όταν ταξιδεύει κανείς ή εργάζεται σε ενδημική από τον ιό περιοχή.
  • Δευτερεύουσα έκθεση: συμβαίνει τυπικά από άνθρωπο σε άνθρωπο, κατά τη διάρκεια της ιατρικής φροντίδας, ή της ταφής μολυσμένων ασθενών. Συμβαίνει, επίσης, εξαιτίας της έκθεσης ανθρώπων σε θηλαστικά μολυσμένα από τον ιό.

Έμπολα σχετικές ειδήσεις: