Αυτοδιοίκηση

Δήμος Ηρακλείου: Παίρνει μηχανήματα και οχήματα μέσω του προγράμματος «ΦιλόΔημου ΙΙ»

Δήμος Ηρακλείου: Παίρνει μηχανήματα και οχήματα μέσω του προγράμματος «ΦιλόΔημου ΙΙ»
Αναλυτικά τι θα προμηθευτεί ο Δήμος Ηρακλείου.

Σε προμήθεια μηχανημάτων και οχημάτων μέσω «ΦιλόΔημου ΙΙ», προχωρά ο Δήμος Ηρακλείου μέσω χρηματοδότησης την οποία εξασφάλισε ο ίδιος ο Δήμος, με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η χρηματοδότηση αφορά σε 300.000 ευρώ από το πρόγραμμα και αφορά σε:

«Δύο ηλεκτροκίνητρα σάρωθρα, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την σάρωση οδών και πεζοδρόμων της πόλης. Ένα ανατρεπόμενο φορτηγό, μικρών διαστάσεων, προκειμένου να εκτελεί αποκομιδή ογκωδών απορριμμάτων από στενούς δρόμους αλλά και από την παλαιά πόλη του Ηράκλειου. Ένα πλυντήριο κάδων απορριμμάτων, με δυνατότητα πλύσεως απολυμάνσεως κάδων διαφόρων διαστάσεων. Από τον συνολικό προϋπολογισμός της προμήθειας που είναι 330.000 ευρώ, από ίδιους πόρους του Δήμου Ηρακλείου θα υπάρχει συμμετοχή 30.000 ευρώ ενώ το ποσό των 300.000 θα προέρχονται από τον «ΦιλόΔημο ΙΙ».

Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ αφορά σε Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης των Δήμων, με βασικό στόχο την ενδυνάμωση της ισόρροπης, βιώσιμης και δίκαιης ανάπτυξης τους, τη βελτίωση των υποδομών τους, την αύξηση της απασχόλησης, καθώς και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των δήμων.

Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρηματοδότηση των έργων, προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών των δήμων στο πλαίσιο του χρονοδιαγράμματος εφαρμογής του προγράμματος η συνολική διάρκεια εφαρμογής του οποίου είναι η περίοδος 2018-2022, με δυνατότητα όμως παράτασης.

Διαβάστε Eπίσης

Δήμος Ηρακλείου: Αδυνατεί να προχωρήσει στην ένταξη των τετράχρονων στα νηπιαγωγεία

Κρήτη: Είχε μετατρέψει το σπίτι του σε «θερμοκήπιο» κάνναβης (pics)

Περισσότερα