Τροχαία

Τροχαία
Τροχαία ονομάζεται η ειδική αστυνομική υπηρεσία ενός κράτους ή μιας περιφέρειας, που έχει σαν στόχο την εύρυθμη λειτουργία του οδικού δικτύου του κράτους ή της περιφέρειας αντίστοιχα.

Η τροχαία είναι ένας σημαντικός τομέας ευθύνης της Ελληνικής Αστυνομίας, έχει σχέση με την τροχαία κίνηση και ειδικότερα με τη λήψη των αναγκαίων μέτρων τόσο σε προληπτικό, όσο και σε κατασταλτικό επίπεδο για την ασφαλή κίνηση όλων των τροχοφόρων, καθώς και των πεζών.  Για την υλοποίηση των παραπάνω λειτουργεί σε κεντρικό επίπεδο στο Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, η Διεύθυνση Τροχαίας και σε επιχειρησιακό επίπεδο οι περιφερειακές Υπηρεσίες Τροχαίας.

Μέρος του έργου της Τροχαίας στην Ελλάδα είναι:

 • Η εκπόνηση μελέτης και η τοποθέτηση κατάλληλων πινακίδων στα κατάλληλα σημεία.
 • Η θεώρηση των πινακίδων κυκλοφορίας για τους κατόχους οχημάτων.
 • Η διενέργεια ανακρίσεων σε περιπτώσεις τροχαίων δυστυχημάτων (Ανακριτικό Τμήμα Τροχαίας).
 • Η διενέργεια ελέγχων σε οδηγούς και οχήματα (π.χ. αλκοτέστ).
 • Η παρακολούθηση μέσω των καμερών κυκλοφορίας.
 • Η δίωξη και η σύλληψη των παραβατών του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
 • Η απομάκρυνση των σταθμευμένων οχημάτων, που παρεμποδίζουν την κυκλοφορία των άλλων οχημάτων.

Η ρύθμιση της κυκλοφορίας:

 • όταν αυτή διαταραχθεί λόγω συμφόρησης.
 • όταν αυτή διαταραχθεί λόγω βλάβης των φωτεινών σηματοδοτών.
 • όταν αυτή διαταραχθεί λόγω εκτέλεσης έργων επί του οδοστρώματος.
 • όταν αυτή διαταραχθεί λόγω σφοδρού τροχαίου δυστυχήματος.
 • όταν αυτή διαταραχθεί λόγω συγκεντρώσεων, διαδηλώσεων κ.τ.λ.
 • για διευκόλυνση της διέλευσης ασθενοφόρων, πυροσβεστικών οχημάτων κ.τ.λ.
 • για διευκόλυνση της διέλευσης θρησκευτικών πομπών και αυτοκινητοπομπών επίσημων προσώπων.

Τροχαία σχετικές ειδήσεις:

ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 33