Οικονομία

Κορωνοχρέη: Κατατέθηκε η τροπολογία – Τι προβλέπει για εξόφληση σε οφειλές και τράπεζες

Κορωνοχρέη: Κατατέθηκε η τροπολογία – Τι προβλέπει για εξόφληση σε οφειλές και τράπεζες
Κορωνοχρέη: Κατατέθηκε χθες στη βουλή η τροπολογία που ρυθμίζει χρέη προς στην εφορία λόγω πανδημίας με έως 36 ή έως 72 άτοκες δόσεις για τα κορωνοχρέη. Με την ίδια τροπολογία επεκτείνεται μέχρι τον Αύγουστο η έκπτωση φόρου 3% ενώ τακτοποιούνται και οι χαμένες ρυθμίσεις χρεών.
Κορωνοχρέη: Κατατέθηκε χθες στη βουλή η τροπολογία που ρυθμίζει χρέη προς στην εφορία λόγω πανδημίας με έως 36 ή έως 72 άτοκες δόσεις για τα κορωνοχρέη. Με την ίδια τροπολογία επεκτείνεται μέχρι τον Αύγουστο η έκπτωση φόρου 3% ενώ τακτοποιούνται και οι χαμένες ρυθμίσεις χρεών.

Κατατέθηκε χθες στη βουλή η τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών που ρυθμίζει χρέη προς στην εφορία λόγω πανδημίας με έως 36 ή έως 72 άτοκες δόσεις για τα κορωνοχρέη. Με την ίδια τροπολογία επεκτείνεται μέχρι τον Αύγουστο η έκπτωση φόρου 3% ενώ τακτοποιούνται και οι χαμένες ρυθμίσεις χρεών.

Ποια ζητήματα ρυθμίζονται με τη νέα τροπολογία

 • 1.α. Θεσπίζεται η δυνατότητα υπαγωγής σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής έως και εβδομήντα δύο (72) μηνιαίων δόσεων, οφειλών βεβαιωμένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τα Ελεγκτικά Κέντρα, οι οποίες δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης και έχουν βεβαιωθεί κατά το διάστημα από 01.03.2020 έως 31.07.2021, εφόσον πληρούται ένα από τα οριζόμενα, σχετικά με τις επιπτώσεις από τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, κριτήρια.

Επιπλέον, στην ανωτέρω ρύθμιση εντάσσονται [αντί σε έως και είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις που ισχύει σήμερα], οφειλές για τις οποίες έχει χορηγηθεί αναστολή είσπραξης και παράταση καταβολής, σύμφωνα με τις μνημονευόμενες Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) όπως αυτές έχουν κυρωθεί, ανεξαρτήτως των προαναφερόμενων κριτηρίων και ημερομηνίας βεβαίωσής τους.

β. Στις ανωτέρω οφειλές, δεν περιλαμβάνεται ο φόρος εισοδήματος φορολογικού έτους 2020. Επίσης, βασικές οφειλές που ρυθμίζονται κατά τα ανωτέρω επιβαρύνονται με τόκο δυόμιση εκατοστιαίων μονάδων (2,5%) ετησίως υπολογισμένο, αντί της επιβολής των προβλεπόμενων τόκων και προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής. Κατ΄ εξαίρεση, βασικές οφειλές που υπάγονται σε πρόγραμμα ρύθμισης έως και τριάντα έξι (36) μηνιαίων δόσεων, από δώδεκα (12) που ισχύει σήμερα, δεν επιβαρύνονται με τόκο.

γ. Ορίζεται το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης της ρύθμισης, κατά περίπτωση συνολικής οφειλής.

 • 2. Παρέχεται, σε οφειλέτες με οφειλές βεβαιωμένες στις Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα και δόσεις ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής για τις οποίες έχουν χορηγηθεί αναστολή είσπραξης και παράταση καταβολής σύμφωνα με τις μνημονευόμενες ΠΝΠ, εφόσον απώλεσαν, κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος από 1ης Μαρτίου 2020 έως και 31 Ιουλίου 2021, αντί έως και τον μήνα Νοέμβριο 2020 που ίσχυε, ρύθμιση τμηματικής καταβολής σύμφωνα με τις μνημονευόμενες διατάξεις νόμου, δυνατότητα να επανενταχθούν στο ίδιο καθεστώς ρύθμισης κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

Στην ανωτέρω ρύθμιση, δύναται να επανενταχθούν και οι οφειλέτες που ανήκουν στις μνημονευόμενες κατηγορίες.

 • 3.α. Επανακαθορίζονται, ειδικά για το έτος 2021, οι προθεσμίες καταβολής των προβλεπόμενων μηνιαίων δόσεων [έξι (6) ισόποσες] του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.). Συγκεκριμένα, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου 2021 και η τελευταία μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2022.

β. Διευρύνονται οι εκκλησιαστικοί φορείς που απαλλάσσονται από την καταβολή ΕΝ.Φ.Ι.Α. με χορήγηση απαλλαγής και για τα ακίνητα που ανήκουν στην Ιερά Μονή του Θεοβαδίστου Όρους Σινά.

 • 4. Παρατείνεται η δυνατότητα του υποκείμενου στον φόρο κατασκευαστή οικοδομών προς πώληση, να υποβάλει αίτηση υπαγωγής στο καθεστώς αναστολής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) για την παράδοση ακινήτων. Ορίζεται ότι η αίτηση θα υποβάλλεται μέχρι τις 31.12.2021 για τις άδειες με χρόνο έκδοσης έως και 30.6.2021, ενώ για άδειες που εκδίδονται από την 1.7.2021 και εφεξής, εφαρμόζεται εξάμηνη προθεσμία από την έκδοση της άδειας.
 • 5. Ορίζεται η υπαγωγή:

α. των απινιδωτών σε υπερμειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. έξι τοις εκατό (6%) του Κώδικα Φ.Π.Α., έως και την 31η Δεκεμβρίου 2022, β. των εισιτηρίων αθλητικών αγώνων σε μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. δεκατρία τοις εκατό (13%) του Κώδικα Φ.Π.Α., για το χρονικό διάστημα από 1η Σεπτεμβρίου 2020 έως και τις 30 Ιουνίου 2022.

ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

 

 • 6. Παρέχεται, στο συνολικό ποσό του φόρου για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2020 και των λοιπών συμβεβαιούμενων με αυτόν οφειλών, έκπτωση τρία τοις εκατό (3%), εφόσον ο προκύπτων οφειλόμενος φόρος καταβληθεί εφάπαξ μέχρι και την 27η Αυγούστου 2021, αντί μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου, όπως ισχύει σήμερα.
 • 7. Συμπληρώνονται οι διατάξεις του ν. 2960/2001 «Τελωνειακός Κώδικας», αναφορικά με τους εφαρμοζόμενους συντελεστές τέλους ταξινόμησης για τα αυτοκινούμενα τροχόσπιτα, κατά τα ειδικώς οριζόμενα και αναλόγως της εκπεμπόμενης μάζας διοξειδίου του άνθρακα.
 • 8. Συμπληρώνονται οι διατάξεις του ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας» ως προς:

α) την προθεσμία για την υπογραφή της σύμβασης αναδιάρθρωσης και β) την αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης των συμμετεχόντων πιστωτών. Συγκεκριμένα, για το πρώτο έτος εφαρμογής του εν λόγω νόμου (με έναρξη εφαρμογής την 1η Ιουνίου 2021):

α) εισάγεται η αναστολή των προθεσμιών για την υποβολή πρότασης εκ μέρους των πιστωτών στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών κατά τον μήνα Αύγουστο, κατά τα ειδικώς οριζόμενα και

β) διευκρινίζεται ότι στην αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων της περιουσίας του οφειλέτη, δεν συνυπολογίζεται ο μήνας Αύγουστος, εφόσον συντρέχει περίπτωση αναστολής των προθεσμιών για την υποβολή πρότασης ρύθμισης, κατ΄ αναλογία με τα ισχύοντα στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Β. Από τις διατάξεις της προτεινόμενης τροπολογίας προκαλούνται τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα επί του κρατικού προϋπολογισμού:

1. Απώλεια εσόδων:

 • από τη διεύρυνση περιπτώσεων ρυθμιζόμενων φορολογικών οφειλών για τις οποίες θεσπίζονται χαμηλότεροι τόκοι και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής,
 • από τη διεύρυνση των χρονικού διαστήματος των δόσεων βασικών οφειλών που δεν επιβαρύνονται με τόκο,
 • από τη χορήγηση απαλλαγής για την καταβολή ΕΝΦΙΑ, στα ακίνητα που ανήκουν στην Ιερά Μονή του Θεοβαδίστου Όρους Σινά, το ύψος της οποίας εκτιμάται σε 54 χιλ. ευρώ ετησίως,
 • από την παράταση του μέτρου αναστολής Φ.Π.Α. για τους υποκείμενους στον φόρο κατασκευαστές οικοδομών προς πώληση,
 • από την υπαγωγή σε υπερμειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. 6% συγκεκριμένων αγαθών (και συγκεκριμένα των απινιδωτών). Το ύψος της εν λόγω απώλειας δεν δύναται να προσδιοριστεί, καθώς εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα,
 • από την υπαγωγή σε μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. 13% συγκεκριμένων υπηρεσιών (και συγκεκριμένα των εισιτηρίων αθλητικών αγώνων). Το ύψος της εν λόγω απώλειας δεν δύναται να προσδιοριστεί, καθώς εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα,
 • σε περίπτωση επιστροφής της διαφοράς που προκύπτει από τον επανυπολογισμό του αναλογούντος τέλους ταξινόμησης για τα αυτοκινούμενα τροχόσπιτα, υπό τις ειδικώς προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

2. Χρονική υστέρηση είσπραξης δημοσίων εσόδων από:

 • τη θέσπιση δυνατότητας υπαγωγής σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής έως και εβδομήντα δύο (72) μηνιαίων δόσεων, οφειλών βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα, οι οποίες δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης και έχουν βεβαιωθεί κατά το διάστημα από 01.03.2020 έως 31.07.2021, υπό τον όρο πλήρωσης ενός εκ των οριζόμενων κριτηρίων,
 • την επιμήκυνση του χρονικού διαστήματος καταβολής των μηνιαίων δόσεων σε έως και εβδομήντα δύο (72), για τη ρύθμιση οφειλών για τις οποίες έχει χορηγηθεί αναστολή είσπραξης και παράταση καταβολής, σύμφωνα με τις μνημονευόμενες ΠΝΠ,
 • την πρόβλεψη της έναρξης καταβολής της πρώτης δόσης του ΕΝ.Φ.Ι.Α. μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου 2021,
 • τη δυνατότητα επανένταξης σε καθεστώς ρύθμισης τμηματικής καταβολής, οφειλετών που απώλεσαν τη ρύθμιση κατά το χρονικό διάστημα από 1ης Μαρτίου 2020 έως και 31 Ιουλίου 2021,
 • τη διεύρυνση των περιπτώσεων υπαγωγής σε καθεστώς ρύθμισης τμηματικής καταβολής οφειλετών των μνημονευόμενων κατηγοριών,
 • την παροχή έκπτωσης τρία τοις εκατό (3%) επί του συνολικού ποσού του φόρου για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2020, εφόσον ο προκύπτων οφειλόμενος φόρος καταβληθεί εφάπαξ μέχρι και την 27η Αυγούστου 2021, αντί μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου, όπως ισχύει σήμερα.

Γράψτε το σχόλιο σας

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ PAGENEWS PAGENEWS.gr - App Store PAGENEWS.gr - Google Play

Το σχόλιο σας

Loading Comments