Θέσεις Εργασίας

Τράπεζα της Ελλάδος: 35 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού

Τράπεζα της Ελλάδος: 35 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού
Τράπεζα της Ελλάδος: Στην πρόσληψη 35 μονίμων υπαλλήλων προχωρά η Τράπεζα της Ελλάδος μέσω της προκήρυξης 1/2021.
Τράπεζα της Ελλάδος: Στην πρόσληψη 35 μονίμων υπαλλήλων προχωρά η Τράπεζα της Ελλάδος μέσω της προκήρυξης 1/2021.

Στην πρόσληψη 35 μονίμων υπαλλήλων προχωρά η Τράπεζα της Ελλάδος μέσω της προκήρυξης 1/2021.

Ποιες ειδικότητες ζητούνται

 • Αρχιτεκτονική εφαρμογών και ανάλυση δεδομένων
 • Ανάπτυξη και υποστήριξη εφαρμογών
 • Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων
 • Διαχείριση και υποστήριξη βάσεων δεδομένων
 • Διαχείριση υπολογιστικού νέφους
 • Διαχείριση δικτύων
 • Εποπτεία και έλεγχος πληροφοριακών συστημάτων
 • Οργάνωση και επιχειρησιακός σχεδιασμός
 • Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού
 • Διαχείριση θεμάτων μισθοδοσίας και συντάξεων
 • Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις
 • Ανάπτυξη, σχεδιασμός και υλοποίηση μαθημάτων και προγραμμάτων εκπαίδευσης
 • Διαχείριση προμηθειών
 • Οργάνωση, μελέτη, διαχείριση και εποπτεία έργων τεχνικής υποστήριξης κτιριακών εγκαταστάσεων
 • Λειτουργία και τεχνική υποστήριξη ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού

ΑΙΤΗΣΗ

Η αίτηση διατίθεται αποκλειστικά στον ιστοχώρο της Τράπεζας: https://www.bankofgreece.gr

Οι υποψήφιοι:

 • οφείλουν να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την αίτηση μόνο ηλεκτρονικά, επισυνάπτοντας αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα),
 • μπορούν να επιλέξουν μέχρι δύο κωδικούς θέσης από τον ανωτέρω πίνακα,
 • έχουν αποκλειστικά την ευθύνη για την ακρίβεια των στοιχείων και την ορθή συμπλήρωση της αίτησης, η οποία επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από την Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021 (ώρα Ελλάδος 10:00) έως και την Τρίτη 5 Οκτωβρίου 2021 (ώρα Ελλάδος 17:00).

Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας ή θα υποβληθούν εκπροθέσμως δεν θα ληφθούν υπόψη.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Όσοι επιλεγούν για πρόσληψη από την Τράπεζα πρέπει απαραίτητα να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά:

 • 1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 • 2. Πρόσφατο (εκδόσεως μέχρι προ τριών (3) μηνών) Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής του τόπου κατοικίας τους ότι δεν διώκονται ως φυγόποινοι και φυγόδικοι.
 • 3. Πρόσφατο (εκδόσεως μέχρι προ τριών (3) μηνών) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου της περιφέρειας του τόπου γέννησής τους.
 • 4. Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου Α’ (για τους Έλληνες άνδρες) και για τους μη έχοντες την ελληνική ιθαγένεια αντίστοιχο πιστοποιητικό κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πιστοποιητικό ότι δεν υπέχουν υποχρέωση στράτευσης ή ότι έχουν νόμιμα απαλλαγεί.
 • 5. Υπεύθυνη δήλωση ότι επιτρέπουν στην Τράπεζα να προβεί σε έρευνα των προσωπικών τους στοιχείων εντός του νομίμου πλαισίου προστασίας των προσωπικών δεδομένων, αποκλειστικά για τον εν λόγω σκοπό επεξεργασίας και υπό απόλυτη εμπιστευτικότητα

Δείτε την προκήρυξη trapeza ellados

Γράψτε το σχόλιο σας

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ PAGENEWS PAGENEWS.gr - App Store PAGENEWS.gr - Google Play

Το σχόλιο σας

Loading Comments