Θέσεις Εργασίας

ΑΣΕΠ: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη 3Ε/2021

ΑΣΕΠ: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη 3Ε/2021
ΑΣΕΠ: Στο Εθνικό Τυπογραφείο στάλθηκε και νέα προκήρυξη μέσω ΑΣΕΠ για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού.

Στο Εθνικό Τυπογραφείο στάλθηκε και νέα προκήρυξη μέσω ΑΣΕΠ για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού. Πρόκειται για την 3Ε/2021 που αφορά την πλήρωση 27 ατόμων ως Ειδικού Επιστημονικού και Τεχνικού Προσωπικού.

ΑΣΕΠ: Ποιους φορείς αφορά

 • στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ)
 • στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)
 • στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) (Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας-Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων)

ΑΣΕΠ: Ποια τα πρόσθετα προσόντα

 • 001 Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Οι υποψήφιοι που αποδεικνύουν τη γνώση χειρισμού Η/Υ με τον τίτλο σπουδών τους, πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώσουν τον κωδικό 001 για τις θέσεις που απαιτείται ως πρόσθετο προσόν.
 • 002 Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 • 003 Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 • 004 Καλή γνώση της γαλλικής ή γερμανικής ή Ιταλικής γλώσσας.
 • 006 Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.
 • 007 Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στη λειτουργία και ανάλυση δεδομένων μετεωρολογικών ραντάρ.
 • 008 Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στην ανάπτυξη και τον προγραμματισμό λογισμικού (web-based εφαρμογές), καθώς και στην ανάπτυξη και διαχείριση εξυπηρετητών (servers) και υπηρεσιών δικτύου (π.χ. Web servers, FTP Servers, Java Application Servers)
 • 009 Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στη λειτουργία δικτύων μετεωρολογικών σταθμών και στην ανάλυση και επεξεργασία σχετικών δεδομένων ή/και στην εφαρμογή μετεωρολογικών μοντέλων πρόγνωσης καιρού.
 • 010 Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στη λειτουργία/επίβλεψη διατάξεων τηλεπισκόπησης και στη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων από επίγεια όργανα τηλεπισκόπησης.
 • 011 Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στη συντήρηση μεγάλων αστρονομικών τηλεσκοπίων (διαμέτρου μεγαλύτερης του 1 μέτρου) και τουλάχιστον 300 νύχτες λειτουργίας τηλεσκοπίου.
 • 015 Επαγγελματική ταυτότητα Λογιστή-Φοροτεχνικού Α΄ τάξης.
 • 017 Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε βάση δεδομένων (Actian 4GL), γλώσσες αντικειμενοστραφή προγραμματισμού (Java, C#), σε πλατφόρμα διαχείρισης αιτημάτων, σε εφαρμογές τηλεματικής, σε απομακρυσμένα συστήματα διαχείρισης ανιχνευτών, σε γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών (GIS), διαχείριση εικονικών εξυπηρετητών, διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου και γνώσεις δομημένης καλωδίωσης, οπτικών ινών και μικροκυματικής, ανάπτυξη ιστοσελίδων (Joomla) και σε ευέλικτες επαυξητικές μεθοδολογίες ανάπτυξης λογισμικού (Scrum).
 • 018 Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ακτινοφυσικού ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του Φυσικού Νοσοκομείου-Ακτινοφυσικού Ιατρικής
 • 025 Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε θέματα Διοίκησης Οργανισμών. 026 Άδεια άσκησης επαγγέλματος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου – Μηχανικού Β΄ ή Α΄ τάξης ή βεβαίωση αναγγελίας Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 3ης Ομάδας Α΄ Ειδικότητας ή άδεια άσκησης επαγγέλματος Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου 4ης Ομάδας Α΄ Ειδικότητας του π.δ. 108/2013.
 • 030 Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στην τεχνική υποστήριξη δικτύων σεισμογράφων, δικτύων επιταχυνσιογράφων και δικτύων μόνιμων και φορητών σταθμών GNSS με έμφαση στην εγκατάσταση, στη λειτουργία, στη συντήρηση και στη μεταφορά δεδομένων.
 • 031 Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στην τεχνική υποστήριξη υπολογιστικού κέντρου για τη συλλογή και επεξεργασία σεισμολογικών δεδομένων, για τον υπολογισμό σεισμικών παραμέτρων, για την ανάπτυξη και συντήρηση βάσεων σεισμολογικών – παλιρροιογραφικών -γεωδαιτικών δεδομένων και για την ανάπτυξη αυτοματισμών στην επεξεργασία και οπτικοποίηση σεισμολογικού σήματος. ΚΩΔ. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
 • 032 Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στη συντήρηση μεγάλων αστρονομικών τηλεσκοπίων (διαμέτρου μεγαλύτερης του 1 μέτρου), τουλάχιστον 100 νύχτες σε λειτουργία τηλεσκοπίου ή/και σε αυτοματισμούς και δίκτυα.
 • 033 Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στην επισκευή μηχανολογικών συστημάτων.
 • 034 Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε εργαστηριακές υποδομές βαθμονόμησης οργάνων ιοντιζουσών ακτινοβολιών ή μετρήσεων ατομικής δοσιμέτρησης από εσωτερική ή εξωτερική ακτινοβόληση.

Γράψτε το σχόλιο σας

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ PAGENEWS PAGENEWS.gr - App Store PAGENEWS.gr - Google Play

Το σχόλιο σας

Loading Comments