ΚΕΠ

ΚΕΠ
Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) είναι κρατικά καταστήματα που συστάθηκαν με αυτή την ονομασία με το άρθρο 31 του νόμου 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α), αρχικά στις Περιφέρειες και τις τότε Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.

Ο σκοπός της δημιουργίας των ΚΕΠ είναι η μείωση της γραφειοκρατίας και η ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών σε ότι αφορά τις συναλλαγές τους με το δημόσιο. Ο ρόλος των ΚΕΠ είναι να αποτελέσουν τα σημεία επαφής των Δημοσίων υπηρεσιών με τους πολίτες και να παράσχουν υπηρεσίες μιας στάσης. Νωρίτερα, ήταν γνωστό ως πρόγραμμα Αστερίας που υλοποιούνταν τότε σε νησιά της Ελλάδας στα λεγόμενα “Γραφεία του Πολίτη” που υπήρξαν οι προπομποί των μετέπειτα ΚΕΠ.

Τι υπηρεσίες παρέχουν τα ΚΕΠ

  • Εξακρίβωση της γνησιότητας της υπογραφής, που γίνεται με αυτοπρόσωπη παρουσία του πολίτη φέροντας μαζί του ένα ταυτοποιητικό έγγραφο (ταυτότητα, διαβατήριο, άδεια οδήγησης ή βιβλιάριο υγείας).
  • Θεώρηση ακριβούς αντιγράφου για δημόσια ή ιδιωτικά έγγραφα που έχουν θεωρηθεί από δικηγόρο (ισχύει μόνο στην περίπτωση εγγράφων που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε εταιρίες ή ιδιωτικούς οργανισμούς, δείτε περισσότερα στο νόμο 4250/2014).
  • Πιστοποιημένες διαδικασίες των ΚΕΠ (ορισμένες έχουν αναχθεί σε πλήρως ηλεκτρονικές) και που υπολογίζονται συνολικά σε περισσότερες από 2.000.
  • Φυσική ταυτοποίηση του πολίτη και του δημοσίου υπαλλήλου για την έκδοση προσωπικών ψηφιακών πιστοποιητικών αυθεντικοποίησης / υπογραφής και κρυπτογράφησης.
  • Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου.

ΚΕΠ σχετικές ειδήσεις:

ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 11