Θέσεις Εργασίας

Δήμος Καλλιθέας προσλήψεις: Θέσεις εργασίας για πτυχιούχους φυσικής αγωγής

Δήμος Καλλιθέας προσλήψεις: Θέσεις εργασίας για πτυχιούχους φυσικής αγωγής
Δήμος Καλλιθέας προσλήψεις: Όλες οι πληροφορίες για τις θέσεις εργασίας που ανοίγουν στην περιοχή.

Πρόσληψη εικοσιπέντε (25) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών με ωριαία αποζημίωση βάση της κείμενης νομοθεσίας, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2020-2021. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν την προκήρυξη και την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλλιθέας (www.kallithea.gr).

Δύνανται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την αποστείλουν μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μόνο ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στη διεύθυνση: «Οργανισμός Παιδικής Αγωγής και Άθλησης ¨Γιάννης Γάλλος¨» Δήμου Καλλιθέας, Ναυταθλητικές εγκαταστάσεις Δήμου Καλλιθέας, Τ.Θ. 78514, Τ.Κ. 17603, απευθύνοντάς την υπόψη κας Φιλιπποπούλου Μαργιάννας (τηλ. επικοινωνίας: 210 9598.555 εσωτ.4).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε δύο εφημερίδες ή της ανάρτησής στο κατάστημα της υπηρεσίας μας 7 και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Καλλιθέας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η παρούσα δημοσιεύεται σε (2) εφημερίδες, στον Πίνακα Ανακοινώσεων της υπηρεσίας και στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλλιθέας www.kallithea.gr.

Δείτε εδώ περισσότερα

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ PAGENEWS PAGENEWS.gr - App Store PAGENEWS.gr - Google Play

Το σχόλιο σας

Loading Comments