Θέσεις Εργασίας

ΑΣΕΠ προσλήψεις: 217 νέες θέσεις εργασίας σε ΔΕΔΔΗΕ, φορείς και ΟΤΑ

ΑΣΕΠ προσλήψεις: 217 νέες θέσεις εργασίας σε ΔΕΔΔΗΕ, φορείς και ΟΤΑ
ΑΣΕΠ προσλήψεις: Αναζητούνται υποψήφιοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης για εργασία σε ΔΕΔΔΗΕ, φορείς και ΟΤΑ.

ΑΣΕΠ προσλήψεις: Ζητούνται υποψήφιοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ,ΥΕ) για νέες προσλήψεις, οι οποίες θα γίνουν άμεσα σε ΔΕΔΔΗΕ, φορείς και ΟΤΑ της χώρας. Συγκεκριμένα, ζητούνται 217 υπάλληλοι, διαφόρων ειδικοτήτων και βαθμίδων εκπαίδευσης. Στους διαγωνισμούς συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 – 65 ετών.

Προσλήψεις στον ΔΕΔΔΗΕ Ζακύνθου μέσω ΑΣΕΠ:

Την πρόσληψη δύο υπαλλήλων προωθεί ο ΔΕΔΔΗΕ. Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας. Δείτε αναλυτικά, για την ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Η προκήρυξη εδώ.

ΟΤΑ:

Τρεις θέσεις στο δήμο Σπετσών:

Με τρεις υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα ο Δήμος Σπετσών. Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά. Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν 4μηνη σύμβαση εργασίας. Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-65 ετών. Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση του Δήμου Σπετσών.

Η προκήρυξη εδώ.

Θέσεις στο δήμο Διονύσου:

Την πρόσληψη 24 υπαλλήλων προωθεί ο Δήμος Διονύσου. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 2μηνη σύμβαση εργασίας. Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα. Οι ειδικότητες που ζητούνται: ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρου Γ’ κατηγορίας με ψηφιακό ταχογράφο (4 θέσεις), ΥΕ Εργατών καθαριότητας συνοδοί απορριμματοφόρου (20 θέσεις). Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση του Δήμου Διονύσου έως τις 6 Απριλίου 2020.

Η προκήρυξη εδώ.

Επτά προσλήψεις στο δήμο Λέσβου:

Την πρόσληψη επτά υπαλλήλων προωθεί ο Δήμος Λέσβου. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 4μηνη σύμβαση εργασίας. Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη.

Η προκήρυξη εδώ.

Τέσσερα άτομα στο δήμο Βοΐου:

Με τέσσερεις υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα ο Δήμος Βοΐου. Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά εντός της 10ήμερης προθεσμίας. Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν 2μηνη σύμβαση εργασίας. Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-65 ετών. Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δήμου Βοΐου.

Η προκήρυξη εδώ.

30 νέες προσλήψεις για ΔΕ και ΥΕ στη Κατερίνη:

Με 30 υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα ο Δήμος Κατερίνης. Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις. Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν 2μηνη σύμβαση εργασίας. Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-65 ετών.

Η προκήρυξη εδώ.

Έξι άτομα στον δήμο Αλιάρτου – Θεσπιέων:

Με έξι υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα ο Δήμος Αλιάρτου- Θεσπιέων. Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά εντός της 10ήμερης προθεσμίας. Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν σύμβαση εργασίας για την αρδευτική περίοδο από 1 Μαΐου έως 31 Αυγούστου 2020. Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση του Δήμου Αλιάρτου.

Η προκήρυξη εδώ.

Ευκαιρίες στο δήμο Παύλου Μελά:

Την πρόσληψη πέντε υπαλλήλων προωθεί ο Δήμος Παύλου Μελά. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 12μηνη σύμβαση εργασίας. Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα. Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση του Δήμου Παύλου Μελά.

Η προκήρυξη εδώ.

Πέντε θέσεις στο δήμο Ρεθύμνης:

Την πρόσληψη πέντε υπαλλήλων προωθεί το Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Πολιτική και Μουσική Παιδεία» Δήμου Ρεθύμνης. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας. Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα. Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, τα προσόντα και τα δικαιολογητικά. Υπολογίστε τα μόριά σας και μετρήστε τις πιθανότητές σας, κάνοντας τη σύγκριση με τις βάσεις μορίων, όπως αυτές καταγράφτηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς.

Η προκήρυξη εδώ.

36 νέες θέσεις στο δήμο Πολυγύρου:

Την πρόσληψη 36 υπαλλήλων προωθεί ο Δήμος Πολυγύρου. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση εργασίας από τις 15 Μαρτίου έως 30 Νοεμβρίου 2020. Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη. Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση του Δήμου Πολυγύρου.

Η προκήρυξη εδώ.

Τρεις θέσεις στο δήμο Χαλκίδας:

Με τρεις υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα ο Δημοτικός Οργανισμός Άθλησης, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Χαλκίδας. Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν 8μηνη σύμβαση εργασίας. Οι ειδικότητες που ζητούνται είναι: ΔΕ Συντηρητής χλοοτάπητα – Χειριστής τρακτέρ χλοοκοπτικού (1 θέση), ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων (2 θέσεις). Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση Φαρμακίδου 15 απευθύνοντάς την στον Δημοτικό Οργανισμό Άθλησης Πολιτισμού Περιβάλλοντος Χαλκίδος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους έως τις 9 Απριλίου 2019.

Η προκήρυξη εδώ.

Επτά άτομα στον δήμο Ηγουμενίτσας:

Την πρόσληψη επτά υπαλλήλων προωθεί ο Δήμος Ηγουμενίτσας λόγω της διασποράς του κορωνοϊού. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 3μηνη σύμβαση εργασίας. Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-65 ετών.

Η προκήρυξη εδώ.

14 προσλήψεις στον δήμο Στυλίδας:

Με 14 υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα ο Δήμος Στυλίδας. Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά εντός της 10ήμερης προθεσμίας. Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν τη σύμβαση εργασίας από 1 Μαΐου 2020 έως 31 Οκτωβρίου 2020. Οι ειδικότητες που ζητούνται: Επόπτης υδρονομέας άρδευσης (1 θέση), Υδρονομείς άρδευσης (13 θέσεις). H προθεσμία για υποβολή των αιτήσεων λήγει 7 Απριλίου.

Η προκήρυξη εδώ.

Φορείς:

68 θέσεις για ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές, οδηγούς:

Την πρόσληψη 68 νέων υπαλλήλων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών, λόγω εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊου, ανακοίνωσε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Ζητείται προσωπικό των εξής ειδικοτήτων:

  • ΠΕ Ψυχολόγων
  • ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας/ Κοινωνικών Λειτουργών
  • ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας
  • ΤΕ ή ΔΕ Νοσηλευτών
  • ΔΕ Οδηγών

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων αρχίζει από αύριο 31-3-2020 και ολοκληρώνεται στις 3-4-2020 και ώρα 15.00.

Η προκήρυξη εδώ.

Τρεις προσλήψεις στην Περιφέρεια Ηπείρου:

Με τρεις υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα η Περιφέρεια Ηπείρου. Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά εντός της 10ήμερης προθεσμίας. Οι νεοπροσληφθέντες θα υπογράψουν 12μηνη σύμβαση εργασίας με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης. Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση του φορέα από 3 Απριλίου έως 13 Απριλίου 2020. Οι ειδικότητες που ζητούνται:

  • ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικός Λειτουργός (1 θέση)
  • ΠΕ Οικονομικών Επιστημών (1 θέση)
  • ΠΕ Πληροφορικής (1 θέση)

Η προκήρυξη εδώ.

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

Διαβάστε Eπίσης

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ PAGENEWS PAGENEWS.gr - App Store PAGENEWS.gr - Google Play