Θέσεις Εργασίας

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας: Προσλαμβάνει εκπαιδευτικό προσωπικό

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας: Προσλαμβάνει εκπαιδευτικό προσωπικό
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας: Με 16 προσλήψεις θα ενισχυθεί το υπουργείο Εθνικής Άμυνας και αφορά εκπαιδευτικό προσωπικό. Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν 4μηνη σύμβαση εργασίας.Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως τις 24 Σεπτεμβρίου.

Με 16 προσλήψεις θα ενισχυθεί το υπουργείο Εθνικής Άμυνας και αφορά εκπαιδευτικό προσωπικό. Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν 4μηνη σύμβαση εργασίας.Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως τις 24 Σεπτεμβρίου.

ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 • α. Τα καθήκοντα που θα κληθεί να αναλάβει το εκπαιδευτικό προσωπικό αναφέρονται αναλυτικά στη σύμβαση εργασίας, που υπογράφεται  μεταξύ των συμβαλλομένων μερών (της Διοίκησης της ΣΕΘΑ και του προσληφθέντος Εκπαιδευτικού Προσωπικού).
 • β. Οι συμβατικές υποχρεώσεις των Καθηγητών ΣΕΘΑ Ειδικού Τομέα Εκπαίδευσης είναι: (1) Να προετοιμάζουν κατάλληλα τη διδακτέα ύλη, η οποία δίνει έμφαση στην ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας των σπουδαστών και να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την προαγωγή της εκπαίδευσης, με ανάλογες εισηγήσεις για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων.
 • (2) Να ειδοποιούν εγκαίρως το Τμήμα Εκπαίδευσης (Διεθνές Τμήμα Σπουδών) της ΣΕΘΑ, σε περίπτωση κωλύματος, με τουλάχιστον 15νθήμερη προθεσμία.
 • (3) Να εκτελούν τα εκπαιδευτικά καθήκοντα, που αφορούν στην πραγματοποίηση των διαλέξεων, εντός της τεθείσας χρονικής διάρκειας του κάθε Κύκλου ή Δέσμης Μαθημάτων εκπαίδευσης, όπως προβλέπεται στον Οδηγό Σπουδών (συνημμένο «1»), με εξαίρεση περιπτώσεις που για λόγους υγείας ή άλλες απρόβλεπτες ή επείγουσες περιστάσεις – ανάγκες κωλύονται να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους, γεγονός το οποίο θα τεκμηριώνεται με επίσημα παραστατικά του δημοσίου.
 • (4) Να εισηγούνται την τροποποίηση και αναθεώρηση του εκπαιδευτικού προγράμματος του επόμενου εκπαιδευτικού έτους, με προσαρμογή του ως προς τις εξελίξεις της επιστήμης.
 • (5) Να αποστέλλουν δύο (2) άρθρα προς δημοσίευση στο περιοδικό «ΑΘΗΝΑ» στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
 • (6) Να έχουν αρμόζουσα συμπεριφορά και ευπρεπή εμφάνιση (χωρίς υπερβολές και ακρότητες), η οποία να εναρμονίζεται υποχρεωτικά στο επίπεδο της Σχολής. Η περιβολή – ενδυμασία (dress code) είναι ανάλογη της στολής των σπουδαστών και σύμφωνα με την εποχή του έτους.
 • (7) Να παραδίδουν, κατά τον χρόνο υπογραφής της σύμβασης, στο Τμήμα Εκπαίδευσης της ΣΕΘΑ: (α) Τους Εκπαιδευτικούς Στόχους [PERFORMANCE OBJECTIVES (POs)] του κύκλου ή της δέσμης μαθημάτων (που αναλαμβάνεται η διδασκαλία), με χρήση ως βάση κατά κύκλο/δέσμη μαθημάτων των ήδη αναφερομένων στοιχείων στον Οδηγό Σπουδών. Οι εκπαιδευτικοί στόχοι εξειδικεύουν το τι γνωρίζει και μπορεί να κάνει ο σπουδαστής, μετά το τέλος της φοίτησής του (συνημμένο «5» παρούσας).
 • (β) Τους Εκπαιδευτικούς Στόχους [ΕΝΑBLING OBJECTIVES (ELOs)] εκάστου ημερήσιου μαθήματος του κύκλου ή της δέσμης μαθημάτων (που αναλαμβάνεται η διδασκαλία) και τα Κύρια Σημεία εκάστου μαθήματος
 • (8) Να συντάσσουν θέματα και να βαθμολογούν ατομικές εργασίες του αντιστοίχου Κύκλου/Δέσμης όπου επιλέχτηκαν.
 • (9) Να συντάσσουν θέματα, να επιβλέπουν και να βαθμολογούν τις ατομικές διατριβές οι οποίες θα τους ανατεθούν από το Διεθνές Τμήμα Σπουδών.
 • (10) Να παρέχουν στους σπουδαστές εκπαιδευτικό υλικό και οδηγίες διεξαγωγής των ανατεθέντων, σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών Case Studies, τουλάχιστον μια εβδομάδα προ της προγραμματισμένης διεξαγωγής τους.
 • (11) Να επιτρέπουν την ηχογράφηση ή βιντεοσκόπηση των διαλέξεων, με μέριμνα της Σχολής, καθώς και την ανάρτησή τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Σχολής, για χρήση από τους σπουδαστές της ΣΕΘΑ, χωρίς κανενός είδους επιπρόσθετη απαίτηση από τη Σχολή.

Γράψτε το σχόλιο σας

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ PAGENEWS PAGENEWS.gr - App Store PAGENEWS.gr - Google Play

Το σχόλιο σας

Loading Comments