Οικονομία

Αισιόδοξος αλλά όχι ανέφικτος ο στόχος για ανάπτυξη 7,5%

Αισιόδοξος αλλά όχι ανέφικτος ο στόχος για ανάπτυξη 7,5%
Aισιόδοξη, αλλά πιθανή υπό αυστηρές προϋποθέσεις, θεωρεί το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο την τελική πρόβλεψη του προσχεδίου του προϋπολογισμού για ρυθμούς ανάπτυξης 7,5% το 2021, έναντι αρχικού σεναρίου βάσης για 5,5% και με το δυσμενές σενάριο να ρίχνει τον πήχυ στο 4,5%-5%.

Στην γνώμη του το ΕΔΣ σημειώνει πως «η πρόβλεψη αυτή είναι αισιόδοξη και βασίζεται σε ευνοϊκές παραδοχές για την πορεία της ιδιωτικής κατανάλωσης, του ακαθάριστου σχηματισμού παγίου κεφαλαίου, των εξαγωγών, του αποπληθωριστή, στην εκταμίευση επενδυτικών πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης της ΕΕ, καθώς και στα δημοσιονομικά μέτρα ενίσχυσης της οικονομίας γενικότερα και των εισοδημάτων ειδικότερα».

Υπενθυμίζει ότι πρόκειται για μία εκτίμηση που αποκλίνει αισθητά προς τα πάνω σε σχέση με τις αντίστοιχες προβλέψεις διεθνών οργανισμών όπως το ΔΝΤ και ο ΟΟΣΑ, αλλά δεν είναι πολύ μακριά από εκείνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. «Μολονότι δεν μπορεί να αποκλειστεί η περίπτωση ισχυρής μεγένθυσης το 2021, αυτή προϋποθέτει την επιτυχή ολοκλήρωση στοχευμένων εθνικών και ευρωπαϊκών οικονομικών πολιτικών στήριξης της οικονομίας και την ομαλή αποκλιμάκωση των επιπτώσεων της πανδημίας αλλά και των εκτιμήσεων για την εξέλιξη της οικονομίας το 2020» τονίζει.

Σημειώνεται ότι το υπουργείο Οικονομικών αναμένει ύφεση 8,2% για το 2020, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα έχουμε νέο lockdown και σημαντική περιστολή της οικονομικής δραστηριότητας στο τελευταίο τρίμηνο του έτους.

Κατατέθηκε στη Βουλή το προσχέδιο Προϋπολογισμού

Κατατέθηκε στη  το προσχέδιο προϋπολογισμού που περιλαμβάνει τις εκτιμήσεις για ύφεση 8,2% το 2020 και ανάπτυξη 7,5% το 2021. Στις προβλέψεις αυτές λαμβάνονται υπόψιν τα κονδύλια από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης.

Με τον ορίζοντα της πανδημίας να παραμένει θολός, στο προσχέδιο ενσωματώνεται και πρόβλεψη δυσμενών εξελίξεων είτε εντός του 2020, είτε στο δεύτερο τρίμηνο του 2021, οπότε η ανάπτυξη στο επόμενο έτος θα περιοριστεί, ως ποσοστό του , στο 4,5% με 5%.

Στον προϋπολογισμό του 2021 διατηρείται, για λόγους ασφάλειας, το ειδικό αποθεματικό που δημιουργήθηκε το 2020 για τον Covid-19, ώστε να υπάρχει δυνατότητα αντιμετώπισης αναγκών που μπορεί να δημιουργηθούν τόσο από τις υγειονομικές όσο και από τις οικονομικές πτυχές της πανδημίας τους πρώτους μήνες του 2021.

Οι ανάγκες αυτές και οι συνέπειες της ύφεσης του 2020 οδηγούν σε πρόβλεψη πρωτογενούς ελλείμματος ύψους 1% για το 2021, ποσοστό που συνδυάζει τη συνέχιση της επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής με την αναγκαία όμως σύνεση που απαιτεί η διασφάλιση της μακροχρόνιας ισορροπίας της Ελληνικής οικονομίας. Το ποσοστό αυτό θα επιδεινωθεί και θα κινηθεί στην περιοχή του 3% στην περίπτωση του δυσμενούς μακροοικονομικού σεναρίου.

Σε κοινή τους δήλωση ο υπουργός Οικονομικών,  και ο αναπληρωτής υπουργός  σημειώνουν πως η δυναμική ανάκαμψη η οποία προβλέπεται για το 2021 διευκολύνεται επίσης από τα μέτρα μείωσης του φορολογικού και ασφαλιστικού βάρους και ενθάρρυνσης της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του 2021.

Μέτρα που αφορούν -μεταξύ άλλων- στη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά τρεις μονάδες από την 1.1.2021, στην κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης για τα εισοδήματα που προέρχονται από ιδιωτική οικονομική δραστηριότητα και στη δυνατότητα προσλήψεων χωρίς ασφαλιστικές εισφορές για έξι μήνες και υπό ελάχιστες γραφειοκρατικές προϋποθέσεις, που ήδη ξεκίνησε από την 1η Οκτωβρίου του 2020. Η ανάκαμψη διευκολύνεται επίσης από τα εκτεταμένα αλλά συνετά μέτρα στήριξης του 2020, που έχουν δημοσιονομικές επιπτώσεις και το 2021.»

Τα μακροοικονομικά στοιχεία

 • Ο νέος προϋπολογισμός θέτει στόχο για ανάπτυξη 7,5% το 2021, από ύφεση 8,2% εφέτος.
 • Για την ιδιωτική κατανάλωση προβλέπει αύξησή της κατά 5,8%, έναντι μείωσης 6% εφέτος. H δημόσια κατανάλωση από αύξηση 1,7% εφέτος, αναμένεται να σημειώσει πτώση 1,8% το 2021.
 • Το προσχέδιο του Προϋπολογισμού προβλέπει εκτίναξη των επενδύσεων το 2021 και αύξησή τους κατά 30,4%, έναντι εκτιμώμενης μείωσης 10,9% εφέτος.
svg%3E
 • Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αναμένεται πως από πτώση -24,8% εφέτος θα αυξηθούν κατά 22,2% το 2021.
 • Οι δε εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών εκτιμάται πως θα υποχωρήσουν κατά 15,1% εφέτος και θα ενισχυθούν κατά 18% το 2021.
 • Η ανεργία αναμένεται να διαμορφωθεί στο 18,6% σε μέσα επίπεδα το 2020 και να μειωθεί στο 16,5% το 2021.

Δείτε εδώ το προσχέδιο του προϋπολογισμού 2021

Οι προβλέψεις για αύξηση εσόδων

Τα καθαρά έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού, σε δημοσιονομική βάση, προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 53.705 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 3.558 εκατ. ευρώ ή 7,1% έναντι των εκτιμήσεων του 2020.

Ειδικότερα:

 • οι φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών προβλέπεται να ανέλθουν στο ποσό των 27.473 εκατ. ευρώ, αυξημένοι κατά 3.537 εκατ. ευρώ έναντι των εκτιμήσεων του 2020,
 • οι φόροι και δασμοί επί εισαγωγών προβλέπεται να διαμορφωθούν στο ποσό των 293 ε-κατ. ευρώ, αυξημένοι κατά 51 εκατ. ευρώ έναντι των εκτιμήσεων του 2020,
 • οι τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας προβλέπονται σε 2.688 εκατ. ευρώ, μειωμένοι κατά 2 εκατ. ευρώ έναντι των εκτιμήσεων του 2020,
 • οι λοιποί φόροι επί παραγωγής προβλέπεται να ανέλθουν σε 1.149 εκατ. ευρώ, μειωμένοι κατά 57 εκατ. ευρώ έναντι των εκτιμήσεων του 2020,
 • ο φόρος εισοδήματος προβλέπεται να διαμορφωθεί στο ποσό των 15.199 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 1.256 εκατ. ευρώ έναντι των εκτιμήσεων του 2020,
 • οι φόροι κεφαλαίου προβλέπεται να ανέλθουν στο ποσό των 246 εκατ. ευρώ, αυξημένοι κατά 76 εκατ. ευρώ έναντι των εκτιμήσεων του 2020,
 • οι λοιποί τρέχοντες φόροι προβλέπονται στο ποσό των 2.498 εκατ. ευρώ, αυξημένοι κατά 91 εκατ. ευρώ έναντι των εκτιμήσεων του 2020,
 • οι κοινωνικές εισφορές προβλέπονται στο ποσό των 54 εκατ. ευρώ, μη παρουσιάζοντας διαφοροποίηση έναντι των εκτιμήσεων του 2020,
svg%3E
 • οι μεταβιβάσεις προβλέπεται να διαμορφωθούν σε 6.647 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 156 εκατ. ευρώ έναντι των εκτιμήσεων του 2020, λόγω του ότι δεν έχουν συμπεριληφθεί τα ποσά που αναμένονται από ANFAs και SMPs από τον ESM, τα οποία εντάσσονται κατ’ έτος στον προϋπολογισμό αφού εισπραχθούν, ενώ στο έτος 2020 περιλαμβάνονται τα ποσά που έχουν εισπραχθεί (ύψους 644 εκατ. ευρώ),
 • οι πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών προβλέπεται να ανέλθουν στο ποσό των 635 εκατ. ευρώ, αυξημένοι κατά 80 εκατ. ευρώ έναντι των εκτιμήσεων του 2020,
 • τα λοιπά τρέχοντα έσοδα εκτιμώνται σε 2.070 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 671 εκατ. ευρώ έναντι των εκτιμήσεων του 2020, λόγω πρόβλεψης μειωμένων εσόδων στο εθνικό σκέλος του ΠΔΕ, οι πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων προβλέπεται να διαμορφωθούν στο ποσό των 30 εκατ. ευρώ, μειωμένοι κατά 296 εκατ. ευρώ έναντι των εκτιμήσεων του 2020, λόγω του ότι στο έτος 2020 περιλαμβάνεται η είσπραξη μέρους του αντιτίμου από την αξιοποίηση της έκτασης του πρώην Διεθνούς Αεροδρομίου του Ελληνικού,
 • οι επιστροφές φόρων προβλέπεται να ανέλθουν στο ποσό των 5.278 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 352 εκατ. ευρώ έναντι των εκτιμήσεων του 2020.

Γράψτε το σχόλιο σας

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ PAGENEWS PAGENEWS.gr - App Store PAGENEWS.gr - Google Play

Το σχόλιο σας

Loading Comments