Θέσεις Εργασίας

ΕΟΔΥ προσλήψεις: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 30 γιατρούς

ΕΟΔΥ προσλήψεις: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 30 γιατρούς
ΕΟΔΥ προσλήψεις: Καλεί γιατρούς να συνάψουν συμβάσεις 4μηνης διάρκειας.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε τριάντα γιατρούς με καθεστώς έκδοσης δελτίου παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο αντιμετώπισης πιθανών ύποπτων κρουσμάτων του κορωνοϊού απευθύνει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

Για αυτό καλεί όσους ενδιαφέρονται να συνάψουν συμβάσεις 4μηνης διάρκειας. Οι ενδιαφερόμενοι θα απασχοληθούν καταρχήν στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΟΔΥ. Ωστόσο ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν ο ΕΟΔΥ δύναται κατά την ελεύθερη αυτού κρίση και αξιολογώντας τις επιμέρους συνθήκες να τους αποστείλει οπουδήποτε κρίνεται αναγκαίο εντός της Ελληνικής Επικράτειας ώστε να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.

Ποια προσόντα είναι απαραίτητα για την πρόσληψη;

Σύμφωνα με τις ανωτέρω θέσεις, καταρτίζονται πίνακες στους οποίους εντάσσονται όλοι οι υποψήφιοι, με κριτήρια σύμφωνα με τα παρακάτω προσόντα για ΠΕ Ιατρών, όλων των ειδικοτήτων και άνευ ειδικότητας:

  • Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,
  • Άδεια άσκησης Ιατρικού επαγγέλματος ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος,
  • Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ειδικότητας (όπου απαιτείται),
  • Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου.

Η κατάταξη διενεργείται μόνο εφόσον πληρούνται τα υποχρεωτικά προσόντα πρόσληψης, με μοναδικό κριτήριο την αύξουσα σειρά της αίτησης. Οι προϋποθέσεις όλων των υπαρχόντων, αναφερομένων και υποβαλλομένων προσόντων από τους υποψηφίους θα πρέπει να συντρέχουν κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης, λαμβανομένου δε ιδιαιτέρως υπόψη ότι ο εκάστοτε υποψήφιος μαζί με την υποβολή της αίτησής του, υπογράφει για την ορθότητα των υποβληθέντων και επικαλουμένων υπ’ αυτόν στοιχείων. Επισημαίνεται ότι υποψήφιοι, οι οποίοι δεν διαθέτουν τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα, θα αποκλείονται αυτομάτως από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης.

Πώς μπορεί κανείς να κάνει αίτηση;

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (σε κλειστό φάκελο) είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη Γραμματεία του ΕΟΔΥ (Αγράφων 3-5, Μαρούσι, Τ.Κ 15123).

Ο φάκελος θα πρέπει να φέρει το υπόδειγμα εξωτερικής σήμανσης, όπως αποτυπώνεται παρακάτω. Η υπηρεσία θα λειτουργεί καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8:00 έως τις 15:00 για την παραλαβή των αιτήσεων.

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ PAGENEWS PAGENEWS.gr - App Store PAGENEWS.gr - Google Play

Το σχόλιο σας

Loading Comments