Παρατείνονται οι πενταετείς συμβάσεις πυροσβεστών | Pagenews.gr
Pagenews Team 26 Ιουλίου 2017, 13:02

Παρατείνεται για άλλα δύο έτη, συνολικά 7 έτη, η ισχύς των πινάκων επιτυχόντων Πυροσβεστών που προσλαμβάνονται, με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου για πενταετή θητεία, για την κάλυψη των προβλεπόμενων, σύμφωνα με το Ν. 3938/2011, θέσεων.

Αυτό προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στο πολυνομοσχέδιο για τους ΟΤΑ, από τους συναρμόδιους υπουργούς.

Η διάταξη, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, είναι αναγκαία για να αντιμετωπιστεί η στελέχωση του Πυροσβεστικού Σώματος με έμπειρο προσωπικό.

TAGS: