Θέσεις Εργασίας

Πυροσβεστική: Νέες προσλήψεις για την Πυροσβεστική Ακαδημία

Πυροσβεστική: Νέες προσλήψεις για την Πυροσβεστική Ακαδημία
Πυροσβεστική: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι αιτήσεις για νέες προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οκτώ ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στη  Σχολή Πυροσβεστών Πτολεμαΐδας της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.
Πυροσβεστική: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι αιτήσεις για νέες προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οκτώ ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στη  Σχολή Πυροσβεστών Πτολεμαΐδας της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι αιτήσεις για νέες προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οκτώ ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στη  Σχολή Πυροσβεστών Πτολεμαΐδας της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις μέχρι 25 Οκτωβρίου 2021.

Ποιες ειδικότητες ζητούνται

  • ΔΕ Μαγείρων, 8 θέσεις

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά ([email protected]), είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Σχολή Πυροσβεστών Πτολεμαΐδας, 25ης Μαρτίου 100, Τ.Κ. 50200 – Πτολεμαΐδα, απευθύνοντάς την στη Γραμματεία, υπόψη Πυραγού κου Κυνηγόπουλου Δημητρίου (τηλ. επικοινωνίας: 24633-50905, 24633-50900, κατά τις ώρες 08:00-14:00).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής και στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Πρόσληψη

Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου αμέσως μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων. Σελίδα 9 από 9 Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων βάσει αυτεπάγγελτου ή κατ’ ένσταση ελέγχου του ΑΣΕΠ που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το φορέα, ενώ απολύονται οι υποψήφιοι που δεν δικαιούνται πρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης. Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή.

Δείτε τη προκήρυξη ΕΔΩ

Γράψτε το σχόλιο σας

Διαβάστε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ APP ΤΟΥ PAGENEWS PAGENEWS.gr - App Store PAGENEWS.gr - Google Play

Το σχόλιο σας

Loading Comments