ΟΠΕΚΑ

ΟΠΕΚΑ
Στόχος του ΟΠΕΚΑ είναι η στήριξη των ευάλωτων ομάδων.

Ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) στην Ελλάδα. Είναι ο βασικός μοχλός υλοποίησης των πολιτικών  που αναπτύσσονται και θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Συνιστά μια ολοκληρωμένη πρόταση για την αναδιοργάνωση του τομέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Στόχος του ΟΠΕΚΑ είναι η στήριξη με τα κατάλληλα εργαλεία των ευάλωτων ομάδων.

  • Ο Ο.Π.Ε.Κ.Α, ως καθολικός διάδοχος του ΟΓΑ, εξακολουθεί να ασκεί τις υφιστάμενες, μη ασφαλιστικές αρμοδιότητες του δεύτερου, στους λειτουργικούς τομείς των οικογενειακών επιδομάτων,
  • των ανασφάλιστων υπερηλίκων και του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας,
  • στις οποίες, σταδιακά, προστίθενται αρμοδιότητες που αφορούν στην απονομή όλων των προνοιακών επιδομάτων,
  • οικονομικών ενισχύσεων και κοινωνικών υπηρεσιών σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, άτομα και νοικοκυριά με ανεπαρκείς  εισοδηματικούς και περιουσιακούς πόρους.

ΟΠΕΚΑ σχετικές ειδήσεις: