Οικονομία

Παλιές ταμειακές: Στη δημοσιότητα η λίστα της ΑΑΔΕ – Ποια μοντέλα αποσύρονται

Παλιές ταμειακές: Στη δημοσιότητα η λίστα της ΑΑΔΕ – Ποια μοντέλα αποσύρονται
Παλιές ταμειακές: Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έδωσε στη δημοσιότητα τα μοντέλα που αποσύρονται από την αγορά δίνοντας προθεσμία μέχρι τις 31 Μαΐου.
Παλιές ταμειακές: Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έδωσε στη δημοσιότητα τα μοντέλα που αποσύρονται από την αγορά δίνοντας προθεσμία μέχρι τις 31 Μαΐου.

Παλιές ταμειακές: Διορία μέχρι 31 Μαΐου για να αποσύρουν όλες οι επιχειρήσεις τις παλιές ταμειακές μηχανές (εγκρίσεως έως και το 2014) δίνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Μέχρι την ημερομηνία εκείνη θα πρέπει να διαγραφούν από το Taxis όλες οι ταμειακές μηχανές που έχουν δηλώσει οι καταστηματάρχες και λοιποί επιτηδευματίες, εφόσον αυτές περιλαμβάνονται στον κατάλογο των 179 μοντέλων που ορίζονται σε σχετική απόφαση της ΑΑΔΕ.

Με βάση την απόφαση αυτή [εξαιρουμένων των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων, που έχουν λάβει άδεια καταλληλότητας σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1135/2005 (159Β΄) ή της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1234/09-10-2002 (136Β΄)] οι μηχανές που αποσύρονται επειδή δεν μπορούν να συνδεθούν online με την εφορία, είναι η εξής

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΦΗΜ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ

 •  LD201G 15 ΠΛΩ 279/22-07-2003
 •  SYNTHEX900P 15 ΠΥΞ 280/22-07-2003
 •  GI 980 15 ΠΞΘ 281/22-07-2003
 •  FGL 980 15 ΠΘΕ 282/22-07-2003
 •  DEM-204 15 ΠΔΣ 297/19-12-2003
 •  PBM PE1 15 ΘΓ 298/22-12-2003
 •  SAREMAGAS 15 ΠΑΟ 300/12-01-2004
 •  PROLINE PETROL 15 ΠΘΔ 301/16-01-2004
 •  ICS GAS PUMP 15 ΠΦΛ 302/20-02-2004
 •  FUEL MANAGER 15 ΠΟΑ 303/26-02-2004
 •  NCR REAL POS 7167 15 ΔΧΨ 304/26-02-2004
 •  PBM NE1 15 ΘΖ 306/13-05-2004
 •  PROLINE ERGO SPEED 15 ΔΕΨ 307/13-05-2004
 • FS MICROFISCAL PFP 15 ΠΗΦ 308/13-05-2004
 •  CASIO FE5000G 15 ΕΥ 309/20-05-2004
 •  SAM4S ER-350F 15 ΔΗ 310/03-06-2004
 •  POSI FISCAL II/C 15 ΔΧΠ 311/03-06-2004
 •  SAMSUNG FISCAL 350 15 ΔΗΧ 312/15-06-2004
 •  IBM 4610-KH5 SURE MARK 15 ΠΟΒ 313/15-06-2004
 •  SYNTHEX550 ACR 15 ΣΧ 314/01-07-2004
 •  ARCADIA 6010 PLUS 15 ΓΕ 315/22-07-2004
 •  SAM4S ER-420M 15 ΓΩ 316/11-10-2004
 •  SAM4S ER-5200 15 ΣΩ 317/11-10-2004
 •  SAM4S ER-5240 15 ΧΩ 318/11-10-2004
 •  LD-90 FISCAL 15 ΔΛΔ 319/08-11-2004
 •  MF-EJ210 15 ΔΗΝ 320/08-11-2004
 •  SYNTHEX450 EJR 15 ΛΥ 321/16-12-2004
 •  NCR REALPOS 7197 15 ΔΤΞ 322/16-12-2004
 •  T EPSON 6000 15 ΔΚΓ 323/17-02-2005
 •  SOLIDUS ST-50 15 ΣΔ 324/04-03-2005
 •  QUORION CR30T2 15 ΘΠ 325/18-04-2005
 •  JUNIOR 15 ΟΧ 326/18-04-2005
 •  DL-80 15 ΝΠ 327/17-05-2005
 •  PBM NE-2 15 ΘΗ 328/13-07-2005
 •  HITECH 458 G 15 ΑΞ 329/02-08-2005
 •  HITECH 458G-REST 15 ΕΞ 330/02-08-2005
 •  PROLINE 10 15 ΩΔ 331/02-08-2005
 •  DCR GIOTTO-B 15 ΡΠ 334/13-12-2005
 •  DCR GIOTTO 15 ΡΓ 335/13-12-2005
 •  SAREMAXT-NEW 15 ΗΖ 336/13-12-2005
 •  SHARP ER-A227G 15 ΣΗ 337/20-12-2005
 •  DR 570 LT 15 ΔΡ 338/20-12-2005
 •  LD 628 FISCAL 15 ΛΕ 339/20-12-2005
 •  ASTERIAS DCR MICROTHERM 15 ΔΒ 340/09-02-2006
 •  ASTERIAS DCR LADYTHERM 15 ΔΛ 341/09-02-2006
 • ICS ELEGANT 15 ΚΗ 342/16-02-2006
 •  ICS EXTRA 15 ΚΘ 343/02-03-2006
 •  ADMATEPLUS+ 15 ΦΒ 344/17-05-2006
 •  SAM4S ER-380 15 ΔΩ 345/17-05-2006
 • DPS S-2020 15 ΤΨ 346/12-07-2006
 • DPS S-2020R 15 ΣΖ 347/12-07-2006
 •  MERCURY130F 15 ΦΗ 348/12-07-2006
 •  EURO-2100 15 ΝΛ 349/06-09-2006
 •  EURO-2100MP 15 ΚΜ 350/06-09-2006
 •  i-POS 15 ΒΤ 351/06-09-2006
 •  EUROSHOP 258 15 ΤΦ 352/27-10-2006
 •  D.P.S. S-700 15 ΤΩ 353/03-11-2006
 •  EUROSMART258 15 ΒΖ 354/03-11-2006
 •  ZIP 258 15 ΒΨ 355/03-11-2006
 •  ICS EASY FISCAL 15 ΔΥΓ 356/29-11-2006
 •  ICS ELEGANT PLUS 15 ΦΥ 357/29-11-2006
 •  CASIO FE-811 15 ΩΒ 361/15-02-2007
 • PROLINE COSMOS B 15 ΦΨ 362/15-02-2007
 • PROLINE COSMOS Α 15 ΥΚ 363/15-02-2007
 •  IS-1 15 ΣΘ 364/15-02-2007
 •  ER-2500 15 ΘΙ 365/22-02-2007
 •  CASH 3500 15 ΠΘ 366/22-03-2007
 •  NATIONALOPALINA 15 ΨΩ 367/22-03-2007
 •  NATIONALOPALINARS 15 ΩΧ 368/22-03-2007
 •  D.P.S. S-800 15 ΨΑ 369/22-03-2007
 •  EURO-200TX 15 ΘΡ 370/21-06-2007
 •  MERCURY140F 15 ΦΖ 371/21-06-2007
 •  PALMARPLUS 15 ΩΖ 373/02-08-2007
 •  INFO CARINA 15 ΨΒ 374/02-08-2007
 • ASTERIAS SERENE 15 ΔΧ 376/02-08-2007
 •  ASTERIAS SUPER 2200 15 ΘΣ 377/02-08-2007
 •  QUORION CR 1222 15 ΠΖ 378/21-01-2008
 •  GTM-100 15 ΣΙ 379/21-01-2008
 • CASIO TE-300F 15 ΧΒ 380/21-01-2008
 •  OLIVETTI CRF 100 15 ΙΓ 381/21-01-2008
 •  TOSHIBAFISCAL 15 ΚΩ 382/21-01-2008
 •  ASTERIAS SERENA PLUS 15 ΨΔ 383/28-01-2008
 •  MF-EJ320 15 ΔΑΖ 384/13-03-2008
 •  SAM4S ER-260BF 15 ΛΧ 385/13-03-2008
 •  FPU-EJ 15 ΔΝΧ 386/13-03-2008
 •  CASH 2100 15 ΓΚ 387/13-03-2008
 •  SAREMASUPERAMERICA 15 ΛΗ 388/13-03-2008
 •  ER-497G 15 ΓΑ 389/15-05-2008
 •  SOLIDUS ST-500 15 ΣΞ 390/15-05-2008
 •  PBM NE-3 15 ΠΞ 391/15-05-2008
 •  IBM 4610 SUREMARK MODEL GB3α 15 ΔΘΚ 392/15-05-2008
 •  IBM 4610 SUREMARK MODEL GB5β 15 ΔΛΒ 393/15-05-2008
 •  IBM 4610 SUREMARK MODEL GR3γ 15 ΔΨΓ 394/15-05-1908
 •  IBM 4610 SUREMARK MODEL GB5δ 15 ΔΩΓ 395/15-05-2008
 •  SATURNO 15 ΨΕ 396/15-05-2008
 •  D.P.S. Open Cash 15 ΦΤ 397/10-07-2008
 •  TEPSON TM-81F 15 ΔΒΝ 398/10-07-2008
 •  LINEA 15 ΘΤ 399/10-07-2008
 •  NESSO 15 ΨΖ 400/10-07-2008
 •  ICS MICROPOS PLUS 15 ΓΖ 401/10-07-2008
 •  ARCADIA III 15 ΣΥ 402/22-10-2008
 •  WISDOR CRD81 15 ΓΘ 403/22-10-2008
 •  AS220 FISCAL AEPSON 15 ΑΨ 404/22-10-2008
 •  NORIKON-58 15 ΓΙ 405/22-10-2008
 •  ER-357G 15 ΓΞ 406/16-12-2008
 •  MF-EJ210A 15 ΔΛΟ 408/16-12-2008
 •  ADMATECRF 500 15 ΦΘ 409/12-05-2009
 •  CASH 2300 15 ΠΦ 410/12-05-2009
 •  NORIKOA-28 15 ΘΛ 411/26-06-2009
 •  NORIKOA-38 15 ΦΝ 412/26-06-2009
 •  ACLASCR68AF 15 ΛΓ 413/26-06-2009
 •  DCR NOZOMI 15 ΣΦ 414/26-06-2009
 •  NORMA 15 ΓΟ 416/30-09-2009
 •  DCR SERENE ENERGY 15 ΣΨ 417/30-09-2009
 •  EPSON FP-81F 15 ΓΠ 419/30-09-2009
 •  CASIO FE-5100 G 15 ΓΨ 420/26-11-2009
 •  SAM4S ER-230F 15 ΘΧ 422/26-11-2009
 •  CARATFAVOURITE 15 ΛΖ 425/26-11-2009
 •  ST 51 15 ΦΙ 427/31-03-2010
 •  QUORION CR 28 15 ΠΩ 429/11-05-2010
 • DR-570-LTV2 15 ΘΩ 430/11-05-2010
 •  PROLINE ERGOSPEED II 15 ΔΒΩ 433/28-05-2010
 •  CARATMOBILE 15 ΒΔ 434/28-05-2010
 •  POCKET + 15 ΒΞ 435/28-05-2010
 •  ER-A285G 15 ΘΨ 437/04-06-2010
 •  WISDOR CRL 15 ΗΩ 438/04-06-2010
 •  PROLINE 20 15 ΨΚ 439/04-05-2010
 •  HITEC PLUS 15 ΨΛ 440/04-06-2010
 •  HITEC PLUS – E 15 ΩΗ 441/04-06-2010
 •  SAREMADI50 / EJ 15 ΨΘ 442/15-06-2010
 •  NCR REAL POS 7167-2011 15 ΔΖΓ 443/15-06-2010
 •  DL – 90 EXPRESS 15 ΩΤ 444/15-06-2010
 •  DCR MY CASH 27 15 ΨΗ 445/25-06-2010
 •  ER – A295G 15 ΛΚ 446/25-06-2010
 •  RBS – MERCAT0 15 ΩΣ 447/25-06-2010
 •  INFO CARINA PLUS 15 ΨΧ 448/25-06-2010
 •  GTM – 200 15 ΨΙ 450/02-07-2010
 •  ICS ELEGANT II 15 ΨΤ 451/02-07-2010
 •  SCIROCCOPLUS 15 ΩΥ 452/02-07-2010
 •  NORMAMOBILE 15 ΩΝ 453/02-07-2010
 •  INFO CARINA i28 15 ΜΩ 457/19-07-2010
 •  SAM 4S ER-420 MF 15 ΩΟ 458/19-07-2010
 • PE – 2 15 ΛΙ 459/28-07-2010
 •  ICS EXTRA II 15 ΟΠ 460/28-07-2010
 •  ADMATEPLUSII 15 ΜΘ 462/28-07-2010
 •  MERCURY230F 15 ΔΝ 463/28-07-2010
 •  DPS S-710 15 ΩΨ 465/07-10-2010
 •  OLIVETTI CRF 300 15 ΘΦ 466/07-10-2010
 •  LINDOS PORTABLE 15 ΨΠ 468/25-11-2010
 •  PosiFiscalIII 15 ΔΘΥ 469/28-12-2010
 •  IBM 4610 Suremark Model KB3 15 ΔΛΣ 470/28-12-2010
 •  SAREMAGRILLO/ EJ 15 ΟΞ 471/16-02-2011
 •  HITEC REST PLUS 15 ΚΞ 472/07-04-2011
 •  OLIVETTI CRF 200 15 ΙΨ 473/07-04-2011
 •  DATECSCTR400 15 ΘΞ 474/26-05-2011
 •  SAM4S ER-380F 15 ΖΘ 476/30-06-2011
 •  i-POS PLUS 15 ΖΩ 477/21-07-2011
 •  CASIO TE-350F 15 ΩΛ 478/21-07-2011
 •  DPS NEON 15 ΚΨ 479/06-10-2011
 •  DCR EasyJ 58 15 ΩΚ 480/06-10-2011
 •  DATECSCTR200 15 ΨΦ 481/06-10-2011
 •  SAM4S ER-430M 15 ΡΣ 482/06-10-2011
 • QUORION QMP50 15 ΩΠ 485/28-12-2011
 • INFO CARINA NET 15 ΟΘ 486/29-03-2012
 •  ACRER-460EJ 15 ΟΣ 487/25-04-2012
 •  KOSMOLINEPLUS 15 ΛΘ 488/25-04-2012
 •  DCR NOZOMI II 15 ΨΡ 489/31-10-2012
 •  KOSMOLINE 15 ΨΣ 490/31-10-2012
 •  MF – EJ320A 15 ΔΨΝ 491/31-10-2012
 •  MF – EJ210B 15 ΔΧΛ 492/31-10-2012
 •  PBM NE-5 15 ΧΘ 493/15-11-2012
 •  IBM 4610 SureMark Model GB3μ 15 ΔΨΜ 494/15-11-2012
 •  IBM 4610 SureMark Model GR3τ 15 ΔΥΣ 495/15-11-2012
 •  RBS MERCATO II 15 ΨΥ 496/15-01-2013
 •  TEPSON – 6000 PLUS 15 ΔΡΦ 497/27-05-2013
 •  SAREMAPOINT / EJ 15 ΝΨ 498/12-06-2013
 •  IBM 4610 SureMark Model ΚΒ3γ 15 ΔΖΠ 499/13-11-2013
 • IBM 4610 SureMark Model GB3ε 15 ΔΚΡ 500/13-11-2013
 • IBM 4610 SureMark Model GR3ι 15 ΔΧΕ 501/13-11-2013

Οι κάτοχοι αυτών των τύπων ΦΗΜ, υποχρεούνται να δηλώσουν μέχρι την 31-5-2020, την παύση στο υποσύστημα taxisnet (έντυπο Δ13), εφόσον έχει εκδοθεί πρόσφατο, ήτοι εντός των τελευταίων δέκα (10) ημερών, τελικό Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ». Σε αντίθετη περίπτωση προβλέπονται πρόστιμα έως 500 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο.

Γράψτε το σχόλιο σας

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ PAGENEWS PAGENEWS.gr - App Store PAGENEWS.gr - Google Play

Το σχόλιο σας

Loading Comments