Υπουργείο Εργασίας

Υπουργείο Εργασίας
Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έδρευε στην οδό Σταδίου 29 στην Αθήνα.

Στις αρμοδιότητες του Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης περιλαμβάνονται:

 • οι ατομικές και συλλογικές συμβάσεις εργασίας
 • τα χρονικά όρια εργασίας
 • η ισότητα των φύλων και οι ίσες ευκαιρίες
 • οι υπηρεσίες απασχόλησης
 • η κοινωνική ενσωμάτωση των αλλοδαπών εργαζομένων στην Ελλάδα
 • η κοινωνική προστασία και αποκατάσταση των ατόμων ειδικών κατηγοριών
 • η διευκόλυνση των ατόμων με αναπηρίες
 • η εποπτεία των ασφαλιστικών ταμείων
 • τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα
 • ο επαγγελματικός προσανατολισμός
 • η πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών
 • η διαχείριση κοινοτικών και άλλων πόρων σχετικών με την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού
 • η εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ).

Στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης υπάγεται και το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), που ως στόχο έχει την έρευνα και δίωξη των παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας, της παράνομης απασχόλησης και της ανασφάλιστης εργασίας τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στο δημόσιο τομέα.

Οι κυριότεροι οργανισμοί τους οποίους εποπτεύει το Υπουργείο είναι οι εξής:

 • Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (OAEΔ)
 • Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΚΕΠ)

Ιστορία

 • Στις 3 Αυγούστου 1976 με το Ν. 400/1976 το Υπουργείο Απασχολήσεως μετονομάστηκε σε Υπουργείο Εργασίας.
 • Στις 14 Σεπτεμβρίου 1995 με το Π.Δ. 372/1995, μετά από πρόταση του πρωθυπουργού Α. Παπανδρέου και των συναρμόδιων υπουργών, το Υπουργείο Εργασίας μετονομάστηκε σε Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με τη μεταφορά σε αυτό της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
 • Στις 10 Μαρτίου 2004 με την απόφαση Υ 1/10.3.2004 του πρωθυπουργού Κ. Καραμανλή το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μετονομάστηκε σε Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
 • Στις 7 Οκτωβρίου 2009 με την απόφαση 2876/7.10.2009 του πρωθυπουργού Γ. Παπανδρέου το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας μετονομάστηκε σε Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
 • Στις 21 Ιουνίου 2012 με το Π.Δ. 85/2012, μετά από πρόταση του πρωθυπουργού Α. Σαμαρά, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μετονομάστηκε σε Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με τη μεταφορά σε αυτό της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας από το πρώην Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
 • Στις 27 Ιανουαρίου 2015 μετονομάστηκε σε Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
 • Στις 8 Ιουλίου 2019 με το Π.Δ. 81/2019 μετονομάστηκε σε Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.+

Υπουργείο Εργασίας σχετικές ειδήσεις:

ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΠΟ 55