Θέσεις Εργασίας

ΔΕΔΔΗΕ: Θέσεις εργασίας για ηλεκτροτεχνίτες στη Ζάκυνθο

ΔΕΔΔΗΕ: Θέσεις εργασίας για ηλεκτροτεχνίτες στη Ζάκυνθο
ΔΕΔΔΗΕ: Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά 7 ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανακοίνωσε ο ΔΕΔΔΗΕ για τη ∆ιεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου - Ηπείρου Περιοχής Ζακύνθου, που εδρεύει στη Ζάκυνθο.
ΔΕΔΔΗΕ: Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά 7 ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανακοίνωσε ο ΔΕΔΔΗΕ για τη ∆ιεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου - Ηπείρου Περιοχής Ζακύνθου, που εδρεύει στη Ζάκυνθο.

Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά 7 ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανακοίνωσε ο ΔΕΔΔΗΕ για τη ∆ιεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου – Ηπείρου Περιοχής Ζακύνθου, που εδρεύει στη Ζάκυνθο.

Ποιες ειδικότητες ζητούνται

∆Ε Ηλεκτροτεχνιτών Εναερίων – Υπογείων ∆ικτύων

∆Ε ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ∆Ο2/Α

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. ΣΟΧ. 2/2021 (ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε.) και να την υποβάλουν, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε./∆ΠΠ-Η/ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ, Αγ. ∆ιονυσίου & Νταγιαπιέρα, Τ.Κ. 29100 – ΖΑΚΥΝΘΟΣ, απευθύνοντάς την στον Τοµέα Υποστήριξης υπόψη κυρίου Γιοµατάρη ∆ιονύσιου (τηλ. επικοινωνίας: 26950-45887) είτε µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει µία µόνο αίτηση και για θέσεις µίας µόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε µία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως, σε κάθε περίπτωση, ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισµό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και συγκεκριµένα κατηγοριών ∆Ε και ΥΕ επιτρέπεται µόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται, τόσο θέσεις κατηγορίας ∆Ε που µπορούν να καλυφθούν επικουρικώς µε εµπειρία και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης, όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην περίπτωση αυτή, ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιµοποιήσει µία µόνο αίτηση στην οποία θα αναγράψει, κατά σειρά προτίµησης, το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών ∆Ε και ΥΕ) που επιδιώκει.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

Γράψτε το σχόλιο σας

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ PAGENEWS PAGENEWS.gr - App Store PAGENEWS.gr - Google Play

Το σχόλιο σας

Loading Comments