Τράπεζα Πειραιώς

Τράπεζα Πειραιώς
Η Τράπεζα Πειραιώς είναι γνωστή Ελληνική τράπεζα που εδρεύει στην Αθήνα.

Η Τράπεζα Πειραιώς ιδρύθηκε το 1916 και έχει έδρα την Αθήνα. Για πολλές δεκαετίες λειτούργησε ως ιδιωτική Τράπεζα και το 1975 πέρασε υπό κρατικό έλεγχο, όπου και παρέμεινε μέχρι το 1991. Από τον Δεκέμβριο του 1991 που ιδιωτικοποιήθηκε έχει παρουσιάσει μεγάλη ανάπτυξη εργασιών, μεγεθών και δραστηριοτήτων. Ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς απασχολεί συνολικά 24.495 εργαζομένους, ενώ το σύνολο του δικτύου καταστημάτων αριθμεί 1.653 μονάδες, με παρουσία σε 10 χώρες συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Στην Ελλάδα με 30% μερίδιο αγοράς στα δάνεια και 29% στις καταθέσεις είναι η μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας. Διεθνώς έχει παρουσία σε περιοχές της Νοτιοδυτικής Ευρώπης και την Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και στα οικονομικά κέντρα του Λονδίνου της Νέας Υόρκης και της Φρανκφούρτης.

Σήμερα, μετά τις εξαγορές της «υγιούς» ΑΤΕbank, της Γενικής Τράπεζας, των εγχώριων τραπεζικών δραστηριοτήτων των Tράπεζας Κύπρου, Cyprus Popular Bank και Ελληνικής Tράπεζας αλλά και την εξαγορά της Millenium Bank Ελλάδας, το συνολικό ενεργητικό του Ομίλου Πειραιώς φτάνει τα €93 δισ, οι χορηγήσεις μετά από προβλέψεις τα €62 δισ και οι καταθέσεις πελατών τα €55 δισ (στοιχεία Σεπτεμβρίου 2013).  Η Τράπεζα Πειραιώς προσφέρει υπηρεσίες στους εξής τομείς: τραπεζικές υπηρεσίες απευθείας προς τον καταναλωτή, μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, αγροτική πίστη, αγορές κεφαλαίου, μισθώσεις (leasing), κτηματομεσιτικές υπηρεσίες, χρηματοδοτήσεις του ναυτιλιακού τομέα, πράσινη τραπεζική, ηλεκτρονική τραπεζική.

Η winbank είναι η εμπορική ονομασία που έχει δώσει η Τράπεζα Πειραιώς στην υπηρεσία που λειτουργεί το κομμάτι της ηλεκτρονικής τραπεζικής. Προσφέρει σε επιχειρήσεις και ιδιώτες μεγάλη ποικιλία υπηρεσιών και καναλιών εξυπηρέτησης που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες:

  • Βασικά Κανάλια Απομακρυσμένων Υπηρεσιών
  • Κανάλια Αυτόματης Εξυπηρέτησης
  • Υπηρεσίες για Πελάτες Άλλων Τραπεζών
  • Πολυ-Καναλικές Υπηρεσίες
  • Λύσεις για Επιχειρήσεις

Τράπεζα Πειραιώς σχετικές ειδήσεις: