Θέσεις Εργασίας

ΑΣΕΠ: 73 προσλήψεις στο Δήμο Νέας Ιωνίας

ΑΣΕΠ: 73 προσλήψεις στο Δήμο Νέας Ιωνίας
ΑΣΕΠ: Με 73 νέους υπαλλήλους ενισχύεται ο Δήμος Νέας Ιωνίας. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας.

Με 73 νέους υπαλλήλους ενισχύεται ο Δήμος Νέας Ιωνίας. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας.

Ζητούνται υποψήφιοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ,ΥΕ).

Ποιες ειδικότητες ζητούνται

Θέσεις ανά ειδικότητα:

1 ΠΕ Ιατρός Γενικής Ιατρικής 5 ΥΕ Καθαριστών Σχολικών Μονάδων 2 ΠΕ Οικονομικού – Λογιστικού 1 ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού 1 ΔΕ Διοικητικού 1 ΔΕ Χειριστές Ανυψωτικού 8 ΥΕ Φυλακτικό Προσωπικό 25 ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 1 ΠΕ Διοικητικού 1 ΔΕ Ηλεκτρολόγος 1 ΔΕ Ελαιοχρωματιστών 1 ΥΕ Βοηθών Ηλεκτρολόγων 2 ΥΕ Βοηθών Ελαιοχρωματιστών 6 ΥΕ Βοηθών Τεχνιτών Οικοδόμων 2 ΔΕ Υδραυλικών 15 ΥΕ Εργατών Πρασίνου

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου 2021.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 ως 65 ετών. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά: 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας 2. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών ( όπου απαιτείται ) 3. Φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται) 4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του Ν. 3584/2007 Οι υποψήφιοι που έχουν οποιαδήποτε εμπειρία απασχόλησης στο Δήμο Νέας Ιωνίας θα προτιμηθούν και καλούνται να συμπληρώσουν το αντίστοιχο πεδίο της αίτησης.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν την αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά με ηλεκτρονικό τρόπο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας: [email protected] απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών (τηλ. επικοινωνίας 213 2000414, 415, 421, 470, 472) Τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και των Υπεύθυνων Δηλώσεων θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Δήμου www.neaionia.gr– Προκηρύξεις. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία παραλαβής του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) με το οποίο θα αποστέλλεται η αίτηση του υποψηφίου με τα συνημμένα δικαιολογητικά.

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη ΕΔΩ

Γράψτε το σχόλιο σας

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ PAGENEWS PAGENEWS.gr - App Store PAGENEWS.gr - Google Play

Το σχόλιο σας

Loading Comments