Επίδομα παιδιού

Επίδομα παιδιού
Το επίδομα τέκνων χορηγείται σε οικογένειες για κάθε εξαρτώμενο τέκνο έως και 18 ετών ή έως και 19 ετών εάν φοιτά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (έως και 24 ετών εάν φοιτά σε υποχρεωτική ή τριτοβάθμια εκπαίδευση). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο δικαιούχος να διαμένει μόνιμα και συνεχώς την τελευταία πενταετία στην Ελλάδα. Ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) (πρώην Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων – ΟΓΑ) είναι αρμόδιος για την καταβολή του επιδόματος.

Το επίδομα τέκνων χορηγείται σε οικογένειες για κάθε εξαρτώμενο τέκνο έως και 18 ετών ή έως και 19 ετών εάν φοιτά στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (έως και 24 ετών εάν φοιτά σε υποχρεωτική ή τριτοβάθμια εκπαίδευση). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο δικαιούχος να διαμένει μόνιμα και συνεχώς την τελευταία πενταετία στην Ελλάδα. Ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) (πρώην Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων – ΟΓΑ) είναι αρμόδιος για την καταβολή του επιδόματος.

Το επίδομα τέκνων είναι μη ανταποδοτικό επίδομα, εξαρτώμενο από το εισόδημα και αφορολόγητο. Το επίδομα μπορεί να καταβληθεί ανάλογα με το ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα.

Το ποσό του επιδόματος τέκνων εξαρτάται από τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων και την κατηγορία του ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος.

Για να καταβληθούν τα οικογενειακά επιδόματα, ο δικαιούχος οφείλει να υποβάλλει ηλεκτρονικά (μέσω του Taxisnet) την αίτηση Α21 για τα οικογενειακά επιδόματα, αφού υποβάλει τη φορολογική του δήλωση (Ε1).

Επίδομα παιδιού σχετικές ειδήσεις: